Start

Między Twoim biznesem,
a energetyką jest miejsce na magazyn energii.

W najbliższej przyszłości wygra inwestor, który zmagazynuje energię i sprzeda ją lub wykorzysta wtedy, kiedy inni dostawcy jej nie produkują.
Wynika to z faktu, że magazyny mogą dostarczać energię w sposób lepiej dopasowany do charakteru odbiorów, jak również służyć obszarowemu bilansowaniu przepływów energii.
Nasze realizacje
Nasze realizacje
Cele magazynowania energii

Głównym celem magazynowania energii jest bilansowanie sieci w cyklu dobowym, łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej w szczytach oraz gromadzenie energii wtedy, gdy następuje jej nadprodukcja. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku niesterowalnych źródeł odnawialnych. Magazynowanie na dużą skalę utrzymuje nadwyżkę gdy produkcja energii wiatrowej i słonecznej przekracza popyt, a następnie uwalnia ją do sieci, gdy zasoby energii odnawialnej są niewystarczające do zaspokojenia konsumpcji.

Wdrożenie magazynowania energii jest warunkiem koniecznym, by ustabilizować system oraz zdekarbonizować sektor energetyki, a jednocześnie poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku mniej stabilnych źródeł odnawialnych. Obecnie najtańsze i najprężniej rozwijane są technologie oparte na ogniwach elektrochemicznych, głównie litowych.

Magazynowanie energii to skuteczny środek poprawy efektywności gospodarowaniem energią. Jest wykorzystywany od dawna, czego przykładem mogą być elektrownie szczytowo-pompowe. Dynamiczny rozwój technologii ogniw elektrochemicznych w ostatnich latach daje możliwości budowania magazynów mniejszych, tańszych, co stwarza nowe możliwości w zakresie rozwoju i lepszego wykorzystania istniejących systemów rozdzielczych.

Magazyny energii w wersji zintegrowanej ze stacją oraz jako samodzielne obiekty powstają od kilku lat i będą coraz bardziej powszechne. Energia gromadzona w odnawialnych zasobnikach elektrochemicznych jest wykorzystywana od lat. Istnieje kilka technologii budowy ogniw, są one rozwijane i udoskonalane. Powstają także nowe technologie, które zgodnie z przewidywaniami wkrótce wejdą w fazę wdrożenia przemysłowego.

Rozwój magazynów energii
Rozwój magazynów energii to:
Zwiększenie szybkości ładowania/rozładowania ogniw. Szybkość ta ma kluczowe znaczenie dla realizacji magazynów energii, których zadaniem ma być utrzymanie stabilności systemu energetycznego. Parametr ten jest także istotny dla zastosowań z dziedziny elektro mobilności z uwagi na dążenie do jak najszybszego ładowania pojazdów elektrycznych.
Zwiększenie ilości cykli ładowania/rozładowania ogniw i tym samym zapewnienia jak największej trwałości baterii akumulatorów, która sięga nawet 15 lat bezproblemowej eksploatacji.
Obniżania ceny baterii akumulatorów, co bezpośrednio wpływa na efekt ekonomiczny wszelkiego typu przedsięwzięć i projektów wykorzystujących magazyny i zasobniki energii.
Maksymalizacji gęstości energii, co wiąże się z możliwością jak najdłuższego podtrzymania zasilania energią elektryczną odbiorów wrażliwych na zachowanie ciągłości zasilania.
Wzrostu bezpieczeństwa eksploatacji magazynów.
Dla elektrowni PV
Magazyny energii dla elektrowni PV
Dla elektrowni PV - opis
Magazyny energii dla elektrowni PV
Warunek must have. Ponieważ system sterowania w nowo budowanych farmach musi umożliwiać operatorom obniżenie mocy generowanej przez farmy, a co za tym idzie utratę przychodów.
Zwiększenie ilości wygenerowanej energii do sieci przy tej samej infrastrukturze przyłączeniowej (możesz sprzedać więcej energii).
Obniżenie mocy transferowanej energii w czasie szczytowej generacji – operator nie ograniczy generacji z powodu nadmiaru energii w systemie.
Zwiększenie (nawet podwojenie) możliwości przyłączenia nowych źródeł OZE do tej samej infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej (umożliwia dalsze inwestowanie poprzez zwiększenie mocy elektrowni PV, bez inwestycji w infrastrukturę przyłączeniową).
Sprzedaż energii po czasie generacji w wyższej taryfie. Przesuniecie w czasie sprzedaży energii względem szczytu generacji. Zarabiaj więcej na sprzedawanej energii, sprzedawaj w wyższej taryfie (wykorzystanie różnicy w dobowych cenach energii).
Wykorzystanie magazynu energii w okresach pozageneracyjnych (ładowanie w niskich cenach, rozładowanie w wysokich ) – zarabiaj na swoim magazynie także w zimie i nocą.
Wyższe ceny energii wygenerowanej w instalacjach OZE z magazynami energii (dwa do trzech razy więcej za MWh).
Deklarowane przez Rząd wsparcie dla instalacji z magazynami energii.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Dla przemysłu i produkcji
Magazyny energii dla
przemysłu oraz firm produkcyjnych
Dla przemysłu i produkcji - opis
Magazyny energii dla przemysłu oraz firm produkcyjnych
Obniżenie mocy zamówionej, obniżenie kosztów związanych z opłatami za moc i energię elektryczną. Zmniejszenie opłat za różne kolory energii jaką zużywa przedsiębiorstwo.
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych, gwarancja ciągłości dostaw energii. Poprawa niezawodności zasilania, szczególnie dla wrażliwych procesów produkcyjnych.
Kompensacja mocy biernej oraz odkształceń. Wykorzystanie magazynu energii jako kompensatora mocy biernej. Nie kupujesz baterii kondensatorów i baterii dławików.
Współpraca z instalacją OZE - maksymalne wykorzystanie własnej energii z OZE i energii odpadowej. Skorzystanie z planowanych programów wsparcia finansowego.
Częściowa lub czasowa autonomia zasilania. Nie musisz inwestować w agregat prądotwórczy, oraz jego utrzymanie.
Analiza oraz diagnostyka on-line parametrów sieci poprzez zastosowaniowe SPS-control. (system sterowania magazynem energii).
Wykorzystanie różnicy cen energii w różnych taryfach. Zakup tańszej energii do naładowania magazynu energii oraz jej sprzedaż w godzinach szczytowego zapotrzebowania po znacznie wyższych cenach .
Wyższe ceny energii wygenerowanej w instalacjach OZE z magazynami energii.
Deklarowane przez Rząd wsparcie dla instalacji z magazynami energii.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Dla MOP, fast-food, stacji paliw
Magazyny energii dla
centrów obsługi podróżnych (MOP), fast food-ów oraz dużych stacji paliw
Dla MOP, fast-food, stacji paliw - opis
Magazyny energii dla centrów obsługi podróżnych (MOP), fast food-ów oraz dużych stacji paliw
Możliwość instalacji szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych bez rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej. Twój Klient z samochodem elektrycznym wybierze Ciebie! Bądź trzy kroki przed konkurencją, samochodów elektrycznych przybywa z dnia na dzień!
Ekonomiczne rozwiązanie na nagły i chwilowy wzrost liczby Klientów (na przykład autokarowe wycieczki zorganizowane, kiedy trzeba przygotować setki posiłków w tym samym czasie). Taka sytuacja nie wygeneruje już dodatkowych opłat za przekroczenie mocy.
Magazyn energii uzasadnia inwestycję w panele fotowoltaiczne na dachu Twojej restauracji.
Budowanie bezpiecznej, komercyjnej oferty dla posiadaczy samochodów elektrycznych na stacjach paliw. Zarabiaj nie tylko na benzynie i oleju napędowym!
Wyższe ceny energii wygenerowanej w instalacjach OZE z magazynami energii.
Deklarowane przez Rząd wsparcie dla instalacji z magazynami energii.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Dla centrów handlowych
Magazyny energii dla
centrów handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych
Centra handlowe - opis
Magazyny energii dla centrów handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych
Oferta ładowania samochodów elektrycznych dla Klientów, budowanie przewagi rynkowej.
Bufor na wypadek wzmożonego zapotrzebowania na energię dla podtrzymania systemów wentylacji i klimatyzacji.
Reakcja na zmiany klimatyczne (lato fala upałów, potężne zapotrzebowanie w energię elektryczną przekraczająca moc zamówioną).
Uniknięcie kar za przekroczenie mocy, uniknięcie strat produktów związanych z rozmrożeniem, uniknięcie strat z powodu nieprawidłowego działania instalacji p.poż - na przykład zalaniem.
Częściowa lub czasowa autonomia zasilania. Nie musisz inwestować w agregat prądotwórczy oraz jego utrzymanie.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

ABC inżyniera / projektanta
ABC Inżyniera/Projektanta

Postęp w dziedzinie szybkości ładowania/rozładowania magazynów energii dokonuje się na bieżąco. Wyraża to parametr C-rate, który w zależności od pojemności akumulatorów wyznacza wartość dopuszczalnego prądu ładowania lub rozładowywania. Z obecnie stosowanych baterii największymi współczynnikami C charakteryzują się ogniwa litowo-jonowe wykonane w technologii LTO. Maksymalizację zgromadzonej energii osiągamy budując jak największe magazyny, ale gdy jednocześnie zależy nam na jak najmniejszej objętości magazynu – tak mamy w przypadku baterii do pojazdów elektrycznych- dążymy do stosowania baterii o największej gęstości energii wyrażanej w kWh/kg. Z obecnie stosowanych technologii to ogniwa litowo-jonowe w technologii NMC lub LFP.

Bezpieczne dla
środowiska

Problem bezpieczeństwa magazynów wiąże się z maksymalnym ograniczeniem wpływu pracującego magazynu na środowisko i minimalizację zagrożenia uszkodzeń spowodowanych jego awarią. W tym kontekście dąży się do wykorzystywania ogniw stałych, nie wydzielających podczas pracy żadnych substancji – szczególnie gazów, cechujących się jak najmniejszą palnością i wrażliwością na wysokie temperatury.

Obserwujemy stały wzrost zainteresowanie nowymi technologiami produkowanych ogniw elektrochemicznych. Baterie litowo jonowe są stosowane od wielu lat w aplikacjach wymagających dużej liczby cykli ładowania i rozładowania. Obniżenie masy, poprawa pewności działania, wydłużenie czasu życia, praca w szerokim zakresie temperatury, to parametry nad którymi pracują rzesze naukowców osiągając coraz to lepsze wyniki.

Wiodące technolowie
Cztery wiodące technologie budowy magazynów energii:

Obecnie na rynku używane są 4 technologie do budowy zasobników energii – trzy technologie ogniw litowo-jonowych i jedna superkondensatorowa. Technologie ogniw litowo-jonowych różnią się między sobą przede wszystkim rodzajem materiałów użytych do wyprodukowania katody i anody.

Działanie ogniw litowo-jonowych opiera się na zjawiskach interkalacji i deinterkalacji.

Interkalacja jest to zjawisko wbudowywania się w strukturę krystaliczną ciała stałego elektrod jonów litu bez zmian tej struktury. Jony litu wchodzą w przestrzenie międzyatomowe kryształu.

Proces rozładowania ogniwa (dostarczanie energii do obwodu elektrycznego).

Polega na wytworzeniu jonu litu na anodzie.Jony litu ulegają deinterkalacji, opuszczają strukturę krystaliczną anody. Następnie dyfundują w elektrolicie w kierunku katody i interkalują do materiału katody. Migracja jonów Li+ pomiędzy elektrodami powoduje obniżenie energii układu i równoczesny przepływ elektronów w obwodzie zewnętrznym akumulatora.Podczas ładowania zachodzą procesy odwrotne.

Proces ładowania.

Realizuje się przez przyłożenie do elektrod zewnętrznego źródła napięcia. Pod wpływem różnicy potencjałów na elektrodzie dodatniej następuje reakcja elektrochemiczna, w wyniku której lit ulega utlenieniu do jonu litu Li+. Reakcji tej towarzyszy deinterkalacja jonów Li+ z materiału katody i ich migracja przez elektrolit i interkalacja do anody.

Rodzaje baterii
Baterie w technologii NMC

Zastosowanie:
Elektromobilności i stacjonarnych magazynach energii.

NMC to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, których napięcie nominalne wynosi 3,7V mogą pracować w temperaturze od –20oC do +60oC. ładowanie prądem 1~2C – prądem jednokrotności lub dwukrotności pojemności, rozładowanie prądem 3C. Żywotność do 4000~5000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia składa się z niklu, manganu i kobaltu w różnych proporcjach. Elektroda ujemna jest grafitowa. Baterie w tej technologii charakteryzuje się zdecydowanie najwyższej gęstości energii i najatrakcyjniejszą ceną. Rozwiązanie dedykowane dla przyjmowania dużych energii poza szczytem i długich rozładowań.

Baterie w technologii LFP

Zastosowanie:
Stacjonarne magazyny energii.

LFP to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, których napięcie nominalne wynosi 3,2V mogą pracować w temperaturze od –30oC do +50oC. ładowanie prądem 2~4C – prądem dwukrotności lub czterokrotności pojemności, rozładowanie prądem 3C. Żywotność do 4500~6000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia jest litowo żelazowo fosforanowa (LiFePO4). Elektroda ujemna jest grafitowa. Ogromną zaletą jest możliwość ładowania w ujemnych temperaturach. Rozwiązanie dedykowane dla przyjmowania dużych energii poza szczytem i długich rozładowań.

Baterie w technologii LTO

Zastosowanie:
Stacjonarne magazyny energii służące do stabilizacji parametrów sieci.

LTO to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, których napięcie nominalne wynosi 2,4V mogą pracować w temperaturze od –10oC do +40oC. ładowanie prądem od 5~10C – prądem pięciokrotności lub dziesięciokrotności pojemności, rozładowanie prądem 10C. Żywotność do 10.000~20.000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia jest wykonana z węgla natomiast elektroda ujemna jest tlenkiem tytanu Li4Ti5O12. Technologia LTO charakteryzuje się największą gęstością mocy i czasem życia, ale niską gęstością energii.. Ogromną zaletą jest możliwość ładowania w ujemnych temperaturach. Nadaje się do aplikacji, gdzie planowane jest częste ładowanie dużą mocą w krótkim czasie, czyli system bateryjny nie wymaga dużej pojemności.

Kontakt
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym ekspertem
Artur Koziński

Menedżer Produktu
e-mail:

T +48 41 38 81 602
M +48 572 572 412

T +48 41 38 81 602
M +48 572 572 412

Start

Między Twoim biznesem,
a energetyką jest miejsce na magazyn energii.

W najbliższej przyszłości wygra inwestor, który zmagazynuje energię i sprzeda ją lub wykorzysta wtedy, kiedy inni dostawcy jej nie produkują.
Wynika to z faktu, że magazyny mogą dostarczać energię w sposób lepiej dopasowany do charakteru odbiorów, jak również służyć obszarowemu bilansowaniu przepływów energii.
Nasze realizacje
Nasze realizacje
Cele magazynowania energii

Głównym celem magazynowania energii jest bilansowanie sieci w cyklu dobowym, łagodzenie obciążenia sieci elektroenergetycznej w szczytach oraz gromadzenie energii wtedy, gdy następuje jej nadprodukcja. Ma to szczególnie istotne znaczenie w przypadku niesterowalnych źródeł odnawialnych. Magazynowanie na dużą skalę utrzymuje nadwyżkę gdy produkcja energii wiatrowej i słonecznej przekracza popyt, a następnie uwalnia ją do sieci, gdy zasoby energii odnawialnej są niewystarczające do zaspokojenia konsumpcji.

Wdrożenie magazynowania energii jest warunkiem koniecznym, by ustabilizować system oraz zdekarbonizować sektor energetyki, a jednocześnie poprawić bezpieczeństwo energetyczne. Ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku mniej stabilnych źródeł odnawialnych. Obecnie najtańsze i najprężniej rozwijane są technologie oparte na ogniwach elektrochemicznych, głównie litowych.

Magazynowanie energii to skuteczny środek poprawy efektywności gospodarowaniem energią. Jest wykorzystywany od dawna, czego przykładem mogą być elektrownie szczytowo-pompowe. Dynamiczny rozwój technologii ogniw elektrochemicznych w ostatnich latach daje możliwości budowania magazynów mniejszych, tańszych, co stwarza nowe możliwości w zakresie rozwoju i lepszego wykorzystania istniejących systemów rozdzielczych.

Magazyny energii w wersji zintegrowanej ze stacją oraz jako samodzielne obiekty powstają od kilku lat i będą coraz bardziej powszechne. Energia gromadzona w odnawialnych zasobnikach elektrochemicznych jest wykorzystywana od lat. Istnieje kilka technologii budowy ogniw, są one rozwijane i udoskonalane. Powstają także nowe technologie, które zgodnie z przewidywaniami wkrótce wejdą w fazę wdrożenia przemysłowego.

Rozwój magazynów energii
Rozwój magazynów energii to:
Zwiększenie szybkości ładowania/rozładowania ogniw. Szybkość ta ma kluczowe znaczenie dla realizacji magazynów energii, których zadaniem ma być utrzymanie stabilności systemu energetycznego. Parametr ten jest także istotny dla zastosowań z dziedziny elektro mobilności z uwagi na dążenie do jak najszybszego ładowania pojazdów elektrycznych.
Zwiększenie ilości cykli ładowania/rozładowania ogniw i tym samym zapewnienia jak największej trwałości baterii akumulatorów, która sięga nawet 15 lat bezproblemowej eksploatacji.
Obniżania ceny baterii akumulatorów, co bezpośrednio wpływa na efekt ekonomiczny wszelkiego typu przedsięwzięć i projektów wykorzystujących magazyny i zasobniki energii.
Maksymalizacji gęstości energii, co wiąże się z możliwością jak najdłuższego podtrzymania zasilania energią elektryczną odbiorów wrażliwych na zachowanie ciągłości zasilania.
Wzrostu bezpieczeństwa eksploatacji magazynów.
Dla elektrowni PV
Magazyny energii dla elektrowni PV
Dla elektrowni PV - opis
Magazyny energii dla elektrowni PV
Warunek must have. Ponieważ system sterowania w nowo budowanych farmach musi umożliwiać operatorom obniżenie mocy generowanej przez farmy, a co za tym idzie utratę przychodów.
Zwiększenie ilości wygenerowanej energii do sieci przy tej samej infrastrukturze przyłączeniowej (możesz sprzedać więcej energii).
Obniżenie mocy transferowanej energii w czasie szczytowej generacji – operator nie ograniczy generacji z powodu nadmiaru energii w systemie.
Zwiększenie (nawet podwojenie) możliwości przyłączenia nowych źródeł OZE do tej samej infrastruktury dystrybucyjnej i przesyłowej (umożliwia dalsze inwestowanie poprzez zwiększenie mocy elektrowni PV, bez inwestycji w infrastrukturę przyłączeniową).
Sprzedaż energii po czasie generacji w wyższej taryfie. Przesuniecie w czasie sprzedaży energii względem szczytu generacji. Zarabiaj więcej na sprzedawanej energii, sprzedawaj w wyższej taryfie (wykorzystanie różnicy w dobowych cenach energii).
Wykorzystanie magazynu energii w okresach pozageneracyjnych (ładowanie w niskich cenach, rozładowanie w wysokich ) – zarabiaj na swoim magazynie także w zimie i nocą.
Wyższe ceny energii wygenerowanej w instalacjach OZE z magazynami energii (dwa do trzech razy więcej za MWh).
Deklarowane przez Rząd wsparcie dla instalacji z magazynami energii.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Dla przemysłu i produkcji
Magazyny energii dla
przemysłu oraz firm produkcyjnych
Dla przemysłu i produkcji - opis
Magazyny energii dla przemysłu oraz firm produkcyjnych
Obniżenie mocy zamówionej, obniżenie kosztów związanych z opłatami za moc i energię elektryczną. Zmniejszenie opłat za różne kolory energii jaką zużywa przedsiębiorstwo.
Bezpieczeństwo procesów produkcyjnych, gwarancja ciągłości dostaw energii. Poprawa niezawodności zasilania, szczególnie dla wrażliwych procesów produkcyjnych.
Kompensacja mocy biernej oraz odkształceń. Wykorzystanie magazynu energii jako kompensatora mocy biernej. Nie kupujesz baterii kondensatorów i baterii dławików.
Współpraca z instalacją OZE - maksymalne wykorzystanie własnej energii z OZE i energii odpadowej. Skorzystanie z planowanych programów wsparcia finansowego.
Częściowa lub czasowa autonomia zasilania. Nie musisz inwestować w agregat prądotwórczy, oraz jego utrzymanie.
Analiza oraz diagnostyka on-line parametrów sieci poprzez zastosowaniowe SPS-control. (system sterowania magazynem energii).
Wykorzystanie różnicy cen energii w różnych taryfach. Zakup tańszej energii do naładowania magazynu energii oraz jej sprzedaż w godzinach szczytowego zapotrzebowania po znacznie wyższych cenach .
Wyższe ceny energii wygenerowanej w instalacjach OZE z magazynami energii.
Deklarowane przez Rząd wsparcie dla instalacji z magazynami energii.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Dla MOP, fast-food, stacji paliw
Magazyny energii dla
centrów obsługi podróżnych (MOP), fast food-ów oraz dużych stacji paliw
Dla MOP, fast-food, stacji paliw - opis
Magazyny energii dla centrów obsługi podróżnych (MOP), fast food-ów oraz dużych stacji paliw
Możliwość instalacji szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych bez rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej. Twój Klient z samochodem elektrycznym wybierze Ciebie! Bądź trzy kroki przed konkurencją, samochodów elektrycznych przybywa z dnia na dzień!
Ekonomiczne rozwiązanie na nagły i chwilowy wzrost liczby Klientów (na przykład autokarowe wycieczki zorganizowane, kiedy trzeba przygotować setki posiłków w tym samym czasie). Taka sytuacja nie wygeneruje już dodatkowych opłat za przekroczenie mocy.
Magazyn energii uzasadnia inwestycję w panele fotowoltaiczne na dachu Twojej restauracji.
Budowanie bezpiecznej, komercyjnej oferty dla posiadaczy samochodów elektrycznych na stacjach paliw. Zarabiaj nie tylko na benzynie i oleju napędowym!
Wyższe ceny energii wygenerowanej w instalacjach OZE z magazynami energii.
Deklarowane przez Rząd wsparcie dla instalacji z magazynami energii.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Dla centrów handlowych
Magazyny energii dla
centrów handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych
Centra handlowe - opis
Magazyny energii dla centrów handlowych oraz sklepów wielkopowierzchniowych
Oferta ładowania samochodów elektrycznych dla Klientów, budowanie przewagi rynkowej.
Bufor na wypadek wzmożonego zapotrzebowania na energię dla podtrzymania systemów wentylacji i klimatyzacji.
Reakcja na zmiany klimatyczne (lato fala upałów, potężne zapotrzebowanie w energię elektryczną przekraczająca moc zamówioną).
Uniknięcie kar za przekroczenie mocy, uniknięcie strat produktów związanych z rozmrożeniem, uniknięcie strat z powodu nieprawidłowego działania instalacji p.poż - na przykład zalaniem.
Częściowa lub czasowa autonomia zasilania. Nie musisz inwestować w agregat prądotwórczy oraz jego utrzymanie.

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

Przedział cenowy: 1 000 000 zł - 1 000 000 zł

ABC inżyniera / projektanta
ABC Inżyniera/Projektanta

Postęp w dziedzinie szybkości ładowania/rozładowania magazynów energii dokonuje się na bieżąco. Wyraża to parametr C-rate, który w zależności od pojemności akumulatorów wyznacza wartość dopuszczalnego prądu ładowania lub rozładowywania. Z obecnie stosowanych baterii największymi współczynnikami C charakteryzują się ogniwa litowo-jonowe wykonane w technologii LTO. Maksymalizację zgromadzonej energii osiągamy budując jak największe magazyny, ale gdy jednocześnie zależy nam na jak najmniejszej objętości magazynu – tak mamy w przypadku baterii do pojazdów elektrycznych- dążymy do stosowania baterii o największej gęstości energii wyrażanej w kWh/kg. Z obecnie stosowanych technologii to ogniwa litowo-jonowe w technologii NMC lub LFP.

Bezpieczne dla
środowiska

Problem bezpieczeństwa magazynów wiąże się z maksymalnym ograniczeniem wpływu pracującego magazynu na środowisko i minimalizację zagrożenia uszkodzeń spowodowanych jego awarią. W tym kontekście dąży się do wykorzystywania ogniw stałych, nie wydzielających podczas pracy żadnych substancji – szczególnie gazów, cechujących się jak najmniejszą palnością i wrażliwością na wysokie temperatury.

Obserwujemy stały wzrost zainteresowanie nowymi technologiami produkowanych ogniw elektrochemicznych. Baterie litowo jonowe są stosowane od wielu lat w aplikacjach wymagających dużej liczby cykli ładowania i rozładowania. Obniżenie masy, poprawa pewności działania, wydłużenie czasu życia, praca w szerokim zakresie temperatury, to parametry nad którymi pracują rzesze naukowców osiągając coraz to lepsze wyniki.

Wiodące technolowie
Cztery wiodące technologie budowy magazynów energii:

Obecnie na rynku używane są 4 technologie do budowy zasobników energii – trzy technologie ogniw litowo-jonowych i jedna superkondensatorowa. Technologie ogniw litowo-jonowych różnią się między sobą przede wszystkim rodzajem materiałów użytych do wyprodukowania katody i anody.

Działanie ogniw litowo-jonowych opiera się na zjawiskach interkalacji i deinterkalacji.

Interkalacja jest to zjawisko wbudowywania się w strukturę krystaliczną ciała stałego elektrod jonów litu bez zmian tej struktury. Jony litu wchodzą w przestrzenie międzyatomowe kryształu.

Proces rozładowania ogniwa (dostarczanie energii do obwodu elektrycznego).

Polega na wytworzeniu jonu litu na anodzie.Jony litu ulegają deinterkalacji, opuszczają strukturę krystaliczną anody. Następnie dyfundują w elektrolicie w kierunku katody i interkalują do materiału katody. Migracja jonów Li+ pomiędzy elektrodami powoduje obniżenie energii układu i równoczesny przepływ elektronów w obwodzie zewnętrznym akumulatora.Podczas ładowania zachodzą procesy odwrotne.

Proces ładowania.

Realizuje się przez przyłożenie do elektrod zewnętrznego źródła napięcia. Pod wpływem różnicy potencjałów na elektrodzie dodatniej następuje reakcja elektrochemiczna, w wyniku której lit ulega utlenieniu do jonu litu Li+. Reakcji tej towarzyszy deinterkalacja jonów Li+ z materiału katody i ich migracja przez elektrolit i interkalacja do anody.

Rodzaje baterii
Baterie w technologii NMC

Zastosowanie:
Elektromobilności i stacjonarnych magazynach energii.

NMC to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, których napięcie nominalne wynosi 3,7V mogą pracować w temperaturze od –20oC do +60oC. ładowanie prądem 1~2C – prądem jednokrotności lub dwukrotności pojemności, rozładowanie prądem 3C. Żywotność do 4000~5000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia składa się z niklu, manganu i kobaltu w różnych proporcjach. Elektroda ujemna jest grafitowa. Baterie w tej technologii charakteryzuje się zdecydowanie najwyższej gęstości energii i najatrakcyjniejszą ceną. Rozwiązanie dedykowane dla przyjmowania dużych energii poza szczytem i długich rozładowań.

Baterie w technologii LFP

Zastosowanie:
Stacjonarne magazyny energii.

LFP to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, których napięcie nominalne wynosi 3,2V mogą pracować w temperaturze od –30oC do +50oC. ładowanie prądem 2~4C – prądem dwukrotności lub czterokrotności pojemności, rozładowanie prądem 3C. Żywotność do 4500~6000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia jest litowo żelazowo fosforanowa (LiFePO4). Elektroda ujemna jest grafitowa. Ogromną zaletą jest możliwość ładowania w ujemnych temperaturach. Rozwiązanie dedykowane dla przyjmowania dużych energii poza szczytem i długich rozładowań.

Baterie w technologii LTO

Zastosowanie:
Stacjonarne magazyny energii służące do stabilizacji parametrów sieci.

LTO to jedna z technologii baterii litowo-jonowych, których napięcie nominalne wynosi 2,4V mogą pracować w temperaturze od –10oC do +40oC. ładowanie prądem od 5~10C – prądem pięciokrotności lub dziesięciokrotności pojemności, rozładowanie prądem 10C. Żywotność do 10.000~20.000 cykli. W tej technologii elektroda dodatnia jest wykonana z węgla natomiast elektroda ujemna jest tlenkiem tytanu Li4Ti5O12. Technologia LTO charakteryzuje się największą gęstością mocy i czasem życia, ale niską gęstością energii.. Ogromną zaletą jest możliwość ładowania w ujemnych temperaturach. Nadaje się do aplikacji, gdzie planowane jest częste ładowanie dużą mocą w krótkim czasie, czyli system bateryjny nie wymaga dużej pojemności.

Kontakt
Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z naszym ekspertem
Artur Koziński

Menedżer Produktu
e-mail:

T +48 41 38 81 602
M +48 572 572 412

 

Dodatkowe informacje