Projekty unijne

dofinansowanie kpo

W związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w Konkursie w ramach Krajowego Planu odbudowy i zwiększenia odporności Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki” Cel szczegółowy: Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych Reforma: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji Inwestycja: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, zapraszamy do składania ofert w następujących zapytaniach:

Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-001
Przedmiot:
Zestaw: Lakiernia W2 z kabinami proszkowymi (manualną i automatyczną) i oczyszczalnią ścieków
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-002
Przedmiot:
Automatyczny system przechowywania i wyszukiwania materiałów
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-003
Przedmiot:
Zestaw: komponenty umożliwiające rozbudowę centrum gięcia
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-004
Przedmiot:
Zestaw: maszyna do wykrawania i cięcia szyn miedzianych wraz z magazynem
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-004
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-005
Przedmiot:
Rozbudowa automatycznego magazynu blach – 6 dodatkowych wież (zestaw)
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-005
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-006
Przedmiot:
Układnica regałowa wraz z akcesoriami (zestaw)
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-006
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-007
Przedmiot:
Szybka zmieniarka stacji odbioru towarów przy magazynie wraz z akcesoriami (zestaw)
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-007
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-008
Przedmiot:
Autonomiczny robot mobilny (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-009
Przedmiot:
Stanowisko zrobotyzowane - automatyzacja szlifowania (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-010
Przedmiot:
Linia technologiczna: prasa do żywic i system podawania surowca (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-011
Przedmiot:
Automat do cięcia profili wraz z akcesoriami (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-012
Przedmiot:
System projekcji laserowej (zestaw)
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-012
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-013
Przedmiot:
Drukarka do napisów na drzwiach (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-014
Przedmiot:
Zestaw: automatyczne platformy na pilota (2 sztuki)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-015
Przedmiot:
jezdna suwnica bramowa (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-016
Przedmiot:
Zestaw: regał automatyczny (2 sztuki)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-017
Przedmiot:
System do rozładunku stacji transformatorowej (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-018
Przedmiot:
Rolotok (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-019
Przedmiot:
Wózki kompletacyjne (zestaw)
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-020
Przedmiot:
Ciężarowy zestaw elektryczny
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-021
Przedmiot:
System Predictive Maintenance – rozwiązanie chmurowe (Cloud) - zestaw
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-022
Przedmiot:
System Predictive Maintenance – rozwiązanie chmurowe (Scada) - zestaw
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-023
Przedmiot:
Urządzenia do automatycznego załadunku półfabrykatów i usuwania gotowych części, wraz z oprogramowaniem
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-023
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-024
Przedmiot:
Lakiernia W2 z kabinami proszkowymi (manualną i automatyczną) i oczyszczalnią ścieków
Pobierz dokumentację Wynik zapytania
nr 2023-KPO-024
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-025
Przedmiot:
Drukarka do napisów na drzwiach
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-026
Przedmiot:
Automatyczne platformy na pilota
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-027
Przedmiot:
Jezdna suwnica bramowa
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-028
Przedmiot:
Regał automatyczny
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-029
Przedmiot:
Wózki kompletacyjne
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-030
Przedmiot:
Ciężarowy zestaw elektryczny
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-031
Przedmiot:
Predictive maintenance cloud
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-032
Przedmiot:
Predictive maintenance scada
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-033
Przedmiot:
Monitoring maszyn
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-034
Przedmiot:
Copilot
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-035
Przedmiot:
Automatyczny system przechowywania i wyszukiwania materiałów
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-036
Przedmiot:
Automat do cięcia profili wraz z akcesoriami
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-037
Przedmiot:
Automat do cięcia profili wraz z akcesoriami
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-038
Przedmiot:
Drukarka pionowa do nadruku na obudowach
Pobierz dokumentację
Zapytanie ofertowe nr 2023-KPO-039
Przedmiot:
Integracja z narzędziami office
Pobierz dokumentację


znak fundusze europejskie inteligentny rozwoj
  1. Nowoczesne Centrum Badawcze – klucz do rozwoju innowacji w ZPUE SA.
  2. Samoczynny napowietrzny wyłącznik próżniowy (autoreklozer) z funkcją automatyki sieciowej „smart grid”
  3. Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza
  4. Badania i wdrożenie do produkcji trójfunkcyjnego łącznika izolacyjnego SN

Projekty unijne

Dodatkowe informacje