Rozdzielnica RXD

Główne cechy rozdzielnicy SN typu RXD:

 • izolacja powietrzna,
 • obudowa metalowa,
 • dwuczłonowa lub jednoczłonowa - zależnie od wyposażenia,
 • pojedynczy układ szyn zbiorczych,
 • napięcie znamionowe 12 kV lub 36 kV,
 • przystosowana do użytkowania w instalacjach wnętrzowych.

Charakterystyka rozdzielnicy

Charakterystyka

Rozdzielnica typu RXD jest przeznaczona do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną.
Spełnia wymagania norm (IEC) PN-EN 62271-200 i (IEC) PN-EN 62271-1, zapewnia stopień ochrony do IP4X dla osłon zewnętrznych wg (IEC) PN-EN 60529. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcja, operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

W celu ochrony przed korozją rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową wykonaną z ocynkowanych blach stalowych a drzwi i osłony boczne skrajnych pól pokryte są lakierem proszkowym.

Typy pól

Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach. Są to pola:

 • zasilające / odbiorcze,
 • sprzęgłowe,
 • pomiarowe z możliwością uziemienia szyn zbiorczych,
 • z rozłącznikiem,
 • potrzeb własnych,
 • pole kompensacji mocy biernej.

Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami.
Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

Zalety i cechy charakterystyczne rozdzielnicy:

 • izolacja powietrzna,
 • konstrukcja z blachy ocynkowanej ogniowo, łączonej przez nitowanie, bez spawania,
 • ciągłość pracy podczas serwisu – klasa LSC2 dla 12 kV i LSC1 dla 36 kV,
 • wersja z szynami zbiorczymi w odrębnym przedziale z przegrodami w klasie PM - dla 12 kV,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi,
 • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 • wykonanie przyścienne lub wolnostojące z dostępem tylko od frontu szafy,
 • bogaty zakres typów pól i aparatów,
 • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
 • łatwa obsługa

Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

 • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
 • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 • sygnalizacja napięcia w polach

Dane techniczne

Zgodność z normami:

Rozdzielnica typu RXD spełnia wymagania poniższych norm:

 • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 1: Postanowienia wspólne",
 • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie",

Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

Dane elektryczne:
Napięcie znamionowe [kV] 12 36
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
i pola zasilającego
[A] 630-1250 630
Napięcie znamionowe wytrzymywane
o częstotliwości sieciowej 50 Hz
[kV] 28 85(5min)
/ 95(1min) / 120(5min)
Napięcie znamionowe wytrzymywane
udarowe piorunowe
[kV] 75 190/220
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA] do 25/1s do 25/1s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63 do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA] do 25/1s do 20/1s
Stopień ochrony   do IP 4X
Wysokość szafy [mm] 22501) 2600
Szerokość szafy [mm] 600/700/750/900 1600/2000
Głębokość szafy [mm] 1188 1888
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia Wilgotność względna powietrza
- szczytowa krótkotrwała +40oC
- najwyższa średnia w ciągu doby 95%
- najwyższa średnia w ciągu doby +35oC
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca 90%
- najwyższa średnia roczna +20oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby 2,2kPa
- najniższa długotrwała -5oC
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca 1,8kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania
brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość miejsca zainstalowania
do 1000 m n.p.m.2)
Drgania
wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne
Uwaga:
 • 1) Wysokość pola może się różnić w zależności od wykonania i wysokości przedziału nN. Szczegóły należy uzgodnić z producentem.
 • 2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany zgodnie z wytycznymi normy.

Budowa rozdzielnicy

Konstrukcja

Konstrukcja

Konstrukcja Rozdzielnicy RXD

 • Szafa rozdzielnicy wykonana jest z ukształtowanych przez gięcie blach stalowych, łączonych ze sobą nitami. Ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną. Do budowy szaf używana jest blacha ocynkowana.
 • Do łączenia, zastosowano stalowe nity z łbem okrągłym o wysokiej wytrzymałości.
 • Do zewnętrznych ścian skrajnych pól rozdzielnicy dodatkowo są przykręcane dwuczęściowe osłony boczne, wykonane z malowanej blachy.
 • Na szafę nakładana jest szafka obwodów pomocniczych.
 • Każda szafa jest w pełni oddzielona od sąsiednich szaf, co zapobiega rozprzestrzenianiu się szkód do sąsiednich szaf w przypadku powstania łuku elektrycznego.
 • Szyny zbiorcze znajdują się w górnej części szafy. Przejście szyn zbiorczych pomiędzy szafami następuje przez płyty przepustowe wykonane z materiału niemagnetycznego i wyposażone w izolatory przepustowe, stanowiąc elementy podtrzymujące szyny zbiorcze. Od szyn zbiorczych odchodzą szyny odpływowe.
 • Rejon szyn zbiorczych w trakcie prac serwisowych może być wydzielony poprzez wsunięcie w prowadnice płyty izolacyjnej przez szczelinę znajdującą się nad drzwiami (istnieje także opcja wykonania rozdzielnicy z odrębnym przedziałem szyn zbiorczych).
 • Otwarcie drzwi szafy jest możliwe w trybie kontrolowanym blokadami.
 • Łącznik główny może być zabudowany na stałe lub jako człon wysuwny. Człon wysuwny w położeniu pracy oraz próby/odłączenia znajduje się wewnątrz szafy za zamkniętymi drzwiami. Po otwarciu drzwi możliwe jest jego wytoczenie do pozycji rozdzielenia.
 • Przez wzierniki w drzwiach rozdzielnicy widoczne są mechaniczne wskaźniki stanu wyłącznika i stanu zazbrojenia napędu.
 • Zgodnie z klasyfikacją LSC (Loss of Service Continuity) rozdzielnica RXD spełnia kryteria kategorii LSC2 (dla 12 kV) i LSC1 dla 36 kV.
 • W dolnym obszarze szafy znajduje się przyłącze przeznaczone do podłączenia kabli lub szyn. Zabudowane tam są także przekładniki prądowe, uziemnik szybki (RXD 12kV) oraz w zależności od potrzeb eksploatacyjnych opcjonalnie: przekładniki napięciowe, przekładniki ziemnozwarciowe i ograniczniki przepięć.
 • Stan uziemnika jest sygnalizowany wskaźnikiem położenia.
 • Dno szafy jest zamknięte dzieloną pokrywą podłogi, będącą równocześnie płytą przepustową kabli. Otwory w płycie są osłonięte gumowymi przepustami kablowymi.
 • Na wywinięciach dna montowane są wsporniki uchwytów kablowych i wsporniki do zamocowania przekładników ziemnozwarciowych.

Drzwi szafy

Wykonane są z malowanej blachy. W drzwiach zastosowano zawiasy i rygle wytrzymujące obciążenia o charakterze eksplozji. Zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi o około 135o.
Drzwi zostały usztywnione przez odpowiednio ukształtowane i wspawane profile usztywniające.
Drzwi wyposażone są we wzierniki służące do wzrokowego kontrolowania położenia członu wysuwnego oraz czynności łączeniowych. Konstrukcja drzwi pozwala na mechaniczne wyłączenie wyłącznika będącego w pozycji pracy przez zamknięte drzwi.

Klapy wydmuchowe

Szafa posiada w górnej części otwory wylotowe zamknięte klapami. Ich zadaniem jest rozładowanie ciśnienia powstałego wewnątrz szafy w wyniku zaistnienia zwarcia łukowego.
Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz szafy rozdzielnicy powoduje zerwanie śrub z tworzywa sztucznego i otwarcie klap, które mogą współpracować z łącznikami krańcowymi zamontowanymi na dachu rozdzielnicy. Łączniki krańcowe sterowane otwierającymi się klapami dają impuls powodujący wyzwolenie wyłącznika zasilającego. Pozwala to ograniczyć skutki zwarcia łukowego powstałego wewnątrz szafy.

Człon wysuwny

Stanowi układ składający się z zespołu jezdnego i w zależności od funkcji pola odpowiednio: wyłącznika, stycznika, zestawu przekładników napięciowych z bezpiecznikami lub bloku zwierającego. Zespół jezdny realizuje mechaniczne połączenie członu wysuwnego z polem rozdzielnicy. Jego część nieruchoma jest sprzęgana z polem przez obustronne zaryglowanie w wycięciach prowadnic.
Część ruchoma zespołu jezdnego jest przemieszczana między położeniem pracy i próby/odłączenia za pomocą śruby pociągowej napędzanej ręcznie korbą lub za pomocą napędu elektrycznego, przy zamkniętych drzwiach. Położenie pracy i próby/odłączenia jest sygnalizowane przez wskaźniki położenia po osiągnięciu przez człon właściwej pozycji.

Przedział obwodów pomocniczych

(przedział niskiego napięcia) jest wykonany w formie szafki sterowniczej i jest całkowicie oddzielony od obszaru wysokiego napięcia w rozdzielnicy. Szafka posiada własną obudowę blaszaną i może być prefabrykowana niezależnie od części siłowej rozdzielnicy.
Szafka przeznaczona jest dla montażu: zespołów zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i sterowniczej oraz elementów automatyki.
Mocowana jest do dachu rozdzielnicy. W jej dnie oraz na ścianie tylnej i ścianach bocznych wykonano szereg otworów dla korytek, przepustów na kable i przewody.
Otwory te zakryte są płytkami, które można otworować wg potrzeb projektu. Dla mocowania aparatury zaprojektowano perforowaną płytę montażową usytuowaną na ściance tylnej szafki. Aparaturę można również mocować na ściankach bocznych.
Dopasowanie konstrukcji szafki do indywidualnych potrzeb klienta i projektu jest możliwe po uzgodnieniu z producentem.

Oszynowanie

Szyny zbiorcze - w rozdzielnicy jako szyny zbiorcze zastosowano pojedynczy, trójfazowy tor prądowy prowadzony w górnej, tylnej części szafy (patrz Rysunek 1 a,b. Wyposażenie pola).
Dobrano miedziane szyny płaskie z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.
Szyny zbiorcze wsparte są na szynach rozdzielczych oraz izolatorach przepustowych zabudowanych w przegrodach bocznych.
Szyny rozdzielcze
Szyny rozdzielcze wykonane są z szyn płaskich z zaokrąglonymi krawędziami o przekrojach dobranych odpowiednio do prądu znamionowego rozdzielnicy.

Elementy izolacyjne

W rozdzielnicy zastosowano izolatory wykonane z żywic epoksydowych. Są to izolatory wsporcze służące do podtrzymywania szyn zbiorczych i izolatory przepustowe służące do przepuszczenia szyn zbiorczych między polami rozdzielnicy, osadzone w płytach przepustowych bocznych ścian pól.

Uziemienie ochronne

W każdej szafie prowadzony jest przewód uziemiający w postaci szyny miedzianej, o przekroju 40x5 mm, usytuowany na dole, z tyłu szafy. Przewody te pomiędzy szafami są łączone ze sobą mostkami tworząc magistralę uziemiającą. Magistrala ta kończy się zaciskami z boków rozdzielnicy, z jej lewej i prawej strony, służącymi do podłączenia do instalacji uziemiającej obiektu.

Podłączenia kablowe

Przyłącze szafy przystosowane jest do wyprowadzenia jedno lub wielożyłowych kabli w izolacji z tworzywa sztucznego.

System zabezpieczeń i blokad

Rozdzielnica może być wyposażona po wcześniejszej konsultacji z producentem w szereg standardowych oraz innych, dodatkowych, służących poprawie bezpieczeństwa i użytkowania blokad mechanicznych i elektrycznych.”

Blokady mechaniczne:

 1. uniemożliwiająca wysunięcie lub wsunięcie członu ruchomego z/do położenia pracy przy zamkniętym wyłączniku,
 2. zezwalająca na zamknięcie wyłącznika tylko w położeniach pracy oraz próby/odłączenia,
 3. zezwalająca na zamknięcie uziemnika tylko w położeniu próby/odłączenia lub rozdzielenia członu wysuwnego,
 4. nie zezwalająca na przestawienie członu wysuwnego z położenia próby/odłączenia do położenia pracy, jeżeli uziemnik jest zamknięty,
 5. zezwalająca na zmianę położenia członu ruchomego, tylko gdy jest on zaryglowany w polu,
 6. uniemożliwiająca otwarcie drzwi do pola, gdy uziemnik jest otwarty (nie dotyczy RXD36),
 7. nie zezwalająca na przestawienie członu ruchomego wyłącznika z pozycji próba/odłączony do pozycji rozdzielony dopóki wtyczka zasilająca obwody sterownicze wyłącznika nie zostanie odstawiona na pozycję odłączenia (opcja, zapytaj producenta),
 8. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być wyposażony w mechanizm sprzęgający go w sposób pewny z polem tak aby uniemożliwić przestawienie tego wózka nawet w przypadku odblokowania jego kół (opcja, zapytaj producenta),
 9. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby przestawienie członu ruchomego z wózka do pola było możliwe dopiero po sprzęgnięciu w sposób mechaniczny wózka z polem (opcja, zapytaj producenta),
 10. wózek serwisowy do transportu członów ruchomych może być tak skonstruowany aby jego rozprzężenie od pola było możliwe dopiero po zaryglowaniu członu ruchomego w polu lub na wózku (opcja),
 11. umożliwiająca unieruchomienie napędu przegród ruchomych zasłaniających styki stałe w przedziale aparatowym,

 

Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość użycia dodatkowych blokad kluczykowych i kłódkowych.

Blokady elektryczne:

 1. uniemożliwiająca załączenie wyłącznika, gdy jego obwody pomocnicze nie są zasilane; wyłączenie wyłącznika tylko mechaniczne (opcja),
 2. uniemożliwiająca przemieszczenie członu ruchomego do pozycji pracy bez zasilenia obwodów sterowniczych (opcja),
 3. uniemożliwiająca dostęp do napędu uziemnika, gdy zamknięcie uziemnika jest dodatkowo uwarunkowane (np. uziemnik szyn zbiorczych może być zamknięty tylko wtedy, gdy człony wysuwne w danej sekcji są w położeniu próby/odłączenia),
 4. uniemożliwiająca dostęp do napędu członu ruchomego, gdy jego przestawienie jest dodatkowo uwarunkowane (opcja).

 

Blokady, z wyjątkiem blokad wymaganych przez normy, dostosowuje się do wymagań konkretnego projektu.
Po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy istnieje możliwość wyposażenia jej w dodatkowe blokady działające w oparciu o łączniki miniaturowe i rygle elektromagnetyczne.
Konstrukcja drzwi pozwala na ich awaryjne odblokowanie i umożliwienie dostępu do napędu członu ruchomego w sytuacjach tego wymagających.

Wyposażenie rozdzielnic

Aparatura łączeniowa

Rozdzielnica może być wyposażona w wyłączniki próżniowe VB-4 (ZPUE), SION (Siemens), VD4 (ABB), HVX (Schneider); wyłączniki w izolacji gazowej НD4 (АВВ); styczniki 3TM (Siemens), ConVac (ABB), a także Rollarc (Schneider Electric) po uzgodnieniu.
Możliwe jest zastosowanie innych aparatów po uzgodnieniu z producentem rozdzielnicy.
Stosowany jest uziemnik szybki (za wyjątkiem RXD 36) z napędem skokowym.

Aparatura pomiarowa

Do pomiarów stosowane są przekładniki różnych producentów.
Sygnalizacja napięcia w polach zrealizowana jest za pomocą izolatorów reaktancyjnych lub przekładników z dzielnikiem napięcia oraz
wskaźnika napięcia typu SN (ZPUE).

Aparatura zabezpieczeniowa

W rozdzielnicy można zabudować aparaturę niskiego napięcia dowolnego producenta według indywidualnych potrzeb klienta.
Możliwe jest zabudowanie dowolnego cyfrowego przekaźnika zabezpieczeniowego chroniącego obwody średniego napięcia.

W rozdzielnicy przewidziano możliwość zainstalowania zabezpieczeń łukochronnych przedziałów. Systemy te działają na zasadzie wykrywania powstania zwarcia łukowego poprzez detekcję błysku i kryteriów prądowego lub napięciowego wewnątrz chronionej rozdzielnicy.

W przypadku jednoczesności obu zdarzeń następuje pobudzenie układu i wysyłanie impulsu wyzwalającego wyłącznik.

Schematy obwodów głównych, obwody pomocnicze, automatyzacja rozdzielnicy

Obwody główne

Schematy strukturalne przykładowych obwodów głównych pól przedstawione są na niniejszej stronie www w zakładce Rysunki -> Rysunek 2. Rozwiązania odbiegające od przedstawionych są możliwe do realizacji po uzgodnieniu z producentem.

Obwody pomocnicze

Na obwody pomocnicze nn składają się: układy zabezpieczeń, pomiarów, sterowania, automatyki i sygnalizacji. Dla aparatów w tych obwodach przeznaczona jest szafka obwodów pomocniczych. Wymiary i sposób rozmieszczenia aparatów przedstawiono na rysunkach 3 i 4. Schematy przykładowych połączeń wewnętrznych i montażowych aparatów głównych i pomocniczych dla typowego wyposażenia rozdzielnicy można uzyskać po skonsultowaniu się z producentem rozdzielnic.

Automatyzacja rozdzielnicy

Rozdzielnica jest przygotowana do działania w zintegrowanym systemie sterowania, wizualizacji i zbierania danych. W tym celu wyposaża się ją w cyfrowe przekaźniki zabezpieczające (z możliwością komunikacji cyfrowej) oraz w zespoły automatyki elektroenergetycznej. Rozdzielnica może wtedy pracować w układach sterowania nadrzędnego oraz automatycznego.

Opakowanie, transport, instalowanie rozdzielnicy

Opakowanie

Dla rozdzielnic RXD stosuje się trzy sposoby pakowania:

 1. standardowe - szafę rozdzielnicy umieszczoną na palecie owija się folią rozciągliwą a miejsca wrażliwe zabezpiecza osłonami styropianowymi,
 2. w skrzyniach - rozdzielnice opakowane jak wyżej umieszcza się w skrzyniach,
 3. specjalne dla transportu morskiego - rozdzielnice z umieszczonym wewnątrz środkiem absorbującym wilgoć pakuje się do worków z folii o własnościach konserwujących, z których odsysane jest powietrze. Tak zabezpieczone rozdzielnice transportuje się odpowiednio na paletach lub w skrzyniach.

Transport

Rozdzielnice są przewożone jako pojedyncze szafy lub szafy złożone w zestawy transportowe. Transport rozdzielnicy w pomieszczeniu i do pomieszczenia, w którym ma być ustawiona może odbywać się przy pomocy dźwigu, wózka widłowego lub na rolkach.
Dla transportu dźwigiem, szafa jest wyposażona w uchwyty transportowe. Kąt załamania lin zaczepowych nie powinien przekraczać 120o. Chwytanie linami bezpośrednio za konstrukcję szaf jest zabronione. Ustawienie szafy na palecie transportowej umożliwia transport przy pomocy wózka widłowego.
Podczas transportu, jak również w czasie ustawiania rozdzielnicy należy zachować dużą ostrożność, aby nie uszkodzić powłok lakierniczych i blach osłonowych.
Aparaty główne jak: wyłączniki, styczniki i człony wysuwne oraz aparaty nn wrażliwe na wstrząsy, przewożone są oddzielnie w oryginalnych opakowaniach producentów.

Instalowanie rozdzielnicy

Sposób posadowienia rozdzielnicy oraz doprowadzenia zewnętrzne kabli i szyn zależą od konstrukcji obiektu, w którym będzie ona usytuowana. Powinny one być wykonane z uwzględnieniem wytycznych podanych podczas uzgodnień z producentem rozdzielnicy.
Rozdzielnice mogą być posadowione bezpośrednio na posadzce, na ramie fundamentowej przymocowanej do posadzki lub na konstrukcji stalowej, względnie betonowej obiektu.
Niezależnie od podłoża, rozdzielnice muszą być ustawione poziomo i przymocowane do podłoża.
Rysunki 5 i 6 przedstawiają zasady posadowienia rozdzielnicy: usytuowanie rozdzielnicy w pomieszczeniu, przykładowe wymiary otworowania posadzki pod przepusty kablowe, ramę nośną/montażową rozdzielnicy z otworami do montażu rozdzielnicy do podłoża. Należy je traktować poglądowo, a dokładne położenie uzgadniać przy zamawianiu rozdzielnicy. Rysunek 7 pokazuje sposoby mocowania rozdzielnic do podłoża.
Ze względu na technologię montażu rozdzielnic zaleca się, aby wymiar Y pomieszczenia był przynajmniej o 1000 mm większy od całkowitej długości rozdzielnicy.

Zalecana minimalna odległość od zamkniętych klap wydmuchowych na dachu rozdzielnicy do sufitu pomieszczenia: 600 mm.

Wyposażenie dostarczane z rozdzielnicą

Do każdej rozdzielnicy załączone jest następujące wyposażenie:

 • elementy złączne do połączenia ze sobą zestawów transportowych,
 • korba do przemieszczania członu ruchomego,
 • korba do napędu uziemnika,
 • wózek transportowy członu ruchomego,
 • klucze do drzwi szafy.

Dokumenty dostarczone z rozdzielnicą:

 • deklaracja zgodności,
 • instrukcja obsługi rozdzielnicy,
 • dokumentacje techniczno-ruchowe i karty gwarancyjne zastosowanej aparatury,
 • dokumentacja powykonawcza rozdzielnicy,
 • karta gwarancyjna.

Rysunki

Rysunek 1a - Wyposażenie pola RXD 12

Wyposażenie pola RXD 12/17,5/24

 1. aparat główny: wyłącznik, stycznik,
 2. szyny zbiorcze
 3. szyny odpływowe
 4. izolatory przepustowe
 5. przekładniki prądowe
 6. uziemnik
 7. przekładniki napięciowe
 8. ograniczniki przepięć
 9. izolatory wsporcze (reaktancyjne)
 10. przekładnik ziemnozwarciowy
 11. szyna uziemiająca
 12. klapy wydmuchowe
 13. płyta izolacyjna
 14. przegroda z izolatorem

Rysunek 1b - Wyposażenie pola RXD 36

Wyposażenie pola RXD 36

Wyposażenie pola RXD 36

 1. szyny odpływowe,
 2. aparat główny: wyłącznik,
 3. uziemnik,
 4. przekładniki prądowe,
 5. przekładniki napięciowe,
 6. izolatory wsporcze,
 7. izolatory przepustowe,
 8. ograniczniki przepięć,
 9. zespoły zabezpieczeń
 10. szyna uziemiająca

Rysunek 2 - Schematy strukturalne obwodów głównych

RXD - Schematy strukturalne obwodów głównych

Uwagi:
*) tylko dla RXD36; **) nie dla RXD36

Rysunek 3a - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

 

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

 

Wymiary [mm]
H 500 500 500 500
S 900 750 700 600
H1 450 450 450 450
S1 820 670 630 520

Rysunek 3b - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

 

RXD - Szafka obwodów pomocniczych w rozdzielnicy RXD 36

Rysunek 4 - Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12

Przykładowe rozmieszczenie aparatury w przedziale obwodów pomocniczych w polu RXD 12/17,5/24

Rysunek 5a - Ustawienie rozdzielnicy RXD 12

widok z boku
Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24
widok z góry

Ustawienie rozdzielnicy RXD 12/17,5/24

Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 5b - Ustawienie rozdzielnicy RXD 36

widok z boku
stawienie rozdzielnicy RXD 36
widok z góry

stawienie rozdzielnicy RXD 36

Uwaga: W przypadku specyficznych wymagań mających wpływ na przedstawione wymiary, prosimy o kontakt z producentem rozdzielnic.

Rysunek 6a - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 12

rama nosna
Wymiary [mm]
G 1150
S 600 700 750 900

Rysunek 6b - Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

Rama nośna/montażowa rozdzielnicy RXD 36

Rysunek 7 - Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

Mocowanie rozdzielnic RXD do podłoża

Karty katalogowe

RXD 12 kV

RXD 12 kV
1. Karta 1.1 Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem
2. Karta 1.2 Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
3. Karta 1.4 Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem
4. Karta 1.6 Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem
5. Karta 1.8 Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem
6. Karta 1.10 Pole pomiarowe 12 kV
7. Karta 1.11 Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych
8. Karta 1.13 Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV
9. Karta 1.14 Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

Karta 1.1 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1200
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Wyłącznik Q1 VB-4 (ZPUE); SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider Electric)
Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Przekładnik ziemnozwarciowy T4 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 560-700
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.2 - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12 kV z wyłącznikiem oraz wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Wyłącznik Q1 VB-4 (ZPUE); SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider)
Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 650
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.4 - Pole liniowe 12 kV z rozłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole liniowe 12/17,5 kV z rozłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Rozłącznik Q2 NAL (ABB); OM (ZWAE)
Uziemnik Q3 szybki z napędem skokowym
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 520 - 620
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.6 - Pole sprzęgłowe 12 kV - szafa z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV - szafa z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Wyłącznik Q1 VB-4 (ZPUE); SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider Electric)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Masa [kg] 530-630
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.8 - Pole sprzęgłowe 12 kV- szafa ze zwieraczem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole sprzęgłowe 12/17,5 kV- szafa ze zwieraczem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630-1250
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażenie:  
Zwieracz Q4 produkcja ZPUE S. A.
Masa [kg] 405-510
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.10 - Pole pomiarowe 12 kV

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę - Pole pomiarowe 12/17,5 kV

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Człon ruchomy   Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 440-540
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.11 - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole pomiarowe 12 kV z wydzielonym przedziałem szyn zbiorczych

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Człon ruchomy Człon wysuwny
z przekładnikami napięciowymi
Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 470
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.13 - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Pole potrzeb własnych – z transformatorem do 40 kVA; 6/0,4 kV

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Rozłącznik Q2 NALF (ABB); OMB (ZWAE)
Transformator T do 40 kVA; 6/0,4 kV
Masa [kg] 890
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 1.14 - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD - Zestaw do kompensacji mocy biernej – z baterią kondensatorów do 700 kvar; 6,6 kV

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 12
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej [kV] 28
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630-1250
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 25
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Wyłącznik Q1 VB-4 (ZPUE); SION (Siemens); VD4/HD4 (ABB);
HVX (Schneider Electric); 3TM (Siemens), ConVac (ABB)
Uziemnik Q3 US1 (ZPUE); EK6 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Bateria kondensatorów C do 700 kvar; 6,6 kV
Masa [kg] 960
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

RXD 36 kV

RXD 36 kV
1. Karta 2.1 Pole liniowe z wyłącznikiem
2. Karta 2.2 Pole liniowe z rozłącznikiem
3. Karta 2.3 Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem
4. Karta 2.4 Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem
5. Karta 2.5 Pole pomiarowe
6. Karta 2.6 Pole potrzeb własnych
* Zamieszczone karty katalogowe są tylko przykładem rozwiązań, które mogą ulec zmianie. W przypadku rozdzielnic o parametrach technicznych i konfiguracji pól innych od zamieszczonych, odpowiednie karty katalogowe dostępne są bezpośrednio u producenta.

Karta 2.1 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
Uziemnik Q3 UW36
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 1380
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.2 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole liniowe z rozłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Rozłącznik Q2 NAL 36 (ABB)
Uziemnik Q3 UW36
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Ogranicznik przepięć F1 różni producenci
Masa [kg] 1150
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.3 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa z wyłącznikiem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Wyłącznik Q1 3AH (SIEMENS); VD4/HD4 (ABB)
Przekładnik prądowy T1 różni producenci
Masa [kg] 1300
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.4 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole sprzęgłowe – szafa ze zwieraczem

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Zwieracz Q4 Produkcja ZPUE Silesia S.A.
Masa [kg] 1150
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.5 - Pole pomiarowe

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole pomiarowe

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły [A] 630
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Człon ruchomy   Człon wysuwny z przekładnikami napięciowymi
Uziemnik Q3 UW36
Przekładnik napięciowy T2 różni producenci
Masa [kg] 1100
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Karta 2.6 - Pole potrzeb własnych

Schemat strukturalny

Schemat strukturalny rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

Elewacja

Elewacja rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

Przekrój przez szafę

Przekrój przez szafę rozdzielnicy RXD 36 - Pole potrzeb własnych

Parametry:  
Napięcie znamionowe [kV] 36
Napięcie znam. wytrzymywane o częstotliwości sieciowej do ziemi i między biegunami [kV] 85 (5min) / 95 (1min)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 120 (5min)
Napięcie znam. wytrzymywane udarowe piorunowe do ziemi i między biegunami [kV] 190 (1,2/50µs)
bezpiecznej przerwy izolacyjnej [kV] 220 (1,2/50µs)
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych [A] 630
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany [kA/1s] do 25
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] do 63
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] do 20
Stopień ochrony   do IP4X
Wyposażeniе:  
Odłącznik/rozłącznik Q2 ON/NAL (ABB)
Transformator T do 100 kVA; 35/0,4 kV
Masa [kg] 2070
Uwaga:
Dopuszczamy możliwość uzgodnienia konfiguracji pola w zakresie jego funkcji i wyposażenia (typ/producent)

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje