Obecnie na Świecie znacząca część produkowanej w elektrowniach energii elektrycznej pochodzi z paliw kopalnych. Alternatywą dlatego rozwiązania są odnawialne źródła energii. Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), wiatru, zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), wodnych, stałej biomasy, biogazu i biopaliw ciekłych.
Grupa ZPUE aktywnie uczestniczy w realizacjach instalacji odnawialnych źródeł energii. Poniżej przedstawiamy przykładowe rozwiązania.

Stacje przeznaczone do elektrowni fotowoltaicznych

Kontenerowe stacje transformatorowe o mocy instalacji do 1 MWp z rozliczeniowym układem pomiarowym, przyłączane do sieci SN

Rozwiązanie tego typu wyróżnia głównie konfiguracja rozdzielnicy SN, w której zabudowany jest pomiar rozliczeniowy oraz pełna automatyka zabezpieczeniowa umożliwiająca bezpieczną współpracę z siecią energetyki zawodowej. Moc takich stacji może być większa, lecz ze względu na obowiązujący system aukcyjny instalacji do 1MW stacje są projektowane i produkowane w takiej konfiguracji.

MRw-b 20/1000-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 1000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 1000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-b 20/1000-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-400 V, układ sieci nN – TN-C

MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-400 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/1000-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 1000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe do 20 kV 0,4 kV
Prąd znamionowy 630 A 1600 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

Kontenerowe stacje transformatorowe o mocy instalacji powyżej 1 MWp z rozliczeniowym układem pomiarowym, przyłączane do sieci SN

Pod kątem podłączenia do sieci SN, jak również rozliczenia energii elektrycznej, rozwiązanie podobne do instalacji w zakresie do 1 MWp. Główna różnica to moc instalacji (z reguły nie więcej jak 20 MWp) oraz konfiguracja systemu, w skład którego wchodzi stacja sprzęgająca zawierająca układach pomiarowy i/lub jedna bądź kilka stacji sektorowych bez układów pomiarowych. Moc pojedynczych stacji nie przekracza 7 MW.

MRw-b 20/2000-4 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

MRw-b 20/2000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/2000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/1000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/1000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 2000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 2000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 1600 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-b 20/2x1000-4 – Napięcie inwerterów po stronie AC-400 V, układ sieci nN – TN-C

MRw-b 20/2x1000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-400 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/2x1000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/2x1000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/2x1000-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 2 x 1000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 2 x 1000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 1600 A 1000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

MRw-b 20/3150-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 3150 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 3150 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 2500 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-b 20/3150-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/3150-3 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 3150 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 3150 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 2500 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-b 20/2x2500-4 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C

MRw-b 20/2x2500-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/2x2500-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/2x2500-4 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 2 x 2500 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 2 x 2500 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 2000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-bS 20/4x2500-6 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

MRw-bS 20/4x2500-6 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/4x2500-6 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/4x2500-6 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/4x2500-6 – Stacje z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 4 x 2500 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 4 x 2500 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 4000 A 2000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

Kontenerowe stacje transformatorowe (sektorowe) o mocy instalacji powyżej 1 MWp przyłączane do sieci SN poprzez stacje sprzęgające lub do sieci WN poprzez stacje GPO

Wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne, których moc może sięgać dziesiątek (np. 40-50 MW), czy nawet setek MW wymagają rozbudowanej infrastruktury energetycznej ze względu na powierzchnię jaką zajmują uzależnioną od ich mocy, jak również ukształtowania terenu w miejscach ich instalacji. Przekłada się to na dziesiątki kilometrów kabli i przewodów oraz urządzeń tworzących infrastrukturę energetyczną do odbierania energii wytworzonej przez ogniwa paneli fotowoltaicznych. W tak rozległych farmach PV infrastruktura energetyczna wygląda nieco inaczej, niż ta znana z farm o mocy 1 MW. Duże farmy podzielone są na sektory, gdzie minimalna moc paneli w sektorze to co najmniej 0,8 MWp. W zależności od skali projektu oraz rodzaju zastosowanych inwerterów, moce sektorów, a co za tym idzie pojedynczych stacji to najczęściej od 0,8 MW do 4 MW, ale występują również rozwiązania ze stacji o mocach jednostkowych nawet 6-7 MW.

O ile rozdzielnice nN, tego typu stacji, nie różnią się znacząco od rozwiązań o mocach do 1MW, to wyraźna różnica widoczna jest w zakresie rozdzielnic SN, głównie za sprawą braku pomiaru rozliczeniowego oraz zastosowaniem automatyki zabezpieczeniowej chroniącej w głównej mierze zamontowany w stacji transformator SN/nN. Stacje tego typu łączone są do wspólnej magistrali SN, a wytworzona energia z magistrali wewnętrznej SN przekazywana jest do sieci energetyki zawodowej za pośrednictwem stacji sprzęgających wyposażonych w pomiar rozliczeniowy dla całej farmy, jak również automatykę kontrolno-zabezpieczeniową gwarantującą stabilność parametrów energii elektrycznej transferowanej do sieci energetyki zawodowej. Ze względu na zainstalowane moce farm fotowoltaicznych, jak również zdolności przesyłowe sieci elektroenergetycznych, przy dużych mocach (np. powyżej 20 MW) oprócz opisanej powyżej infrastruktury, konieczne jest wybudowanie GPZ (głównego punktu zasilania), a w zasadzie przy tego typu instalacjach właściwsza będzie określenie GPO, czyli głównego punktu odbioru energii. W stacjach GPO napięcie podnoszone jest do np. 110 KV (wysokie napięcie) lub nawet większych wartości, dzięki czemu energia elektryczna wytworzona w instalacjach fotowoltaicznych może być transferowana na znaczne odległości poprzez sieci przesyłowe PSE.

W zależności od projektu, większość prezentowanych w katalogu stacji, znajdzie zastosowanie w wielkoskalowych farmach fotowoltaicznych, główne różnice będą zauważalne w obszarze konfiguracji rozdzielnic SN.

Topografia instalacji PV przyłączanej do sieci WN za pomocą stacji GPO

Sieć energetyczna WN

Kontenerowe stacje transformatorowe (sektorowe) o mocy instalacji powyżej 1 MWp

Topografia instalacji PV przyłączanej do sieci SN za pomocą stacji sprzęgających

Sieć energetyczna SN

Kontenerowe stacje transformatorowe (sektorowe) o mocy instalacji powyżej 1 MWp

MRw-bS 20-8 – Stacja GPO (główny punkt odbioru energii)

MRw-bS 20-8 – Stacja GPO (główny punkt odbioru energii)

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-bS 20-8 – Stacja GPO (główny punkt odbioru energii)
MRw-bS 20-8 – Stacja GPO (główny punkt odbioru energii)
Schemat elektryczny
MRw-bS 20-8 – Stacja GPO (główny punkt odbioru energii) - schemat elektryczny

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

RELF 24 - Rozdzielnica SN dedykowana do stacji GPO

RELF 24 to rozdzielnice SN w izolacji powietrznej (AIS - Air Insulated Switchgear), w obudowie metalowej, czteroprzedziałowe, dwuczłonowe, z pojedynczym układem szyn zbiorczych.

Rozdzielnica przeznaczona jest do pracy w stacjach rozdzielczych przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających i użytkujących energię elektryczną. Spełnia wymagania norm (IEC) PN-EN 62271-200, (IEC) PN-EN 62271-1 i GOST, zapewnia stopień ochrony do IP4X. Przeznaczona jest do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.

Rozdzielnica jest konstrukcją bezszkieletową, wykonaną z ocynkowanych blach stalowych łączonych przez nitowanie. Ma postać wieloprzedziałowej szafy, której ściany i przegrody tworzą konstrukcję samonośną.

W szafie rozdzielnicy wydzielone są przedziały: przyłączowy, szyn zbiorczych, aparatowy z członem wysuwnym oraz przedział obwodów pomocniczych.

Cechy charakterystyczne i zalety rozdzielnicy:

 • izolacja powietrzna,
 • możliwość wyposażenia łączników w napędy silnikowe - w pełni zautomatyzowana rozdzielnica,
 • kategoria utraty ciągłości pracy – LSC2B (trzy przedziały obwodu głównego),
 • możliwość wyposażenia w sensory prądowe i napięciowe - rozwiązanie przyjazne środowisku,
 • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 • opcja wykonania przyściennego lub wolnostojącego,
 • opcjonalne pomiary termowizyjne przyłączy kablowych lub system monitoringu temperatury,
 • możliwość rozbudowy rozdzielnicy o kolejne pola,
 • możliwość wymiany pola bez konieczności rozsuwania sąsiednich pól,
 • łatwa obsługa.

Rozdzielnica zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany przez:

 • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
 • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 • zastosowanie przedziałów z przegrodami w klasie PM,
 • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 • zastosowanie klap wydmuchowych ograniczających wzrost ciśnienia w przypadku wystąpienia zwarcia łukowego wewnątrz obudowy,
 • możliwość zastosowania kanałów wydmuchowych odprowadzających gorące gazy powstające w przypadku zwarcia łukowego wewnątrz obudowy na zewnątrz pomieszczenia, w którym jest zainstalowana rozdzielnica,
 • sygnalizację napięcia w polach.
Napięcie znamionowe 24 kV
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola zasilającego 630-2500 A
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 Hz 50 kV
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe 125 kV
Częstotliwość znamionowa 50 kV
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 31,5 kA/3s
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 80 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego do 31,5 kA/1s
Stopień ochrony do IP4X
Wysokość szafy 2250 mm
Szerokość szafy 800/1000 mm
Głębokość szafy 1600/1688/1725 mm

Mzb2 20/1000-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-400 V, układ sieci nN – TN-C

Mzb2 20/1000-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną.
Napięcie inwerterów po stronie AC-400 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Mzb2 20/1000-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Mzb2 20/1000-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
Mzb2 20/1000-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 1000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 1600 A 1000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

Mzb2 20/1600-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

Mzb2 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Mzb2 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Mzb2 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
Mzb2 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1600 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 1600 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 2500 A 1250 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

Mzb2 20/2500-4 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C

Mzb2 20/2500-4 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Mzb2 20/2500-4 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Mzb2 20/2500-4 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
Mzb2 20/2500-4 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 2500 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 2500 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 4000 A 2000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

Mzb2 20/4000 (lub 3150)-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

Mzb2 20/4000 (lub 3150)-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Mzb2 20/4000 (lub 3150)-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Mzb2 20/4000 (lub 3150)-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
Mzb2 20/4000 (lub 3150)-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 4000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 4000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe   0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 3200 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw 20/1000-1 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C

MRw 20/1000-1 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw 20/1000-1 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej dla fotowoltaiki
MRw 20/1000-1 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw 20/1000-1 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1000 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 1000 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 1600 A 1000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw 20/1600-3 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C

MRw 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej dla fotowoltaiki
MRw 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw 20/1600-3 – Stacja sektorowa z obsługą zewnętrzną w obudowie metalowej dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1600 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 1600 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe do 30 kV 0,4 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych     0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 2500 A 1250 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-b 20/2x2500-4 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C

MRw-b 20/2x2500-4 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – TN-C.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/2x2500-4 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/2x2500-4 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 2 x 2500 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 2 x 2500 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 2000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

MRw-b 20/6500-2 – Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT

MRw-b 20/6500-2 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi.
Napięcie inwerterów po stronie AC-800 V, układ sieci nN – IT.

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw-b 20/6500-2 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
MRw-b 20/6500-2 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki
Schemat elektryczny
MRw-b 20/6500-2 – Stacje sektorowa z wewnętrznym korytarzem obsługi dla fotowoltaiki - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 6500 kVA
Maksymalna moc instalacji PV przyłączona do jednej stacji 6500 kWp
  SN nN
Napięcie znamionowe do 20 kV 0,8 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych   0,4 kV
Prąd znamionowy 630 A 2x2500 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.
Rozdzielnica nN może być wykonane w wariancie przygotowanym do współpracy w układzie sieci IT, jak również TN-C.

ZK-SN – Złącze kablowe średniego napięcia

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania złącz kablowych współpracujących ze stacjami indywidualnie opomiarowanymi dedykowanymi do farm fotowoltaicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie wielkoskalowych systemów fotowoltaicznych składających się z instalacji o mocach jednostkowych np. ~1 MW. Taka koniguracja nie tylko wpływa na aspekty techniczne (umożliwia podłączenie wiele instalacji PV do systemu elektroenergetycznego w miejscach gdzie nie ma innych technicznych możliwości – jedno wolne pole w GPZ), ale również ekonomiczne, ograniczając do minimum konieczność wykonywania dodatkowych tras kablowych, jak również przebudowy samych GPZ. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta, w tym też rozwiązania złącz kablowych SN z pośrednim pomiarem energii.

ZK-SN (2,4x1,16) / 4-tpw

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Złącze kablowe średniego napięcia - ZK-SN (2,4x1,16) / 4-tpw
Schemat elektryczny
Złącze kablowe średniego napięcia - ZK-SN (2,4x1,16) / 4-tpw - schemat elektryczny

ZK-SN (3x1,3) / 5-tpw

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Złącze kablowe średniego napięcia - ZK-SN (3x1,3) / 5-tpw
Schemat elektryczny
Złącze kablowe średniego napięcia - ZK-SN (3x1,3) / 5-tpw - schemat elektryczny

ZK-SN (3,2x1,3) / 6-tpw

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Złącze kablowe średniego napięcia - ZK-SN (3,2x1,3) / 6-tpw
Schemat elektryczny
Złącze kablowe średniego napięcia - ZK-SN (3,2x1,3) / 6-tpw - schemat elektryczny
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV -
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych - 0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A -

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Zobacz pełną ofertę złącz kablowych SN

Stacje przeznaczone do elektrowni biogazowych

Biogazownia to instalacja wytwarzająca gaz z biomasy w procesie fermentacji metanowej. Biogaz ten znajduje nieograniczone możliwości wykorzystania w energetyce – zarówno lokalnie do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, lub w transporcie. Biogaz rolniczy może niezależnie być wykorzystany w przemyśle lub energetyce po wtłoczeniu go do sieci dystrybucji gazowej.

W tej części materiału zaprezentowano tylko przykładowe rozwiązania stacji transformatorowych na potrzeby elektrowni biogazowej. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta.

MRw-b 20/1600-3

MRw-b 20/1600-3

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20/1600-3 (MRw 20/1600-3) dla elektrowni biogazowych
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20/1600-3 (MRw 20/1600-3) dla elektrowni biogazowych - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1600 kVA
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV
Prąd znamionowy 630 A 2500/2000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

MRw-b 20/1250-4

MRw-b 20/1250-4

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20/1250-4 (MRw 20/1250-4) dla elektrowni biogazowych
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20/1250-4 (MRw 20/1250-4) dla elektrowni biogazowych - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1250 kVA
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV
Prąd znamionowy 630 A 2000 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

MRw 20/2x400-12 + 4x MRw 20/2000

MRw 20/2x400-12 + 4x MRw 20/2000

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw 20/2x400-12 - główna stacja sprzęgająca
Stacja typu MRw 20/2x400-12 + 4x MRw 20/2000 dla elektrowni biogazowych
Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
MRw 20/2000 - stacja współpracująca z generatorem (sztuk 4)
Stacja typu MRw 20/2x400-12 + 4x MRw 20/2000 dla elektrowni biogazowych
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw 20/2x400-12 + 4x MRw 20/2000 dla elektrowni biogazowych - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 4 x 2000 kVA / 2 x 400 kVA
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,4 kV
Prąd znamionowy 630 A 3200 A / 630 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Stacje przeznaczone do elektrowni wiatrowych

Ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w skali globalnej, ale także zwiększająca się wciąż świadomość ekologiczna powodują, że energetyka odnawialna, w szczególności ta pozyskiwana z siły wiatru, to jedna z najprężniej rozwijających się w ostatnich latach branż energetyki w skali światowej. My jako ZPUE aktywnie uczestniczymy w tym rozwoju, głównie jako dostawca kompleksowych rozwiązań do przetwarzania, kompensacji i dystrybucji energii wytworzonej przez wiatraki.

Nasza oferta dla energetyki wiatrowej jest bardzo szeroka i obejmuje całe spektrum produktów, oraz usług. Portfolio Firmy obejmuje stacje transformatorowe do przetwarzania energii wytworzonej przez generatory turbin, stacje do kompensacji mocy biernej, stacje do magazynowania energii (SPS), transformatory rozdzielcze, rozdzielnice SN i nN oraz produkty niezbędne do podłączenia farm wiatrowych do sieci SN. Wyżej wspomniane stacje mogą być wyposażone w zabezpieczenia oraz automatykę do telesygnalizacji i telesterowania.

Poniżej przykładowe stacje wykorzystywane do współpracy z farmami wiatrowymi. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta.

MRw-b 20-3

MRw-b 20-3

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20-3 (MRw 20-3) dla elektrowni wiatrowych
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20-3 (MRw 20-3) dla elektrowni wiatrowych - schemat elektryczny
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV -
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych - 0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A -

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

MRw-b 20/2500-4

MRw-b 20/2500-4

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20/2500-4 (MRw 20/2500-4) dla elektrowni wiatrowych
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20/2500-4 (MRw 20/2500-4) dla elektrowni wiatrowych - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 2500 kVA
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,62 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych - 0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 3200 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

MRw-b 20/1600-4

MRw-b 20/1600-4

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20/1600-4 (MRw 20/1600-4) dla elektrowni wiatrowych
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20/1600-4 (MRw 20/1600-4) dla elektrowni wiatrowych - schemat elektryczny
Maksymalna moc znamionowa transformatora 1600 kVA
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV 0,69 kV
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych - 0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A 1600 A

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Stacje do kompensacji mocy biernej w sieci SN

Podczas postoju farmy oraz podczas małej generacji mocy czynnej występuje oddawanie mocy biernej do sieci. Jest to spowodowane generacją mocy biernej pojemnościowej przez rozległe linie kablowe SN oraz WN. Przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakości parametrów sieci energetycznych, powoduje spadki napięć oraz straty mocy czynnej układów elektrycznych.

Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej. Przykładowe rozwiązania przedstawiamy poniżej. Możliwe jest wykonanie wielu innych rozwiązań pod indywidualne potrzeby Klienta.

MRw-b 20(30)-1 do kompensacji mocy biernej SN (5MVAr)

MRw-b 20(30)-1 do kompensacji mocy biernej SN (5MVAr)

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20-1 do kompensacji mocy biernej SN (5MVAr)
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20-1 do kompensacji mocy biernej SN (5MVAr) - schemat elektryczny
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV -
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych - 0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A -

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

MRw-b 20(30)-1 do kompensacji mocy biernej SN (3,5 MVAr)

MRw-b 20(30)-1 do kompensacji mocy biernej SN (3,5 MVAr)

Widok z góry / rozmieszczenie aparatury
Stacja typu MRw-b 20-1 do kompensacji mocy biernej SN (3,5 MVAr)
Schemat elektryczny
Stacja typu MRw-b 20-1 do kompensacji mocy biernej SN (3,5 MVAr) - schemat elektryczny
  SN nN
Napięcie znamionowe 20 kV -
Napięcie znamionowe rozdzielnicy nN potrzeb własnych - 0,23 kV
Prąd znamionowy 630 A -

Uwaga!
Powyżej prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.