Bogusław Wypychewicz - Prezes Rady Nadzorczej
Małgorzata Wypychewicz - Zastępca Prezesa Rady Nadzorczej
Katarzyna Wypychewicz - Członek Rady Nadzorczej

Dodatkowe informacje