Reklozer THO-RC27 dla sieci Smart Grid

Automatyczny wyłącznik napowietrzny Reklozer THO-RC27 składa się z zespołu łączeniowego reklozera THO-RC27 oraz z zespołu sterowniczego SRC. Każdy biegun zespołu łączeniowego posiada własną komorę próżniową. Wszystkie bieguny są sprzężone mechanicznie wałem synchronizującym, co gwarantuje prawidłowe trójfazowe działanie. Zamykanie i otwieranie komór próżniowych zapewnia prosty, elektromagnetycznie uruchamiany mechanizm, który może skutecznie zadziałać trzydzieści tysięcy razy.

Napęd elektromagnetyczny jest uruchamiany energią zgromadzoną w kondensatorach. Zawiera on tylko jedną ruchomą część co odróżnia go od zwykłych mechanizmów zazbrajanych.

Komory próżniowe umieszczone są w obudowie, o stopniu ochrony IP67.

Zestyki główne zespołu łączeniowego mogą być otwarte ręcznie za pomocą cięgna mechanicznego „drążka”. Po ręcznym otwarciu reklozer jest zablokowany mechanicznie, jak również elektrycznie. Stan reklozera sygnalizowany jest za pomocą wskaźnika umieszczonego w podstawie obudowy oraz przez zespół sterowniczy SRC, który monitoruje stan zestyków pomocniczych. Zewnętrzna warstwa izolatorów przepustowych wykonana jest z hydrofobowej gumy silikonowej z drogą upływu dla 27kV. Pomiar napięć realizowany jest za pomocą pojemnościowych dzielników napięcia zabudowanych wewnątrz wszystkich izolatorów przepustowych.

Pomiar prądów realizowany jest poprzez nakładane na izolatory przepustowe zewnętrzne cewki Rogowskiego o współczynniku przetwarzania 1mV/A (opcjonalnie 5mV/A) lub poprzez przekładniki prądowe o prądzie wtórnym 1A.

Zespół sterowniczy SRC-1 przeznaczony jest do kompleksowej obsługi Reklozera THO-RC27.

W skład zespołu sterowniczego SRC-1 (którego parametry podano w tabeli w dalszej części) wchodzą następujące komponenty:

 • - Sterownik polowy z funkcjami automatyki zabezpieczeniowej typu SO-54SR-111-REK-1.4.
 • - Modem komunikacyjny dla łączności GPRS/UMTS-APN; TETRA; NetMan.
 • - Baterie akumulatorów 24VDC wraz z układem ładowania.
 • - Kondensatory do napędu elektromagnetycznego (4x0,1F/100VDC).
 • - Niezależne przyciski sterowania lokalnego.
 • - Sygnalizacja stanu położenia reklozera za pomocą lampek sygnalizacyjnych.
 • - Łączniki krzywkowe sygnałów „wybór trybu pracy Z-O-L", „załączenie-odstawienie SPZ", „Praca na linii".
 • - Wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki, listwy łączeniowe, ogranicznik przepięć nN z sygnalizacją uszkodzenia.
 • - Ogrzewacz z regulatorem temperatury (lub higrometr), oraz gniazdo serwisowe 230VAC.
 • - W zespole sterowniczym dostępne są następujące poziomy napięć: 230VAC; 24VDC; 100VDC; 12VDC.

Szczegółowy opis funkcjonalny zabezpieczenia oraz modułów komunikacyjnych zawarty jest w oddzielnych dokumentacjach technicznych, które są do udostępnienia przez ZPUE S.A. po zwróceniu się z zapytaniem.

Charakterystyka

 • możliwość zabudowy przekładników prądowych lub cewek rogowskiego (w zależności od wymagań zamawiającego), oraz bardzo szybkiej wymiany przekładnika lub cewki w przypadku uszkodzenia, bez konieczności wymiany całego zespołu łączeniowego,
 • pomiar napięć z dwóch strony za pomocą pojemnościowych dzielników napięciowych,
 • prosty i bardzo szybki napęd elektromagnetyczny wspólny dla wszystkich biegunów,
 • izolacja stała w postaci suchego powietrza,
 • możliwość ręcznego otwierania i blokowania reklozera bez zewnętrznego źródła zasilania.

Parametry reklozera THO-RC27

Zgodność z normami:

 • IEC 62271-111 - High Voltage Switchgear and Controlgear — Part 111: Automatic circuit  reclosers and fault interrupters for alternating current systems up to 38 kV.
 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza  –  Cześć 1: Postanowienia wspólne”
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu  przemiennego”  
 • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Parametry Reklozera THO-RC27
Napięcie znamionowe Ur 27kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50-60 Hz-3
Napięcie probiercze wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (doziemne/międzyfazowe)
     - próba na sucho (1min.)    60/70kV
     - próba na mokro (10 s)

60/70kV
50/ 60kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms (doziemne/międzyfazowe) 125/150kV
Prąd znamionowy ciągły Ir 630A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 12,5kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 32,5kA
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy Ima 31,5kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy Isc 12,5kA
Trwałość łączeniowa przy prądzie znamionowym wyłączalnym zwarciowym 200
Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 30000
Temperatura pracy - 40°C + 55°C
Masa własna 100kg
Pomiar prądu Cewki Rogowskiego lub Przekładniki prądowe
Pomiar napięcia 6x reaktancyjny dzielnik napięcia
Stopień ochrony obudowy zespołu łączeniowego IP67
Parametry zespołu sterowniczego SRC
Napięcie znamionowe zasilania ze źródła prądu przemiennego 230 VAC
Napięcie znamionowe zasilania układów wewnętrznych 24 VDC
Stopień ochrony IP 54 (64)*
Zakres temperatury otoczenia -40°C +55°C
Możliwość zabudowy modułów transmisji GPRS/TETRA/NET-MAN/TRUNKING
Masa własna 40 kg
* wykonanie specjalne

Reklozer posiada Certyfikat Zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej.

Widok, wymiary i budowa zespołu łączeniowego

Budowa zespołu łączeniowego
Budowa zespołu łączeniowego
 1. obudowa reklozera ze stali nierdzewnej.
 2. obudowa napędu, pod którym znajduje się napęd elektromagnetyczny
 3. zawór bezpieczeństwa  
 4. uchwyty transportowe
 5. izolator żywiczny z zabudowanym wewnątrz dzielnikiem napięciowym zalany gumą silikonową.
 6. komora reklozerowa zabudowana wewnątrz izolatora przepustowego
 7. wał główny wspólny dla wszystkich trzech biegunów
 8. uchwyt ręcznego otwierania i blokowania napędu
 9. napęd szybki elektromagnetyczny
 10. listwa przyłączeniowa RX
 11.  cewka rogowskiego lub przekładnik prądowy
 12. punkt przyłączenia przewodu SN   
 13. uchwyt do zamocowania reklozera na konstrukcji słupa
 14. optyczny wskaźnik stanu położenia

Uwaga:
Kategorycznie nie wolno przenosić reklozera chwytając za izolatory. Do transportu i przenoszenia należy użyć uchwytów transportowych (4).

Wymiary i gabaryty

Wymiary i gabaryty zespołu łączeniowego
Wymiary i gabaryty zespołu łączeniowego

Schemat ideowy

Schemat ideowy

Widok, wymiary i budowa zespołu sterowniczego

Budowa zespołu sterowniczego
Budowa zespołu sterowniczego
Obudowa zespołu sterowniczego z blachy aluminiowej, malowana proszkowo
 1. sterownik z funkcjami aut. zab. SO-54SR-111-REK-1.4
 2. zespół kondensatorów
 3. baterie akumulatorów 2x12VDC (24VDC)
 4. przełącznik trybu pracy: zdalna, odstawiona, lokalna
 5. sygnalizacja stanu położenia styków głównych reklozera
 6. niezależne przyciski sterowania lokalnego
 7. przełącznik dostawienia i odstawienia automatyki SPZ
 8. grzewacz
 9. łącznik krańcowy sygnalizujący otwarcie drzwi
 10. zacisk przyłączenia uziemieni
 11. zab. 230VAC z ogranicznikiem przepięć nn
 12. listwy przyłączeniowe, połączenie wtykowe
 13. mosiężne dławice
 14. wiatrołap/blokada przed zamknięciem
Schemat zespołu sterowniczego
Dodatkowe informacje