Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu złącza kablowe, pomiarowe w obudowach z tworzywa termoutwardzalnego

Złącza kablowe produkowane przez firmę ZPUE S. A. wytwarzane są na bazie własnych obudów SKR z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym oraz obudów metalowych. Są one zasadniczymi elementami kablowej sieci elektroenergetycznej nN. W zależności od potrzeb wykorzystywane są do rozdziału energii elektrycznej, pomiaru energii, oraz do zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń i zwarć w sieciach kablowych niskiego napięcia. Umożliwiają odejście od trasy kablowej niskiego napięcia i zasilenie odbiorcy przy pomocy wewnętrznej linii zasilającej. Spełniają rolę złączy końcowych czy przelotowych.
ZPUE S.A. posiada w swojej ofercie różnorodną gamę złącz: kablowych, pomiarowych, kablowo-pomiarowych, które powstały przy ścisłej współpracy z Zakładami Energetycznymi. Złącza kablowe, kablowo-pomiarowe, pomiarowe wykonane w oparciu o obudowy termoutwardzalne jak i obudowy metalowe mogą być instalowane na zewnątrz budynków w wersji wolnostojącej z fundamentem, jako przyścienne lub do zamontowania w elewacji budynku.

Dane techniczne

Podstawowe dane znamionowe
Napięcie znamionowe  230 / 400V
Napięcie znamionowe izolacji  1500 V DC
Prąd znamionowy Złącza kablowe do 1000 A
Układy pomiarowe do 100 A
Stopień ochrony  IP44 / IP54
Odporność na uderzenia mechaniczne  IK 10
Klasa ochronności urządzenia  klasa II
Kategoria palności  V0
Odporność na prądy pełzające  CTI 600
Kolor standardowy  RAL 7035

Charakterystyka

 • modułowa konstrukcja umożliwiająca wymianę uszkodzonych części,
 • konstrukcja pozwalająca na łatwą rozbudowę istniejącego złącza,
 • konstrukcja umożliwiająca podział zarówno w pionie jak i w poziomie na część zakładu energetycznego oraz odbiorcy,
 • optymalna głębokość szafki zapewniająca możliwość zabudowy rozłączników listwowych,
 • możliwość stosowania wzierników oraz drzwiczek inspekcyjnych,
 • stopień ochrony IP 44 / IP 54 w obudowach termoutwardzalnych z możliwością zwiększenia do IP 66 – w obudowach metalowych,
 • materiał przyjazny dla środowiska,
 • skuteczna wentylacja labiryntowa zapobiegająca tworzeniu się skroplin,
 • duża odporność na uderzenia realizowana poprzez zdefiniowanie punktu kontrolowanego przełamania,
 • plastyczność obudów aluminiowych powodująca odkształcenie, a nie pękanie obudowy.

Zgodność z normami

ZPUE S.A.- poświadcza, że produkowane rozdzielnice nN oraz złącza kablowe są zgodne z postanowieniami Dyrektyw Parlamentu Europejskiego: Dyrektywy RoHS (nr 2011/65/UE) w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywy niskonapięciowej LVD (nr 2014/35/UE) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i spełniają przedmiotowe normy i standardy.

Zgodność oznaczonych produktów z ww. dyrektywami jest zapewniona przez dotrzymanie wymagań zawartych w następujących normach:

 • PN-EN 61439-1:2011 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 1: Postanowienia ogólne”,
 • PN-EN 61439-2:2011 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej”,
 • PN-EN 61439-3:2012 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)”,
 • PN-EN 61439-5:2015-02 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe Część 5: Zestawy do dystrybucji mocy w sieciach publicznych”,
 • PN-EN 60529:2003, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)”,
 • PN-EN 62262:2003 - „Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK)”,
 • PN-EN 62208:2011 - „Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne”,
 • PN-E-05163:2002 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego”,
 • PN-EN 50274:2004 - „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych”
 • PN-EN 60695-2-11:2015-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego - Część 2-11: Metody badań oparte na stosowaniu rozżarzonego/gorącego drutu – Metoda badania rozżarzonym drutem palności wyrobów gotowych (GWEPT)”,
 • PN-EN 60695-11-10:2014-02 - „Badanie zagrożenia ogniowego – Część 11-10: Płomienie probiercze – Metody badania płomieniem probierczym 50 W przy poziomym i pionowym ustawieniu próbki”,
 • PN-EN 60112:2003, PN-EN 60112:2003/A1:2010 - „Metoda wyznaczania wskaźników porównawczych i odporności na prądy pełzające materiałów elektroizolacyjnych stałych”.

Przykładowe rozwiązania

Przykładowe rozwiązania wg standardów ENERGA

P1-RS/LZR/F
energia 01
energia 02
energia 03
 
energia 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
P2-RS/LZV/LZR/F
energia 05
energia 06
energia 07
 
energia 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-P2/2F-NH2/R-NH00/F
energia 09
energia 10
energia 11
 
energia 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-0/5R-NH2/F
energa
energa
energa
 
energa
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
KRSN-2/10R-NH2/F
energa
energa
energa
 
energa
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów ENEA

ZK1x-1P nr katalogowy E-2
enea 01
enea 02
enea 03
 
enea 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy 100 / 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK2x-2P nr katalogowy 2
enea 05
enea 06
enea 07
 
enea 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów TAURON

ZK1e-1P nr katalogowy T-58
tauron 01
tauron 02
tauron 03
 
tauron 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy 100 / 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK2a-1P nr katalogowy T-1
tauron 05
tauron 06
tauron 07
 
tauron 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów PGE

ZK3 RBL 2x400A+1x160A/2P KK nr katalogowy PGE-66
pge 01
pge 02
pge 03
 
pge 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK1 RBK 160A/1P nr katalogowy PGE-40
pge 05
pge 06
pge 07
 
pge 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów INNOGY

Sz-1 nr katalogowy R-1
rwe 01
rwe 02
rwe 03
 
rwe 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
SZ-2 nr katalogowy R-2
zpue 05
zpue 06
zpue 07
 
zpue 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZZ-1 nr katalogowy R-7
rwe 05
rwe 06
rwe 07
 
rwe 08
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 400 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Przykładowe rozwiązania wg standardów ZPUE S.A.

ZK1/3PP nr katalogowy 30/10
zpue 01
zpue 02
zpue 03
 
zpue 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZP-1 nr katalogowy 17/10
zpue 09
zpue 10
zpue 11
 
zpue 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZKPP nr katalogowy AMI TAURON T-84
zpue 13
zpue 14
zpue 15
 
zpue 16
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 630 A
Napięcie znamionowe do 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZKPP nr katalogowy AMI PGE-121
zpue 17
zpue 18
zpue 19
 
zpue 20
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
ZK1+1P nr katalogowy 23/10
zpue 21
zpue 22
zpue 23
 
zpue 24
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Szafy oświetlenia ulicznego RSOU

RSOU 1 nr katalogowy 32/10
rsou 01
rsou 02
rsou 03
 
rsou 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II
RSOU 6 nr katalogowy 36/10
rsou 09
rsou 10
rsou 11
 
rsou 12
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 160 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Rozdzielnice budowlane RB

RB1 nr katalogowy 38/10
budowlane 01
budowlane 02
budowlane 03
budowlane 04
 
budowlane 05
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 63 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Układy SZR

SZR 220A nr katalogowy 40/20
szr 01
szr 02
szr 03
 
szr 04
Podstawowe parametry znamionowe
Prąd znamionowy do 220 A
Napięcie znamionowe 230 / 400 V
Napięcie znamionowe izolacji 1000 V AC / 1500 V DC
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Stopień ochrony IP 44
Klasa ochronności urzadzenia klasa II

Pobierz


Pliki AutoCAD złącz kablowych

Pliki AutoCAD złącz kablowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
{ReCaptcha:body}

Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

Pliki AutoCAD złącz pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
{ReCaptcha:body}

Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

Pliki AutoCAD złącz kablowo-pomiarowych

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

Pliki AutoCAD złącz kablowych z układem PP

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
{ReCaptcha:body}

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje