Niezależna jednostka audytująca potwierdziła wdrożenie przez ZPUE S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP opartego na trzech normach ISO – poinformował dyrektor Departamentu Zarządzania Jakością w ZPUE Mariusz Synowiec. To bardzo ważny moment dla spółki oraz istotny sygnał dla kontrahentów z całego świata, że ZPUE to firma godna najwyższego zaufania.

 Rosnące wymagania krajowych i zagranicznych klientów stawiają przed zakładami produkcyjnymi zadanie dostarczania wyrobów i usług o wysokiej i ciągle rosnącej jakości. Jak wyjaśnił Mariusz Synowiec – coraz większa liczba kontrahentów przywiązuje także uwagę do tego w jaki sposób działalność firmy wpływa na środowisko naturalne oraz na to, w jakich warunkach pracują pracownicy. Ważna jest dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy – podkreślił

Zdając sobie sprawę z tych wymagań Zarząd ZPUE S.A. podjął decyzję o wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i BHP.

ZPUE wdrożyło i udowodniło stosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na trzech normach: ISO 9001 z 2015 r. – potwierdzającej zarządzanie w obszarze jakości, ISO 14001 z 2015 r. potwierdzającej dbałość spółki o środowisko naturalne i po raz pierwszy OHSAS 18001:2007 r. –  dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. (do tej pory spółka posiadała certyfikaty: ISO 9001 2008 r. i ISO 14001 2008 r.

Pięciu audytorów z TUV Nord w pierwszej połowie lipca sprawdzało zakłady ZPUE  pod kątem zarządzania według norm dotyczących jakości, środowiska i BHP. Nie stwierdzono niezgodności. Zalecono jedynie pewne usprawnienia w funkcjonowaniu systemu, które będziemy niezwłocznie wdrażać – powiedział Mariusz Synowiec.

Jak zaznaczył, to wynik pracy wielu osób, które wykonały ogromną pracę nad przygotowaniem się do audytu. - Wdrożyliśmy system i przeszliśmy pozytywnie „sprawdzian” w trzech lokalizacjach:  Włoszczowie, Gliwicach i Katowicach. To był dla nas bardzo intensywny czas - pełen żmudnej pracy, wymagający od nas 100% zaangażowania.  – dodał.

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZPUE S.A. Grzegorz Mulewicz ocenił, że pierwszy, bardzo trudny etap spółka ma już za sobą. - Wdrożyliśmy system i certyfikowaliśmy go. Teraz musimy zrobić wszystko, aby ten system utrzymać i ciągle go doskonalić. Dlaczego? Bo na końcu tej drogi czekają wyłącznie korzyści – dla naszych klientów, pracowników i całej organizacji – podkreślił.

Dokumenty związane z Zintegrowanym Systemem Zarządzania są dostępne dla pracowników w wewnętrznym systemie informatycznym spółki. Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania znajduje się na stronie www.zpue.pl

 

 

07 18 Zintegrowany System Zarzadzania

(ZPUE)


Dodatkowe informacje