Czym są linie napowietrzne?

Elektroenergetyczne linie napowietrzne służą do przesyłania energii elektrycznej.

Linie napowietrzne składają się głównie z:

 • przewodów napowietrznych,
 • stanowisk słupowych z kompletem konstrukcji pełniących określoną funkcję,
 • osprzętu typu rozłącznik/odłącznik napowietrzny, łańcuchów odciągowych z izolatorami dostosowanymi do napięcia linii, ograniczników przepięć itd.
 • ew. innych elementów wynikających ze sposobu pracy linii.

Linie napowietrzne mogą być zlokalizowane na różnej wysokości w zależności od terenu. Z reguły im wyższe jest napięcie energii przepływającej przez linię napowietrzną, tym wyżej się dana linia znajduje.

Kategorie linii napowietrznych

W zależności od ważności linii, a tym samym od potrzeby bardziej troskliwej eksploatacji, linie napowietrzne dzieli się na następujące kategorie:

 • Kategoria I – linie o napięciu znamionowym 220 kV i wyższym,
 • Kategoria II – linie o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV niezaliczane do kategorii I,
 • Kategoria III – linie o napięciu znamionowym 1 kV i niższym.

Natomiast ze względu na wysokość napięcia wyróżnia się:

 • linie najwyższego napięcia (NN) to linie o napięciu 200 kV i wyższym,
 • linie wysokiego napięcia (WN) to linie o napięciu 110 kV i wyższym,
 • linie średniego napięcia (SN) to linie o napięciu od 1 do 60 kV,
 • linie niskiego napięcia (nN) to linie o napięciu poniżej 1 kV.

Z kolei biorąc pod uwagę funkcje linii napowietrznych można mówić o liniach przesyłowych, rozdzielczych, rozdzielczo-przesyłowych i dostarczających energię bezpośrednio do odbiorców. Zarówno obowiązujące normy i przepisy, jak i przynależność linii do określonych kategorii determinuje jej konstrukcję i szczegóły całościowego projektu.

Założenia projektowe dla aparatury napowietrznej

Projektując linie napowietrzne przyjmuje się przeważnie następujące główne założenia:

 • bezpieczeństwo – aparatura napowietrzna powinna odznaczać się wysokim stopniem bezpieczeństwa zagwarantowanym przez cały okres eksploatacji,
 • zgodność – z przepisami obejmującymi branżę, aktualnymi normami i wytycznymi standaryzacyjnymi klientów,
 • certyfikaty zgodności i badania typu – wydane/wykonane przez akredytowane jednostki,
 • jakość (wykonania, el. konstrukcji) – tak wysoka, by zapewnić bezawaryjną pracę przez wiele lat,
 • optymalizacja projektu/budowy pod kątem techniczno-ekonomicznym do stosowania w elektroenergetyce.

Sposób oznaczania linii napowietrznych

Istnieją różne sposoby oznaczania linii napowietrznych. Do tej pory kwestia ta nie została unormowana, więc sposób oznaczania linii powinien być ustalony przez zakład je eksploatujący. Wśród wielu stosowanych sposobów najczęściej spotyka się oznaczenie obiektów numerami (np. linia 320). Często występuje też oznaczenie nazwami miejscowości lub stacji, pomiędzy którymi dana linia została wybudowana (np. linia 15 kV Włoszczowa-Oleszno).

Łączniki napowietrzne ZPUE

Wiedza i doświadczenie

Nasze łączniki napowietrzne z powodzeniem są stosowane w sieciach napowietrznych już od ponad 30 lat. W ofercie ZPUE znajdują się zarówno aparaty sterowane napędami ręcznymi do wykonywania podstawowych czynności łączeniowych, jak i w pełni zautomatyzowane rozłączniki oraz wyłączniki, które – dzięki zabudowanym urządzeniom do pomiaru prądu i napięcia – umożliwiają pełną kontrolę parametrów linii i precyzyjną detekcję miejsca zwarć i uszkodzeń.

Nagrody i wyróżnienia

Na szczególną uwagę zasługują dwa flagowe produkty: rozłącznik serii THO-24 oraz automatyczny wyłącznik (reklozer) serii THO-RC27. Aparaty te zostały uhonorowane wieloma nagrodami, między innymi podczas targów ENERGETAB w miejscowości Bielsko-Biała. Z powodzeniem pracują one w rozległych inteligentnych sieciach typu SMART-GRID czy FDiR, znacząco podwyższając ich efektywność i bezawaryjność.

Wysoka jakość polskiej produkcji

Każdy z aparatów posiada wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Produkcja łączników napowietrznych ZPUE odbywa się wyłącznie w Polsce, dokładniej we Włoszczowie. Wielkość realizowanej przez nas produkcji sięga blisko 4500 aparatów napowietrznych rocznie, co daje nam znaczącą przewagę na rynku.

Łączniki napowietrzne – doskonalenie

Stale monitorujemy trendy na rynku i korzystamy z nowych rozwiązań technologicznych unowocześniając nasze produkty. Dzięki temu potrafimy dostosowywać się do bieżących wymagań klientów.

Realizujemy także postanowienia dużych i wymagających umów ramowych dla polskich i zagranicznych grup energetycznych. Dzięki temu jesteśmy partnerem godnym zaufania. – W 2022 roku są to między innymi rozłączniki THO-24 w ilości 619 kompletów dla grupy Energa Operator oraz wyłączniki (reklozery) THO-RC27 dla PKP Energetyka. Świadczy to o wysokiej jakości i niezawodności naszych urządzeń, a także daje pogląd na olbrzymi potencjał firmy ZPUE S.A.

Dodatkowe informacje