Projekty unijne

dofinansowanie kpo

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Konkursie w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększenia odporności Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, zapraszamy do składania ofert w następujących zapytaniach:

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-001

Przedmiot: Zestaw: Lakiernia W2 z kabinami proszkowymi (manualną i automatyczną) i oczyszczalnią ścieków

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-002

Przedmiot: Automatyczny system przechowywania i wyszukiwania materiałów

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-003

Przedmiot: Zestaw: komponenty umożliwiające rozbudowę centrum gięcia

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-004 - aktualizacja

Przedmiot: Zestaw: maszyna do wykrawania i cięcia szyn miedzianych wraz z magazynem

Pobierz dokumentację
Wynik zapytania nr 2023-KPO-004

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-005

Przedmiot: Rozbudowa automatycznego magazynu blach – 6 dodatkowych wież (zestaw)

Pobierz dokumentację
Wynik zapytania nr 2023-KPO-005

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-006

Przedmiot: Przedmiot: Układnica regałowa wraz z akcesoriami (zestaw)

Pobierz dokumentację
Wynik zapytania nr 2023-KPO-006

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-007

Przedmiot: Szybka zmieniarka stacji odbioru towarów przy magazynie wraz z akcesoriami (zestaw)

Pobierz dokumentację
Wynik zapytania nr 2023-KPO-007

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-008

Przedmiot: Autonomiczny robot mobilny (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-009

Przedmiot: Stanowisko zrobotyzowane - automatyzacja szlifowania (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-010

Przedmiot: Linia technologiczna: prasa do żywic i system podawania surowca (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-011

Przedmiot: Automat do cięcia profili wraz z akcesoriami (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-012

Przedmiot: System projekcji laserowej (zestaw)

Pobierz dokumentację
Wynik zapytania nr 2023-KPO-012

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-013

Przedmiot: Drukarka do napisów na drzwiach (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-014

Przedmiot: Zestaw: automatyczne platformy na pilota (2 sztuki)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-015

Przedmiot: jezdna suwnica bramowa (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-016

Przedmiot: Zestaw: regał automatyczny (2 sztuki)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-017

Przedmiot: System do rozładunku stacji transformatorowej (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-018

Przedmiot: Rolotok (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-019

Przedmiot: Wózki kompletacyjne (zestaw)

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-020

Przedmiot: Ciężarowy zestaw elektryczny

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-021

Przedmiot: System Predictive Maintenance – rozwiązanie chmurowe (Cloud) - zestaw

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-022

Przedmiot: System Predictive Maintenance – rozwiązanie chmurowe (Scada) - zestaw

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-023

Przedmiot: Urządzenia do automatycznego załadunku półfabrykatów i usuwania gotowych części, wraz z oprogramowaniem

Pobierz dokumentację
Wynik zapytania nr 2023-KPO-023

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-024

Przedmiot: Lakiernia W2 z kabinami proszkowymi (manualną i automatyczną) i oczyszczalnią ścieków

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-025

Przedmiot: Drukarka do napisów na drzwiach

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-026

Przedmiot: Automatyczne platformy na pilota

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-027

Przedmiot: Jezdna suwnica bramowa

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-028

Przedmiot: Regał automatyczny

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-029

Przedmiot: Wózki kompletacyjne

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-030

Przedmiot: Ciężarowy zestaw elektryczny

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-031

Przedmiot: Predictive maintenance cloud

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-032

Przedmiot: Predictive maintenance scada

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-033

Przedmiot: Monitoring maszyn

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-034

Przedmiot: Copilot

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-035

Przedmiot: Automatyczny system przechowywania i wyszukiwania materiałów

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-036

Przedmiot: Automat do cięcia profili wraz z akcesoriami

Pobierz dokumentację

znak fundusze europejskie inteligentny rozwoj
  1. Nowoczesne Centrum Badawcze – klucz do rozwoju innowacji w ZPUE SA.
  2. Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej „smart grid”
  3. Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza
  4. Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN

Projekty unijne

Dodatkowe informacje