bk bkd

W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakości parametrów sieci energetycznej oraz powoduje zwiększenie opłat za energię elektryczną. Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej takie jak:

 • baterie kondensatorów,
 • baterie kondensatorów z dławikami ochronnymi,
 • baterie indukcyjne.

Koompensacja mocy biernej w systemie elektroenergetycznym

Wyróżnia się trzy poziomy kompensacji mocy biernej:

 1. Kompensacja centralna
  Bateria zabudowana przy rozdzielnicy głównej (najczęstsze zastosowanie baterii).
 2. Kompensacja grupowa
  Bateria zabudowana przy podrozdzielnicy lub przy grupie odbiorów (rozległa sieć kablowa, rozproszone odbiory).
 3. Kompensacja indywidualna
  Kondensatory zabudowane przy pojedynczych odbiorach (odbiory dużej mocy).
kompensacja
Dane techniczne baterii kondensatorów
Moc znamionowa od 40 do 600 kvar 1)
Moc znamionowa na stopień od 5 do 60 kvar
Liczba stopni kompensacji od 4 do 15
Napięcie znamionowe pracy baterii 400 V 2)
Napięcie znamionowe izolacji 690 V 3)
Częstotliwość znamionowa 50 (60) Hz
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany szyn zbiorczyc do 40 kA
Stopień ochrony IP3X 4)
Współpraca z przekładnikami prądowymi xx/5
Doprowadzenie zasilania z góry lub z dołu
Uwaga:
1) Możliwe jest łączenie baterii w większe zestawy.
2) Możliwe jest wykonanie baterii na 500 V i 690 V.
3) W przypadku baterii 690 V napięcie izolacji wynosi 750 V.
4) Możliwe wykonanie do IP54.

Podstawowe zasady doboru baterii kondensatorów

Udział mocy biernej w pobranej mocy całkowitej określają dwa współczynniki. Pierwszy z nich to współczynnik mocy cosφ, który przedstawiono w zależności (1.1)

1.1

Im cosφ bliższy jedności tym mniejszy udział mocy biernej. Dostawcy energii w umowach rozliczeniowych z reguły posługują się współczynnikiem mocy tgφ. Współczynnik mocy tgφ otrzymano z zależności (1.2)

1.2

Im tgφ bliższy 0 tym mniejszy przesył energii biernej. Na podstawie otrzymanego tgφ oraz zapotrzebowanej mocy czynnej możemy obliczyć orientacyjną moc baterii kondensatorów. Moc baterii QBatwyznaczamy z zależności (1.3)

1.3

gdzie tgφdop - współczynnik mocy wymagany przez zakład energetyczny.

Wykres mocy i energi

wykres
P - moc czynna [kW]
Ea - energia czynna [kWh]
Q - moc bierna [kvar]
Er - energia bierna [kvarh]
S - moc pozorna [kVA]
Eopp - energia pozorna [kvah]
Uwaga!
Dla prawidłowego doboru baterii kondensatorów konieczne jest wykonanie pomiarów sieci elektrycznej na obiekcie.

Zabezpieczanie baterii kondensatorów przed niekorzystnym wpływem wyższych harmonicznych

Zastosowanie w nowoczesnych urządzeniach odbiorczych prostowników, falowników, konwerterów częstotliwości jest często przyczyną odkształcania napięcia i prądu powodującą, że kształt ich przebiegu nie jest sinusoidą. W ich skład wchodzą liczne harmoniczne, które są zjawiskiem niepożądanym ponieważ skracają czas działania urządzeń elektrycznych. Zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne w baterii kondensatorowej. Reaktancja kondensatora przy wyższej częstotliwości się zmniejsza co powoduje przepływ przez kondensator prądu o dużym natężeniu i jego zniszczenie. W celu zabezpieczenia baterii kondensatorów przed niekorzystnym wpływem wyższych harmonicznych, stosuje się dławiki ochronne połączone szeregowo z kondensatorami.

Stopień zawartości zakłóceń w sieci (ilości harmonicznych) określa współczynnik THD. W zależności od współczynnika THD dobiera się typ ochrony baterii kondensatorowej.

THD ≤ 15% Bateria kondensatorowa z kondensatorami zwykłymi (Un Kond = 400 V)
15% ≤ THD ≤ 25% Bateria kondensatorowa z kondensatorami wzmocnionymi (Un Kond = 440 V)
25% ≤ THD ≤ 50% Bateria kondensatorowa z dławikami kompensacyjnymi
THD ≤ 1THD > 50% Kompensator nadążny na bazie elementów półprzewodnikowych

Baterie kondensatorowe produkcji ZPUE S.A są określone symbolem typu baterii i typem obudowy

bkd

Typ baterii
BI Bateria indukcyjna
BK Bateria kondensatorowa zwykła (Un Kond = 400V)
BKW Bateria kondensatorowa wzmocniona (Un Kond = 440V)
BKD7 Bateria kondensatorowa z dławikami 7%
BKD14 Bateria kondensatorowa z dławikami 14%
Typ obudowy
R Obudowa typu RN-W
I Obudowa typu INSTAL-BLOK
Z Obudowa typu ZR-W
R - Obudowa typu RN-W
bk typ rn w
I - Obudowa typu INSTAL-BLOK
bk typ instal blok
Z - Obudowa typu ZR-W
bk typ zr w

Typoszereg baterii kondensatorów

Baterie kondensatorowe normalne (Un kondensatorów 400V)

Nominalna moc
baterii [kvar]
Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
40 R 5 5 550 x 1275 x 400
45 R 5 4 550 x 1275 x 400
50 R 5 5 550 x 1275 x 400
55 R 5 4 550 x 1275 x 400
60 R / I 10 3 550 x 1275 x 400
70 R / I / Z 10 3 550 x 1275 x 400
80 R / I / Z 10 4 550 x 1275 x 400
90 R / I / Z 10 4 550 x 1275 x 400
100 R / I / Z 10 5 550 x 1275 x 400
110 R / I / Z 10 4 850 x 1275 x 400
120 R / I / Z 10 5 850 x 1275 x 400
140 I / Z 20 4 550 x 1950 x 400
160 I / Z 20 5 550 x 1950 x 400
180 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
200 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
220 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
240 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
260 I / Z 20 7 750 x 1950 x 400
280 Z 20 8 800 x 2200 x 600
300 Z 20 8 800 x 2200 x 600
320 Z 20 9 800 x 2200 x 600
340 Z 20 9 800 x 2200 x 600
360 Z 20 10 800 x 2200 x 600
380 Z 20 10 1000 x 2200 x 600
400 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
420 Z 20 11 1000 x 2200 x 600
440 Z 20 12 1200 x 2200 x 600
460 Z 25 12 1200 x 2200 x 600
500 Z 25 11 1200 x 2200 x 800
550 Z 25 12 1200 x 2200 x 800
600 Z 25 13 1200 x 2200 x 800
Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

Baterie kondensatorowe z dławikami 7%

Nominalna moc
baterii [kvar]
Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
40 R 5 4 850 x 1275 x 400
45 R 5 4 850 x 1275 x 400
50 R 5 4 850 x 1275 x 400
55 R 5 5 850 x 1275 x 400
60 R / I 5 5 850 x 1275 x 400
70 I 10 4 550 x 1950 x 400
80 I 10 4 550 x 1950 x 400
90 I 10 4 550 x 1950 x 400
100 I 10 5 550 x 1950 x 400
110 I 10 5 750 x 1950 x 400
120 I 10 5 750 x 1950 x 400
140 I 20 5 750 x 1950 x 400
160 I / Z 20 5 750 x 1950 x 400
180 Z 20 5 1000 x 2200 x 600
200 Z 20 6 1200 x 2200 x 600
220 Z 20 7 1200 x 2200 x 600
240 Z 20 7 1200 x 2200 x 600
260 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
280 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
300 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
320 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
340 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
360 Z 25 9 2 x (800 x 2200 x 600)
380 Z 25 9 2 x (800 x 2200 x 600)
400 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
420 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
440 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
460 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
500 Z 25 12 2 x (1000 x 2200 x 800)
550 Z 25 13 2 x (1000 x 2200 x 800)
600 Z 25 14 2 x (1000 x 2200 x 800)
Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

Baterie kondensatorowe z dławikami 14%

Nominalna moc
baterii [kvar]
Typ obudowy Stopień regulacji Ilość stopni Przykładowe wymiary [mm]
[szer. x wys. x głęb.]
40 R 5 4 850 x 1275 x 400
45 R 5 4 850 x 1275 x 400
50 R 5 5 850 x 1275 x 400
55 R 5 5 850 x 1275 x 400
60 R / I 5 4 850 x 1275 x 400
70 I 10 4 550 x 1950 x 400
80 I 10 5 550 x 1950 x 400
90 I 10 4 550 x 1950 x 400
100 I 10 5 550 x 1950 x 400
110 I 10 4 750 x 1950 x 400
120 I 10 5 750 x 1950 x 400
140 I 20 5 750 x 1950 x 400
160 I / Z 20 6 750 x 1950 x 400
180 Z 20 6 1000 x 2200 x 600
200 Z 20 7 800 x 2200 x 600
220 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
240 Z 20 8 1200 x 2200 x 600
260 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
280 Z 20 9 1200 x 2200 x 600
300 Z 25 8 1200 x 2200 x 600
320 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
340 Z 25 9 1200 x 2200 x 600
360 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
380 Z 25 10 2 x (800 x 2200 x 600)
400 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
420 Z 25 11 2 x (800 x 2200 x 600)
440 Z 25 12 2 x (800 x 2200 x 600)
460 Z 25 12 2 x (800 x 2200 x 600)
500 Z 25 13 2 x (1000 x 2200 x 800)
550 Z 25 14 2 x (1000 x 2200 x 800)
600 Z 25 16 2 x (1000 x 2200 x 800)
Na życzenie klienta możemy wykonać baterię o innych parametrach

 

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje