Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

ZPUE S.A. jest producentem urządzeń elektroenergetycznych, ładowarek pojazdów elektrycznych, magazynów energii, prefabrykatów betonowych, strunobetonowych żerdzi wirowanych oraz energii cieplnej.

Najważniejszym celem ZPUE S.A. jest dostarczanie produkowanych wyrobów spełniających wymagania i potrzeby Klientów tak, aby ich zadowolenie przyczyniało się do umacniania pozycji firmy na rynku.

Naszym priorytetem jest dbałość o spełnianie oczekiwań wszystkich stron zainteresowanych, przy zachowaniu najwyższej jakości, najwyższego poziomu bezpieczeństwa i ciągłości oferowanych usług, z poszanowaniem środowiska oraz zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zgodnie z wymaganiami:

 • ISO 9001 – System Zarządzania Jakością,
 • ISO 22301 – System Zarządzania Ciągłością Działania,
 • ISO/IEC 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • ISO 14001 – System Zarządzania Środowiskowego,
 • ISO 45001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

Chcemy, aby znak ZPUE S.A. kojarzył się nam i naszym Klientom z zaufaniem, profesjonalizmem w planowaniu i realizowaniu zamówień oraz fachową obsługą na każdym kroku naszej działalności. W tym celu budujemy i rozwijamy pozytywny wizerunek Spółki jako partnera zapewniającego bezpieczeństwo informacji i ciągłość działania, wysoką jakość, zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska, zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko oraz eliminowanie zagrożeń i ograniczania ryzyk dotyczących BHP.

Te cele główne realizujemy poprzez:

 • Systemowe podejście do jakości, środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania.
 • Spełnianie wymagań Klienta i innych stron zainteresowanych, wymagań prawnych oraz wymagań norm ISO.
 • Zespołowe ustalanie celów jakościowych, środowiskowych i BHP oraz ich monitorowanie.
 • Zapewnienie konsultacji i współudziału pracowników oraz ich przedstawicieli w zarządzaniu BHP.
 • Zespołowe rozwiązywanie problemów własnych i Klienta, analizowanie przyczyn powstawania nieprawidłowości oraz podejmowanie działań korygujących celem wyeliminowania problemu w przyszłości.
 • Systematyczne szkolenie wszystkich pracowników oraz osób działających w imieniu i na rzecz ZPUE S.A. w zakresie bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, podstaw i metod zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego oraz motywowanie pracowników do osiągania celów jakościowych, środowiskowych i BHP.
 • Współpracę z dostawcami celem spełnienia wszelkich wymagań naszych Klientów w obopólnym interesie.
 • Okresową ocenę założonych celów oraz skuteczności i efektywności Zintegrowanego Systemu Zarządzania opartego na wymaganiach norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2023 i ISO/IEC 22301:2020.
 • Ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz metod postępowania w ramach procesów niezbędnych dla realizacji zamówień naszych Klientów.
 • Identyfikację krytycznych procesów biznesowych oraz zasobów niezbędnych do ich efektywnego wykonania.
 • Minimalizację ryzyk związanych z bezpieczeństwem informacji i ciągłości działania
 • Ograniczenie przerw w działaniu procesów biznesowych.
 • Zapewnienie skutecznej reakcji na incydenty i zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.
 • Określenie scenariuszy postępowania na wypadek niedostępności krytycznych zasobów.

Kierownictwo Firmy ZPUE S.A. zapewnia, że polityka ZSZ jest zrozumiała i wdrożona oraz że są zapewnione środki do jej realizacji, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów ZSZ. Polityka ZSZ jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron.

PREZES ZARZĄDU

Michał Wypychewicz

Włoszczowa dnia 25.04.2024r.

Dodatkowe informacje