Rozłączniki RN i RUN z komorami powietrznymi o prądzie łączeniowym 100A

Rozłączniki napowietrzne modułowe typu RN III 24/4-100A (RUN III 24/4-100A) są aparatami do stosowania w napowietrznych sieciach rozdzielczych 15 i 20 kV i przeznaczone są do rozłączania i łączenia prądu obciążenia do 100A. Prąd znamionowy ciągły 400A. Rozłączniki składają się z trzech niezależnych biegunów osadzonych na wspólnym wale. Odległość między poszczególnymi biegunami może być regulowana w  zakresie 450 - 650 mm. Modułowa budowa aparatu umożliwia montaż poszczególnych elementów - belka nośna, bieguny, napęd - na stanowisku słupowym bez użycia ciężkiego sprzętu. Budowa aparatu umożliwia jego zabudowę na standardowej żerdzi bez dodatkowych konstrukcji wsporczych.
Łączniki wyposażone są w izolatory kompozytowe z rdzeniem poliwęglanowym w osłonie z gumy HTV typu HASDI. Styki główne wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych dodatkowo zabezpieczonych poprzez srebrzenie lub cynowanie, w zależności od standardów ZE. Do izolatorów zamontowane są zespoły stykowe z powietrzną komorą gaszeniową. Do izolatorów ruchomych zamontowane są zespoły stykowe ze stykiem rozłączającym i mechanizmem sprężynowym. Bieguny są łożyskowane tulejami mosiężnymi.
Przyłącze linii napowietrznej standardowo pozwala na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 - 95 mm2 (wykonanie specjalne umożliwia podłączenie przewodów o przekroju 120 mm2). Elastyczny styk przejmuje skutki zginania na ruchomym biegunie aparatu. Konstrukcja aparatów pozwala na rozbudowę pracujących urządzeń o dodatkowe moduły - uziemniki, komorę gaszeniową, ograniczniki przepięć lub dodatkowe izolatory - pozwalając na konfigurowanie w zależności od potrzeb.

Rozłączniki mogą być zabudowane w pozycji horyzontalnej (poziomej) lub wertykalnej (pionowej). Rozłączniki przystosowane są do sterowania zdalnego z napędami serii NSP-7/SO-2 i NSP-8/SO2 jak również ręcznego przy użyciu korby która znajduje się w napędzie, lub tylko napędem ręcznym (bez silnika).

Rozłączniki mają dopuszczenie do stosowania we wszystkich Spółkach Dystrybucyjnych (ZE), rozłączniki mogą być wyposażone w przekładniki prądowe typu AGCE-24 lub CSO które służą do wykrywania prądów zwarciowych w sieciach SN. 

Charakterystyka

 • Widoczna bezpieczna przerwa izolacyjna,
 • Bezawaryjna praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych ,
 • Niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane zastosowaniem najwyższej jakości elementów łączeniowych, posiadają najwyższe właściwości elektryczne i mechaniczne wg. normy 62271-103,
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe podzespoły np. przekładniki prądowe, ograniczniki przepięć,
 • Wysokie prądy łączeniowe 100A bez konieczności wyłączania całego ciągu liniowego.

Parametry rozłącznika RN i RUN

Zgodność z normami:

 • PN-EN 62271-103 -  Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103 : Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV  do  52 kV włącznie.”   
 • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą  i sterowniczą - Część 1: Postanowienia wspólne.
 • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102:2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
 • PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
 • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Parametry rozłączników RN III 24/4-100A i RUN III 24/4-100A
Napięcie znamionowe Ur 24(25)kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz-3
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - na sucho i pod deszczem -1min. Ud
     - do ziemi i międzyfazowo
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

50kV
60kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
     - do ziemi i między fazowo
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

125kV
145kV
Prąd znamionowy ciągły Ir 400A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 16kA
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 100A
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 100A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 20A
Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 5000
Temperatura pracy - 40°C + 60°C
Klasa elektryczna E3

Rozłącznik posiada Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Widok, wymiary i budowa

Widok, wymiary i budowa rozłącznika RN i RUN
Widok, wymiary i budowa rozłącznika RN i RUN
 1. Rama rozłącznika (belka)
 2. Izolator wsporczy
 3. Styki główne rozłącznika
 4. Styki ruchome migowe
 5. Wspornik ruchomy
 6. Element do  zamocowania komory
 7. Komora powietrzna 100A
 8. Przewód łączący
 9. Dźwignia napędu rozłącznika
 10. Zacisk przyłączeniowy
 11. Element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

Widok komory łączeniowej 100 A

Rozłącznik zamknięty
Widok komory łączeniowej - rozłącznik zamknięty
Rozłącznik otwarty
Widok komory łączeniowej - rozłącznik otwarty