Postęp technologiczny w automatyce w głębi sieci SN został wymuszony przez ustawodawcę, który wprowadzał coraz bardziej restrykcyjne przepisy określające dopuszczalne czasy przerw w zasilaniu odbiorców.

Wprowadzenie przed kilku laty obowiązku publikowania współczynników MAIFI, SAIFI, SAIDI spowodowało w energetyce potrzebę jeszcze większych nakładów na automatyzacje sieci SN.

  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich

Średnie czasy lokalizacji uszkodzeń na liniach napowietrznych SN

  • Bez rozłączników z systemem zdalnego sterowania: ok. 3,5 godz,
  • Rozłączniki z systemem zdalnego sterowania: ok. 30 min,
  • Rozłączniki z systemem  zdalnego sterowania oraz z sygnalizatorami zwarć: ok. 15 min,
  • Rozłączniki ster. radiowo z automatyką zabezpieczeniową: ok. 5-8 min,
  • Reklozery ster. radiowo z pełną automatyką zabezpieczeniową, współpracujące z rozłącznikami ster. radiowo z automatyką zabezpieczeniową < 3 min.
Dodatkowe informacje