Projekty unijne

dofinansowanie kpo

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Konkursie w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększenia odporności Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, zapraszamy do składania ofert w następujących zapytaniach:

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-001

Przedmiot: Zestaw: Lakiernia W2 z kabinami proszkowymi (manualną i automatyczną) i oczyszczalnią ścieków

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-002

Przedmiot: Automatyczny system przechowywania i wyszukiwania materiałów

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-003

Przedmiot: Zestaw: komponenty umożliwiające rozbudowę centrum gięcia

Pobierz dokumentację

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-004

Przedmiot: Zestaw: maszyna do wykrawania i cięcia szyn miedzianych wraz z magazynem

Pobierz dokumentację

znak fundusze europejskie inteligentny rozwoj
  1. Nowoczesne Centrum Badawcze – klucz do rozwoju innowacji w ZPUE SA.
  2. Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej „smart grid”
  3. Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza
  4. Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN

Projekty unijne

Dodatkowe informacje