WST „Słup ogłoszeniowy” - małogabarytowa stacja transformatorowa w obudowie betonowej

Stacja typu WST znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie ze względów architektonicznych nie ma możliwości ustawienia typowych stacji transformatorowych. Dzięki temu, że zajmuje ona bardzo małą powierzchnię doskonale wpisuje się w pejzaże starówek, rynków, placów otoczonych gęstą zabytkową zabudową, posiada stylizowaną elewację wykonaną jako okalające bonie, to pozwala dopasować ją do architektury istniejących budynków.

Stacja jest budowlą składającą się z czterech monolitycznych - zbrojonych odlewów betonowych o przekroju kołowym, w skład której wchodzą: fundament, bryła główna z rozdzielnicami SN i nN, bryła z komorą transformatora oraz dach.

Wysokość stacji podana jako całkowita ponad poziom gruntu z dachem betonowym
Standard 5200 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Bryła rodzielnic
Bryła rodzielnic słupowej stacji typu WST - słup ogłoszeniowy
Bryła komory transformatora
Bryła komory transformatora słupowej stacji typu WST - słup ogłoszeniowy
1 Ściany, grubość 130 mm - standard
Klasa odporności ogniolwej REI 120
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego
8 Właz / Drabina do komory transformatora

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji typu słup ogłoszeniowy WST

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Masa / Powierzchnia
fundament: 3 600 kg
bryła rozdzielnicy: 5 200 kg
bryła transformatora: 5 100 kg
dach betonowy: 1 500 kg
dach metalowy: 350 kg
powierzchnia użytkowa: 3,46 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy 20
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 12 (dla TPM Kompakt - LLTL lub TPM C - LTL)
SN (6) TPM Kompakt 4 (LLTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowa niem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje