Tablice pomiaru energii elektrycznej

Skatalogowane w opracowaniu rozwiązania tablic pomiarowych służyć mogą budowie nowych układów pomiarowo-rozliczeniowych jak i modernizacji dotychczasowych rozwiązań. Opracowanie zawiera rozwiązania układów pomiarowo-rozliczeniowych do montażu wewnątrz budynków z zastosowaniem liczników elektronicznych (dla układów docelowych) przystosowanych do zdalnego odczytu pomiarów. Przedstawione materiały są tylko koncepcją techniczną, a ich zastosowanie wymaga wykonania projektu technicznego w oparciu o uzgodnienia z Zakładem Energetycznym.

Tablice pomiaru energii energii elektrycznej dzielimy na:

  • układy pomiarowe bezpośrednie
  • układy pomiarowe półpośrednie
  • układy pomiarowe pośrednie

Obudowa tablicy pomiarowej wykonana z blachy stalowej. Tablice pomiarowe przystosowane są do montażu najwyższej klasy elektronicznej aparatury pomiarowej.

Przykładowe widoki elewacji, gabaryty, rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne

TP 01/V (układ pomiarowy bezpośredni)

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

TP 15/V (układ pomiarowy półpośredni)

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
- obwody prądowe (YKSY)- 2,5mm2 (zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)
- obwody napięciowe (YKSY) - 1,5mm2

TP 213/V (układ pomiarowy pośredni). Układ do 1MVA

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
- wykonać przewodem YKSYFty (przekroje zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)

TP 215/V (układ pomiarowy pośredni). Układ powyżej 1MVA

Widok zewnętrzny
schem

* - Śruby mocujące płytę przystosowane do plombowania
Zalecana wysokość montażu tablicy pomiarowej 1000-1100 od podłoża do dolnej krawędzi tablicy

Schemat układu pomiarowego
schem

Obwód prądowy , obwód napięciowy - listwa kontrolna
- wykonać przewodem YKSYFty (przekroje zgodnie z wykazanymi w projekcie obliczeniami)

ZELP - Tablice piętrowe

ZELP

Tablice piętrowe typu ZELP są systemem konstrukcyjno-montażowym przeznaczonym do prowadzenia elektrycznych linii pionowych w budynkach mieszkalnych oraz do instalowania następującego wyposażenia elektrycznego:

  • odgałęźnika wlz;
  • zabezpieczeń przedlicznikowych lokatorskich;
  • liczników lokatorskich 1-fazowych lub 3-fazowych (ewentualnie dwutaryfowych);
  • 1-fazowego i 3-fazowego gniazda wtykowego;
  • oprawy oświetleniowej (plafoniery) i przycisku do sterowania oświetleniem klatki schodowej;
  • rozdzielników kablowych lub łączówki dla linii telefonicznych i domofonowych.

Wymiary szaf w zależności od potrzeb użytkownika.

Przykładowe widoki elewacji, gabaryty, rozmieszczenie aparatury i schematy elektryczne

schem
schem
schem
schem
schem

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@: