Czym jest stacja trafo?

Stacja transformatorowa, nazywana również stacją trafo lub trafostacją, to stacja elektroenergetyczna, w której zachodzi zmiana parametrów prądu elektrycznego. Odbywa się to przy różnych poziomach napięć. Najczęściej spotyka się stacje, które służą do transformacji (zmiany) średniego napięcia (np. 20 kV, 15 kV) na niskie (400 V) – stąd oznaczenie SN/nN.

Drugim zadaniem stacji trafo jest rozdział energii elektrycznej, która następnie trafia do klienta końcowego. Stację trafo najczęściej buduje się jako ostatni element na drodze dostaw energii do klienta. Takie urządzenie może być zasilane z linii kablowej lub napowietrznej.

W skład stacji trafo wchodzą:

  • transformator,
  • rozdzielnica średniego napięcia,
  • rozdzielnica niskiego napięcia,
  • elementy pomocnicze konstrukcji.

Transformator pozwala na zmianę napięcia prądu elektrycznego z wyższego na niższe lub z niższego na wyższe. Przeniesienie energii prądu przemiennego przebiega drogą indukcji z jednego obwodu elektrycznego na inny, przy zachowaniu pierwotnej częstotliwości. Chociaż zwykle napięcie elektryczne ulega wtedy zmianie, to transformator separacyjny jest od tej zasady wyjątkiem, stanowiąc dla zasilanych obwodów dodatkowe zabezpieczenie poprzez separację galwaniczną.

Z kolei rozdzielnice średniego i niskiego napięcia umożliwiają bezpieczne łączenie, przerywanie, bądź rozdział obwodów elektrycznych. – Poprzez zabudowaną elektroenergetyczną automatykę zabezpieczeniową oraz system zdalnego nadzoru, zabezpieczają sieć elektroenergetyczną i umożliwiają szybką jej rekonfigurację gwarantując ciągłość w dostawie prądu.

Rodzaje stacji transformatorowych

Ze względu na miejsce oraz sposób umieszczenia wyróżniamy następujące rodzaje stacji:

  • słupowe stacje transformatorowe (napowietrzne),
  • wnętrzowe stacje transformatorowe,
  • kontenerowe stacje transformatorowe (małogabarytowe, miejskie),
  • mobilne stacje transformatorowe (przewoźne).

Kontenerowe stacje transformatorowe

Stacje kontenerowe wykonuje się są w formie gotowego kontenera wyposażonego we wszystkie podstawowe urządzenia elektryczne: transformatory, rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, instalacje wewnętrzne. Takie stacje różnią się między sobą pod względem gabarytów, rodzajów obudowy (np. obudowa betonowa, metalowa), wyposażenia wewnątrz. Ponadto mogą mieć obsługę zewnętrzną lub wewnętrzną.

Stacje kontenerowe ZPUE

ZPUE S.A. produkuje kontenerowe stacje transformatorowe od ponad 30 lat. Doświadczenie poparte wysoce wyspecjalizowaną wiedzą inżynierską pozwoliło stworzyć szeroką gamę rozwiązań skierowanych do energetyki zawodowej, przemysłu, odnawialnych źródeł energii, jak również specjalistycznych – dedykowanych transportowi szynowemu. Produkcja blisko 3000 tysięcy stacji rocznie daje ZPUE S.A. pozycję lidera w tej dziedzinie na polskim rynku. Ponadto z biegiem lat spółka stała się również zauważalnym i zaufanym partnerem dostaw na rynku europejskim i światowym.

Stacje w obudowach betonowych z wewnętrznym korytarzem obsługi typu MRw-b to prefabrykowane kontenery składające się z trzech monolitycznych elementów żelbetowych, wykonanych w klasie C30/37 – fundamentu, bryły głównej oraz dachu. W standardowym wykonaniu konstrukcja stacji umożliwia wstawienie transformatorów hermetyzowanych o mocy do 1000 kVA. W ofercie posiadamy również rozwiązania umożliwiające montaż jednostek większej mocy, nawet do 4 MVA w różnych wariantach wykonania (olejowe z konserwatorem, żywiczne, specjalistyczne). Montaż transformatora odbywa się poprzez drzwi komory transformatora lub od góry po zdjęciu dachu, natomiast jego obsługa po otwarciu drzwi do komory transformatora.

W zależności od przeznaczenia w stacjach montowane są rozdzielnice własnej produkcji:

Wyżej wymienione rozdzielnice stanowią niezależne, wstawialne elementy wyposażenia stacji, a ich obsługa odbywa się – w zależności od wariantu samej stacji – z wewnętrznego korytarza lub z zewnątrz po otwarciu drzwi danego przedziału. Połączenia pomiędzy rozdzielnicą SN a transformatorem oraz między transformatorem a rozdzielnicą nN wykonane są kablami, opcjonalnie w wykonaniach specjalnych mostami szynowymi lub szynoprzewodami.

Stacja transformatorowa z magazynem energii

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną na świecie rośnie, kumulując się w określonych porach dnia i roku. Dostarczenie energii coraz częściej wiąże się z rozbudową mocy elektrowni i linii przesyłowych. Chociaż prowadzi to do zaspokajania potrzeb konsumenta (przemysłowego i prywatnego), to jednocześnie powoduje pojawianie się nadwyżek mocy u dostawcy w porze nocnej (dolina i szczyt energetyczny). Podobne problemy powoduje nadpodaż energii wytwarzanej przez elektrownie OZE (wiatrowe i fotowoltaiczne). Rozwój rynku samochodów elektrycznych powoduje pojawienie się kolejnej składowej rynku mocy, za którym nie nadąży proces rozbudowy infrastruktury wytwórczej. Jednak równoważenie systemu mocy można prowadzić przez inwestycje w magazyny energii.

Odpowiedzią na wskazane potrzeby jest SPS (Smart Power Station) naszej własnej, polskiej produkcji. Głównym zadaniem urządzenia jest łączenie odbiorców z systemem energetycznym przez magazyn energii. SPS to pierwsze w Polsce połączenie funkcjonalności stacji dystrybucyjnej z magazynem energii, źródłami OZE oraz ładowarką pojazdów elektrycznych, zarządzane jednym systemem SCADA. To innowacyjne rozwiązanie chronione jest zgłoszeniem patentowym, wzorem użytkowym i przemysłowym.

Stacja SPS od podstaw została zaprojektowana, wyprodukowana i uruchomiona przez naszych inżynierów. Modułowa budowa pozwala inwestorowi skalowanie magazynu od kilkunastu kWh do kilkudziesięciu MWh, pozwalając również na sterowanie zwrotem do sieci lub na potrzeby własne (zasianie, ładowanie pojazdów). O słuszności korzystania z takiego rozwiązania świadczy jedna z naszych realizacji, której opis znajduje się w Case study: Magazyn energii dla firmy Inter Europol.

Indywidualne podejście i elastyczność

Na stronie prezentujemy tylko przykładowe rozwiązania stacji kontenerowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zespołowi wykwalifikowanych inżynierów jesteśmy w stanie przygotować rozwiązania dostosowywane indywidualnie do potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Dowodem tego mogą być dostawy dla takich kontrahentów jak: PGE, TAURON, ENERGA, ENEA, innogy, PKP Energetyka, KGHM, KWB Bełchatów, ČEZ, EON, RWE, Alstom oraz wielu innych.