Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu RN-W

Napędy silnikowe typu NSP-7/SO-2 oraz NSP-8 produkcji ZPUE są przystosowane do manewrowania rozłącznikami grupy RN oraz  RPN o ruchu obrotowym, w miejscu stosowanych napędów ręcznych, których funkcjonalność znacznie przewyższa inne rozwiązania stosowane w energetyce. Obudowy napędów silnikowych wykonane są blachy aluminiowej malowanej proszkowo (istnieje również możliwość zamówienia napędów w obudowie ze stali nierdzewnej), napęd serii NSP-7/SO-2 (wymaga odrębnego sterownika obiektowego zabudowanego w odrębnej szafie obiektowej).

Napęd serii NSP-8 może być wyposażony w dowolny sterownik telemechaniki produkcji Mikronika, Elkomtech, zasilacz do ładowania akumulatorów, akumulatory, sygnalizator zwarć. Wszystkie napędy produkcji ZPUE S.A. współpracują z wszystkimi systemami dyspozytorskimi: Wind-ex; Syndis; NetMan-Radius; SEN-CZAT).

Napędy silnikowe T1 i T2 dedykowane są tylko dla rozłączników serii THO zostały opisane w podrozdziale “Rozłączniki „sekcjonalizery” THO w obudowach zamkniętych dla sieci Smard Grid.

Zgodność z normami

Zgodność z normami:

 • PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne
 • PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN 60439-5:2008 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych
 • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
 • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
 • PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) i normy związane
 • PN-EN 62262:2003 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)
 • PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażenim prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
 • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk

Rodzaje napędów silnikowych

Rodzaje napędów silnikowych
Typ napędu T-1 T-2 NSP-7-SO2 NSP-8/ z telemechaniką
Napięcie zasilania 24 V DC 24 V DC 24 V DC 230 V AC/ 24 V DC
Moc silnika 80 W 160 W 400 W 400 W
Prąd pobierany przy rozruchu 6 A 6,8 A 15 A 15 A
Średni czas(*) czynności łączeniowych załącz / wyłącz <2s załącz <6
rozłącz 0,1s
<2 s <2 s
Waga napędu 23 kg 29 kg 38,6 kg 65 kg

Napędy silnikowe NSP-7/SO-2

widok od strony SO-2Napędy silnikowe NSP-7/SO-2
widok od strony napęduNapędy silnikowe NSP-7/SO-2

Budowa

 1. Wałek główny
 2. Krzywka sterownicza
 3. Wyłącznik krańcowy
 4. Motoreduktor
 5. Korba
 6. Blokada mechaniczna napędu ręcznego
 7. Blokada gniazda napędu ręcznego
 8. Gniazdo napędu ręcznego
 9. Zabezpieczenie zasilania
 10. Drzwiczki obudowy
 11. Sygnalizacja otwarcia drzwi
 12. Obudowa napędu
 13. Pulpit sterowniczy SO-2
 14. Listwa przyłączeniowa z wyprowadzeniem sygnałów
 15. Przełącznik wyboru sterowania

Zasada działania

Napęd NSP-7/SO-2 jest napędem elektrycznym 24V DC z zabudowanym panelem sterowniczym SO-2. Napęd wyposażony jest w silnik na napięcie 24V DC i jednostopniową przekładnię zębatą oraz elektryczny układ sterowania SO-2. Manewrowanie rozłącznikiem polega na wykonaniu przez wałek główny napędu obrotu o kąt 180°. Konstrukcja napędu umożliwia obsługę napędu z poziomu ziemi. Napęd posiada mechaniczną blokadę działania, służąca do zabezpieczenia przed załączeniem napędu podczas prac na linii.
    Blokada mechaniczna umożliwia trwałe zablokowanie rozłącznika w pozycji “WYŁĄCZONY” lub „ZAŁĄCZONY”. W celu zablokowania napędu należy otworzyć blokadę gniazda napędu ręcznego (7) włożyć blokadę mechaniczną napędu ręcznego (6), w taki sposób aby wypusty blokady trafiły w wycięcie gniazda napędu ręcznego (8), zamknąć drzwi obudowy (10).

Otwarcie blokady gniazda napędu ręcznego powoduje równocześnie odłączenie zasilania napędu poprzez zadziałania wyłącznika krańcowego. Odblokowanie następuje poprzez wyciągnięcie blokady mechanicznej (6) z gniazda napędu ręcznego (8) i zamknięcie blokady gniazda napędu ręcznego (7).

Manewrowanie rozłącznikiem może odbywać się zdalnie lub elektrycznie z pulpitu sterowniczego SO-2. Na pulpicie skrzynki sterowniczej znajdują się przyciski:
"ZAŁĄCZ" - podanie impulsu na zamknięcie rozłącznika;
 "ROZŁĄCZ” - podanie impulsu na otwarcie rozłącznika;
Wybór sterowania rozłącznikiem odbywa się przy pomocy przełącznika wyboru sterowania (15):    
1. ZDALNE - sterowane łącznikiem zdalnie (radiowo)
0. WYŁĄCZONE - sterowanie odstawione
2. MIEJSCOWE - manewrowanie łącznikiem za pomocą przycisków na pulpicie sterowniczym SO-2

Szczegółowe informacje dotyczące napędu zawarte są w Dokumentacji DTR.


Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki

Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki
Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki
Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki
Napędy silnikowe NSP-8 z układem telemechaniki

Budowa

 1. Wał główny napędu
 2. Klucz baskwilowy do otwierania płyt
 3. Korba napędu ręcznego
 4. Obudowa napędu
 5. Blokada otwarcia drzwi
 6. Zacisk do uziemienia obudowy napędu
 7. Pulpit sterowniczy SO-2
 8. Miejsce na założenie kłódki do blokady mechanicznej
 9. Gniazdo napędu ręcznego
 10. Przyciski sterowania lokalnego (Załączenie/Wyłączenie)
 11. Przełącznik wyboru sterowania (Zdalne/Odstawione/Lokalne)
 12. Blokada dźwigni napędu ręcznego
 13. Dźwignia blokady napędu ręcznego
 14. Płyta montażowa z aparaturą
 15. Zabezpieczenie nadmiarowo prądowe główne z rozł. bezp. Tytan (2A)
 16. Sygnalizator zwarć SZN-1 (opcja w zależności od typu sterownika)
 17. Regulator temperatury
 18. Zamek baskwilowy do otwierania płyt
 19. Akumulatory
 20. Grzałka
 21. Motoreduktor
 22. Krańcówki sygnalizacji położenia wału napędu
 23. Wskaźnik optyczny położenia wału (przy wale głównym 1)
 24. Schematy elektryczne
 25. Tabliczka znamionowa
 26. Wyłącznik zasilania napędu 24V DC
 27. Sterownik obiektowy( w zależności od producenta)
 28. Miejsce do zabudowy radia
 29. Zamek z możliwością założenia kłódki

Zasada działania

Napęd NSP-8 zabudowany jest w obudowie z blachy aluminiowej malowanej proszkowo z izolacją termiczną,
(może być również wykonany z blachy nierdzewnej na specjalne zamówienie), dodatkowo posiada zamek typu Master Key z możliwością zamknięcia na kłódkę. Konstrukcja napędu umożliwia obsługę napędu z poziomu ziemi. Napęd mocowany jest do żerdzi w taki sposób, aby umożliwić połączenia wałka głównego napędu NSP z korbą napędu rozłącznika. Cięgna łączące rozłącznik i napęd NSP-8 dostarczane są w kpl. napędu. Napęd wyposażony jest w silnik i jednostopniową przekładnię zębatą oraz elektryczny układ sterowania.
Manewrowanie rozłącznikiem polega na wykonaniu przez wałek główny napędu obrotu o kąt 180°.

Do prawidłowej pracy, napęd NSP-8 wymaga zewnętrznego zasilania 230V z transformatora potrzeb własnych, zabudowanego na stanowisku słupowym. Ponadto napęd elektryczny wyposażony jest w sterownik obiektowy produkcji Mikronika, Elkomtech, Instytut Gdańsk, dodatkowo może być wyposażony w sygnalizator zwarć doziemnych i międzyfazowych np. SZN-1, SZK-030/B lub inny typ o określonych wymiarach. Schemat połączenia napędu NSP-8 ze sterownikiem oraz częścią płyty montażowej pokazany jest w części dokumentacji DTR napędu. Przed przystąpieniem do czynności łączeniowych za pomocą sterowania zdalnego lub sterowania z pulpitu skrzynki sterowniczej należy zapoznać się z obsługą napędu ręcznego, w szczególności z możliwością blokady mechanicznej napędu, która szczegółowo opisana jest w dokumentacji DTR.
Manewrowanie rozłącznikiem może odbywać się zdalnie lub elektrycznie z pulpitu sterowniczego SO-2.
Na pulpicie SO-2 skrzynki sterowniczej znajdują się przyciski (10): "ZAMKNIJ" - podanie impulsu na zamknięcie rozłącznika;
 "ROZŁĄCZ” - podanie impulsu na otwarcie rozłącznika;
Wybór sterowania rozłącznikiem odbywa się przy pomocy przełącznika wyboru sterowania (11):    
1. ZDALNE - sterowane łącznikiem zdalnie (radiowo)
0. WYŁĄCZONE - sterowanie odstawione bez możliwości sterowania zdalnie i miejscowo
2. MIEJSCOWE - manewrowanie łącznikiem za pomocą przycisków (10) na pulpicie sterowniczym SO-2

Szczegółowe informacje dotyczące napędu zawarte są w Dokumentacji DTR.

Szafy obiektowe serii SO do zdalnego nadzoru łączników w sieciach Smard Grid

Szafy obiektowe „SO” przeznaczone są do kompleksowej obsługi łączników zdalnie sterowanych produkcji ZPUE. Obudowa szafy obiektowej wykonana jest z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, w obudowie szafy zastosowane specjalny system odwadniający i zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza. Drzwi obudowy szafy wyposażone są zamek typu Master-Key z możliwością założenia kłódki oraz w blokadę zapobiegającą przed przypadkowym zamknięciem. Szafy obiektowe mogą być wyposażone w gniazdo serwisowe 230V AC, oświetlenie wewnętrzne, grzałkę o mocy 30W oraz wentylator wyciągowy.

W dnie szafy obiektowej zabudowane są metalowe dławice o średnicy fi 36 i fi 29 przez które wprowadzane są przewody sterownicze z napędu rozłącznika, przewód antenowy oraz zasilanie z transformatora potrzeb własnych lub innych źródeł zasilania, (dławice dopasowywane są indywidualnie na etapie produkcji). W szafach obiektowych zabudowywane są sterowniki polowe typu Ex-mBEL; SO-52v-21-xxx; USP-120/x  oraz inne dostępne na rynku, oraz moduły komunikacyjne dowolnego producenta które integrują następujące funkcje: pomiarowe, zabezpieczeniowe, sterownicze napędami silnikowymi, telemechaniki, automatyki i wielokanałowego rejestratora zakłóceń jak również do zbierania i przetwarzania informacji o parametrach sieci i występujących zdarzeniach, jak również zapewniają odpowiednią komunikację z systemem SCADA.
Szczegółowy opis funkcjonalny sterowników oraz modułów komunikacyjnych zawarty jest w oddzielnych dokumentacjach sterowników i modemów, które są do udostępnienia przez ZPUE S.A. po zwróceniu się z zapytaniem lub do producenta sterownika.

Zgodność z normami:

 • PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza  –  Cześć 1: Postanowienia wspólne
 • PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne;               
 • PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
 • PN-EN 60439-5:2008 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5: Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych
 • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
 • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
 • PN-EN 60529: 2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) i normy związane   
 • PN-EN 62262:2003 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)                                           
 • PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażenim prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń  
 • PN-EN ISO 12944-2:2001P - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
Parametry szaf obiektowych SO
Napięcie znamionowe zasilania ze źródła prądu przemiennego 230VAC
Napięcie znamionowe zasilania układów wewnętrznych 24/12VDC
Stopień ochrony IP54 (64*)
Zakres temperatury otoczenia -40°C +60°C
Możliwość zabudowy modułów transmisji GPRS/TETRA/NET-MAN/TRUNKING
Masa własna 35-50kg*

* Masa własna uzależniona od wariantu wyposażenia, i ilości obsługiwanych łączników
* Stopień IP możliwy do wykonania w zależności od potrzeb klienta
* Możliwe wykonanie z zasilaniem zewnętrznym 110VAC


Schemat blokowy szafy obiektowej „SO”

Schemat blokowy szafy obiektowej „SO”

Komunikacja z centrami
nadzoru w ramach
sieci Smart Grid
asd
asd
 
Szafa obiektowa SO1G/THO ze sterownikiem SO-52v-21
Szafa obiektowa SO1-THO-T1 ze sterownikiem SO-54SR-3xx
Szafa obiektowa SO5G/THO ze sterownikiem Ex-mBEL_S2
Szafa obiektowa SO-5-THO-T1 ze sterownikiem Ex-micro_xx
Szafa obiektowa SO1/2G/THO ze sterownikiem SO-52v-21-AUT
Szafa obiektowa SO1_2-THO-T1 ze sterownikiem SO-54SR-4xx
Dodatkowe informacje