Rotoblok SF

Konstrukcja rozdzielnicy SN typu Rotoblok SF pozwala na elastyczne zestawianie ze sobą pól każdego typu z całej rodziny. Bardzo prosta a jednocześnie wytrzymała konstrukcja zapewnia wysoką niezawodność działania oraz pełne bezpieczeństwo i łukochronność.

Opis ogólny rozdzielnicy typu Rotoblok SF

Rozdzielnica Rotoblok SF

Nowoczesne, wnętrzowe rozdzielnice średniego napięcia typu Rotoblok SF, przeznaczone do rozdziału energii elektrycznej trójfazowego prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, przy znamionowym napięciu do 25 kV, w sieciach rozdzielczych energetyki przemysłowej i zawodowej. Rozdzielnice są konfigurowane z pojedynczych typowych pól o zróżnicowanym wyposażeniu. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu informacje i dane techniczne umożliwiają projektantowi zestawienie rozdzielnicy z typowych pól.
W przypadku potrzeby zastosowania pól o wyposażeniu nie ujętym w tym opracowaniu lub o zmienionych wymiarach, należy zakres wyposażenia uzgodnić z producentem.

Charakterystyka

Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Pola rozdzielcze posiadają następujące właściwości

 • zmniejszone wymiary w stosunku do rozdzielnic z aparatami w izolacji powietrznej przy zachowaniu wysokich parametrów elektrycznych takich jak poziom izolacji, prądy znamionowe oraz wytrzymałość na prądy zwarciowe,
 • dwuprzedziałowa konstrukcja pól zapewniająca oddzielenie głównego toru szynowego od części wykorzystywanej do podłączenia kabli zasilających,
 • wysoka niezawodność pracy,
 • długi okres pracy, bez kłopotliwych zabiegów konserwacyjnych,
 • wysoka odporność na korozję, konstrukcja rozdzielnicy wykonana jest z blachy pokrytej ocynkiem,
 • uniwersalność w realizowaniu różnych układów rozdzielnic przy uwzględnieniu dowolnej ilości pól,
 • zastosowanie nowoczesnej, niezawodnej aparatury łączeniowej jak rozłączniki i odłączniki typu GTR SF (ZPUE) oraz IM6 (SAREL), wyłączniki typu VB-4S (ZPUE) oraz innych producentów,
 • przystosowana do zainstalowania nowoczesnej aparatury zabezpieczeniowo-sterowniczej,
 • możliwość przyściennego ustawienia rozdzielnicy co pozwala na oszczędne wykorzystanie pomieszczenia rozdzielczego, co jest szczególnie ważne przy modernizacjach i rozbudowach istniejących rozdzielni,
 • łatwy i szybki dostęp do urządzeń rozdzielnicy dla nadzoru i konserwacji,
 • prosta obsługa.

System zabezpieczeń i blokad

 • wykonanie łukoochronne - odporność na skutki zwarć wewnętrznych,
 • specjalnie wzmocniona konstrukcja pól (osłony, zamki, zawiasy),
 • blokady mechaniczne zapobiegające błędnym czynnościom łączeniowym oraz uniemożliwiające dotknięcie urządzeń będących pod napięciem,
 • dostęp do urządzeń i obwodów sterowniczych odbywa się z wyeliminowaniem możliwości dotknięcia części obwodów głównych,
 • zastosowanie układów kontrolnych, sygnalizacyjnych, mechanicznych i elektrycznych wskaźników położenia i wzierników,
 • zastosowanie rozłączników i odłączników trójpozycyjnych „załącz - wyłącz - uziem” z mechanicznymi wskaźnikami położenia,
 • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym,
 • zastosowanie uziemników szybkich z napędem skokowym gwarantujących bezpieczeństwo w przypadku błędnego załączenia na zwarcie.

Podstawowe dane techniczne

Zgodność z normami:
Rozdzielnica typu Rotoblok spełnia wymagania poniższych norm:

 • PN-EN62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-100 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 100: Wyłączniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-102 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 102: Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”,
 • PN-EN 62271-103 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 103: Rozłączniki o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV do 52 kV włącznie”,
 • PN-EN 62271-105 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 105: Zestawy rozłączników z bezpiecznikami prądu przemiennego”.

Rozdzielnica posiada certyfikat Instytutu Elektrotechniki.

Dane elektryczne:
  Rotoblok SF Rotoblok SF 36
Napięcie nominalne sieci 20 kV 30 kV
Najwyższe napięcie urządzeń 25 kV 36 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz 50 Hz / 3
Znamionowe wytrzymywalne napięcie krótkotrwałe częstotliwości sieciowej 50 kV / 60 kV 70 kV / 80 kV
Znamionowe wytrzymywalne napięcie udarowe piorunowe 1,2/50 µs 125 kV / 145 kV 170 kV / 195 kV
Prąd znamionowy ciągły 630 A 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 40 kA
Odporności na działanie łuku wewnętrznego do 16 kA (1s) 16 kA (0,3s)
Stopień ochrony  IP4X
Warunki eksploatacyjne:
Temperatura otoczenia  
- szczytowa krótkotrwała
+ 40°C
- najwyższa średnia w ciągu doby
+ 35°C
- najwyższa średnia roczna
+ 20°C
- najwyższa długotrwała
+ 25°C1)
Wilgotność względna powietrza  
- najwyższa średnia w ciągu doby
95%
- najwyższa średnia w ciągu miesiąca
90%
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu doby
2,2 kPa
- najwyższe średnie ciśnienie pary w ciągu miesiąca
1,8 kPa
Atmosfera w miejscu zainstalowania brak znaczących zanieczyszczeń solą, parami, pyłami,
dymem, gazami palnymi lub powodującymi korozję
oraz brak oblodzenia, oszronienia i zaroszenia
Wysokość zainstalowania do 1000 m n.p.m.2)
Drgania wibracje, spowodowane przyczynami zewnętrznymi
lub trzęsieniami ziemi pomijalne

Uwaga:
*1) Pod warunkiem, że producent aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczeniowej nie określił inaczej.
*2) Jeśli wysokość zainstalowania rozdzielnicy jest większa niż 1000 m.n.p.m. poziom izolacji rozdzielnicy powinien zostać skorygowany wskaźnikiem zgodnym z wytycznymi punktu 2.2.1 normy PN-EN62271-1.

Moce transformatorów jakie mogą być załączane i wyłączane rozłącznikami GTR SF 2V, GTR SF 2VM i IM6P-TF w zależności od napięć po stronie SN:
Napięcie nominalne sieci Prąd znamionowy Max. moc transformatora
6 kV 44 A 800 kVA
10 kV 57,7 A 1000 kVA
15 kV 61,6 A 1600 kVA
20 kV 57,7 A 2000 kVA
30 kV 24,1 A 1250 kVA

W rozdzielnicy typu Rotoblok SF stosuje się typowe wkładki bezpiecznikowe wg normy IEC 282-1, DIN 43625 z zabezpieczeniem termicznym.

Aparaty łączeniowe
 • GTR SF 1, IM6S - rozłącznik z uziemnikiem,
 • GTR SF 1M - rozłącznik z uziemnikiem i napędem silnikowym,
 • GTR SF 2V, IM6P-TF - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem,
 • GTR SF 2VM - rozłącznik bezpiecznikowy z uziemnikiem i napędem silnikowym,
 • GTR SF 4, IM6P-TD - odłącznik z uziemnikiem,
 • wyłącznik VB-4S lub inny po skontaktowaniu się z producentem.

Sposób wykonywania kanału kablowego pod rozdzielnicami SN typu Rotoblok SF i Rotoblok SF 36

Rozdzielnia typu Rotoblok SF jest dwuprzedziałową rozdzielnicą wnętrzową w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w osłonie metalowej, wykonanej z blachy cynkowanej - zapewniającej ekwipotencjalizację, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych. Rozdzielnica jest wyposażona w nowoczesne, trójpozycyjne rozłączniki i odłączniki w izolacji SF6. Zbiornik każdego z tych aparatów wykonany jest ze stali nierdzewnej co pozwala na zachowanie doskonałego stanu technicznego rozdzielnicy przez cały okres jej eksploatacji. Posiada wydzielone przedziały: szyn zbiorczych i kablowy, a wykonanie łukoochronne zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi.

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 30 mm

 1. Przykładowe pola o szerokości 1000, 500, 500 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
 2. Kanał pod rozdzielnicą.
Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

Uwaga!: Minimalna odległość od ściany 100 mm

 1. Przykładowe pola o szerokości 1450, 750, 750 mm (odpowiednio patrząc od lewej)
 2. Kanał pod rozdzielnicą.
Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

Proponowana głębokość kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

Propozycja wykonania kanału kablowego pod rozdzielnicą Rotoblok SF 36

kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
50 370 400
70 400 430
95 440 470
120 470 500
150 500 550
185 540 600
240 590 700
kabel suchy jednożyłowy
przekrój kabla (mm2) promień gięcia (mm) głębokość kanału k (mm)
50 555 580
70 585 610
95 600 630
120 630 660
150 645 670
185 675 700
240 705 730

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF

Pole liniowe

Typ kabla Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tyco Electronics POLT-24D/1XI 70-240
Barnier 01100-EUIC
01300-EUEP
50-240
50-240
F&G EAVI 20
TI-24
35-240
35-240
ABB SEI (Um ≤ 24 kV)
SEHDI 20.2
50-240
25-35 oraz 300-630
3M QT II  
Nr zestawu Nr produktu
93-EB 62-1PL
93-EB 63-1PL
93-EB 64-1PL
5641
5642
5643
25-95
95-240
240-500
EUROMOLD ITK-224 25-240
CELLPACK Artykuł nr Typ  
266438
266439
CHE-I 24 kV 25-150
CHE-I 24kV 70-240
25-150
70-240

Pole transformatorowe

Tak jak w polach liniowych

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Wykonanie połączeń kablowych rozdzielnicy Rotoblok SF 36

Pole liniowe

Typ kabla Głowica kablowa
Producent Typ Przekrój kabla [mm2]
Jednożyłowy z tworzyw sztucznych
np. YHAKXs, YHKX, XUHAKXs,
XRUHKs, ...
Tyco Electronics POLT-42D/1XI
POLT-42E/1XI
50-120
150-300
3M QT II  
Nr zestawu Nr produktu
93-EB 62-1PL
93-EB 63-1PL
93-EB 64-1PL
93-EB 65-1PL
5651
5652
5653
5654
25-50
50-150
120-240
240-630
EUROMOLD ITK-236 50-150
CELLPACK Artykuł nr Typ  
194046
194047
CHE-I 36kV 50-150
CHE-I 36kV 150-400
50-150
150-400

Pole transformatorowe

Tak jak w polach liniowych

Uwaga:
We wszystkich przypadkach pod rozdzielnicami wymagany jest kanał kablowy. Opcjonalnie rozdzielnica może być ustawiona na cokole lub na podłodze technologicznej. W przypadku zastosowania innego typu głowic prosimy o kontakt z producentem.

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF

Widok z boku i gabaryty

Rotoblok SF - Widok z boku i gabaryty

 1. - Zbiornik ze stali nierdzewnej wypełniony gazem SF6, z aparaturą łączeniową
 2. - Przedział napędów
 3. - Izolatory przepustowe
 4. - Zawór bezpieczeństwa

Uwaga:
Rysunki pokazane na kolejnych stronach są tylko przykładem wyposażenia pól. Istnieje możliwość dostosowania konfiguracji pól do specyficznych wymagań końcowego użytkownika. W takim przypadku należy się zwrócić do producenta o udostępnienie rysunków.

SL1 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

masa = 175 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SL2 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole liniowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

masa = 190 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

St2 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

masa = 210 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SP1 (pole pomiarowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole pomiarowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole pomiarowe

masa = 390 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SS1L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

masa = 265 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SS2L(P*)) (pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe z odłącznikiem lub rozłącznikiem z lewej strony

masa = 465 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SO1 (pole odgromnikowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole odgromnikowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole odgromnikowe

masa = 100 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SŁ2 (pole łącznika)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole łącznika

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole łącznika

masa = 100 kg

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

STpwł4 (pole z transformatorem potrzeb własnych)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

STpwł 25kVA + ST1 (pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole z transformatorem potrzeb własnych o mocy max 25kVA

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWT(5*)) (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWTp(5*)) (pole transformatorowe z pomiarem napięcia)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole transformatorowe z pomiarem napięcia

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

SWS1 (pole sprzęgłowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole sprzęgłowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.
*) Istnieje możliwość wykonania pola w wariancie lustrzanym.

Warianty pól rozdzielnicy Rotoblok SF 36

LL1 (pole liniowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole liniowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF - pole liniowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

LT1 (pole transformatorowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole transformatorowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole transformatorowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

LS1L (pole sprzęgłowe z rozłącznikiem z lewej strony)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole sprzęgłowe z rozłącznikiem z lewej strony

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole sprzęgłowe z rozłącznikiem z lewej strony

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

LP1 (pole pomiarowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole pomiarowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole pomiarowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

LWT (pole transformatorowe wyłącznikowe)

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole transformatorowe wyłącznikowe

Widok z frontu

 Widok z frontu rozdzielnicy Rotoblok SF 36 - pole transformatorowe wyłącznikowe

Uwaga:
Kolorem czerwonym zaznaczono wyposażenie opcjonalne.

Pobierz


Pliki AutoCad Rotoblok SF

Pola liniowe

Rotoblok SF - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok SF - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola liniowe z pomiarem prądu

Rotoblok SF - pola liniowe z pomiarem prądu

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola łącznika kablowego

Rotoblok SF - pola łacznika kablowego

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola pomiarowe

Rotoblok SF - pola pomiarowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola sprzęgłowe

Rotoblok SF - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola transformatorowe

Rotoblok SF - pola transformatorowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola z ogranicznikami

Rotoblok SF - pola z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Widok z boku

Rotoblok SF - widok z boku

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pliki AutoCad Rotoblok SF 36

Pola liniowe

Rotoblok SF 36 - pola liniowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola liniowe z ogranicznikami

Rotoblok SF 36 - pola liniowe z ogranicznikami

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola pomiarowe

Rotoblok SF 36 - pola pomiarowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola sprzęgłowe

Rotoblok SF 36 - pola sprzęgłowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Pola transformatorowe

Rotoblok SF 36 - pola transformatorowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Wstawka 25mm

Rotoblok SF 36 - wstawka 25mm

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Zaznacz pole "Nie jestem robotem"
i wybierz wszystkie zdjęcia, które zawierają obiekt opisany
w tekście lub przedstawiony na zdjęciu u góry interfejsu
użytkownika. Następnie kliknij Zweryfikuj. Aby otrzymać
nowe zadanie, kliknij ikonę ponownego ładowania.

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

 
 

Nasza strona korzysta z plików cookie. Korzystając z niej zgadzasz się na ich stosowanie oraz na przetwarzanie danych. Dodatkowe informacje