PST-b
 - podziemna stacja transformatorowa

Wszędzie tam, gdzie ze względów architektonicznych oraz braku miejsca, nie ma możliwości posadowienia jakiejkolwiek stacji “konwencjonalnej, naziemnej”, jedynym rozwiązaniem są stacje podziemne. Stacja zbudowana jest jako szczelny, monolityczny betonowy kontener do ustawienia pod powierzchnią terenu, z zamontowanymi w jego wnętrzu rozdzielnicami średniego i niskiego napięcia. Zastosowane rozdzielnice SN (TPM, Rotoblok SF) oraz nN (RN-W) stanowią niezależne elementy stacji. Stacja może być usytuowana w chodniku, skwerku itp.

Zęza pomiędzy dwoma podłogami zapewniają poprawną pracę nawet przy ewentualnym przedostaniu się powierzchniowej wody opadowej przez otwory wentylacyjne. Hydroszczelne przepusty kablowe oraz szczelna obudowa betonowa, zapewniają niezawodną wieloletnią pracę stacji.

Wysokość bryły głównej stacji
Wysokość zewnętrzna 2800 mm
Wysokość wewnętrzna 2050 mm

Rozmieszczenie urządzeń

PST-b (4,7x3) 20/630
PST-b (4,7x3) 20/630-4

Rozmieszczenie urządzeń - przykładowe rozwiązanie wykonania specjalnego

PST-bS 20/630+800+1000-10
PST-bS 20/630+800+1000-10 PST-bS 20/630+800+1000-10
1 Ściany, grubość 120 mm - standard, 90 mm - opcja
2 Kraty wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid /Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
7 Osłona kanału kablowego
8 Właz / Drabina do komory transformatora

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji typu PST-b - podziemna stacja transformatorowa

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Masa / Powierzchnia
bryła głowna: 25 000 kg
powierzchnia użytkowa: 12,32 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1750 x 1850 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy 20
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 52,5 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 12
SN (6) TPM 4 (TLLL lub WLLL)
Rotoblok SF (500 mm) 4

* Maksymalne wymiary transformatora wstawianego od góry stacji, przez właz.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu.
W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne układy rozdzielnic i odpo-wiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje