podstawy bezpiecznikowe

PODSTAWY TYPU PBNV

Napowietrzne podstawy typu PBNV-24, PBNV-30 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych WBGNp-17,5 i 24, OWBG-17,5 i 36 z topikami do 40A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych do 400 kVA.

PODSTAWY TYPU PBNW

Napowietrzne podstawy typu PBNW-24 i PBNW-30 przeznaczone są do mocowania wkładek bezpiecznikowych rurowych typu HH / VVC/HH / EPA/EMPA do 63A, a także do połączenia z zabezpieczanym obwodem w napowietrznych urządzeniach rozdzielczych, w szczególności w słupowych stacjach transformatorowych z transformatorem powyżej 400 kVA. Dla podstaw PBNW-24 do 24kV długość wkładki bezpiecznikowej wynosi 442mm, zaś dla podstaw PBNW-30 do 36kV - 537mm.

Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych

Wyposażenie opcjonalne

 • Podstawy bezpiecznikowe mogą być opcjonalnie wyposażone w ogranicznik przepięć ŚN - jako opcja w zamian za jeden z izolatorów wsporczych.
 • Mogą zostać również wyposażone w rożki uziemiające.

Zgodność z normami:

Podstawy bezpiecznikowe spełniają wymagania najnowszych norm PN-EN i posiadają certyfikat zgodności akredytowanej jednostki certyfikującej.
Cechuje je pełna zgodność z wymaganymi normami jak niżej:

 • PN-EN 60282-1:2010,
 • PN-EN 60282-1:2010/A1:2015-03,
 • PN-IEC 60282-2:1999.
Parametry techniczne podstaw bezpiecznikowych
Napięcie znamionowe Ur 24 kV 36 kV
Udarowe piorunowe napięcie probiercze izolacji
      - doziemnej i międzybiegunowej 125 kV 170 kV
      - międzyzaciskowej 145 kV 195 kV
Znamionowe napięcie probiercze przemienne izolacji
      - doziemnej i międzybiegunowej 50 kV 70 kV
      - międzyzaciskowej 60 kV 80 kV
Częstotliwość znamionowa 50 Hz
Znamionowy prąd ciągły podstawy PBNV-40A, PBNW-100A
(w zależności od wartości zastosowanej wkładki)
Znamionowe prądy ciągłe wkładek bezpiecznikowych PBNV-24 (od 2 do 40A)
PBNW-24 (od 0,5 do 80A)
Znamionowy prąd wyłączalny 6,3 kA
Typ wkładki Do PBNV-20 WBGNp-17,5; 24 do 25A / OWBG-17,5 do 40A
Do PBNpV-30 OWBG-36 do 40A
Do PBNW-24 HH ; VVC; EPA/FPA do 80A, długość 442mm
Do PBNW-30 HH ; VVC; EPA/FPA do 80A, długość 537mm
Rodzaj izolatora wsporczego CH-4-125, HASDI, ISWN, SGT CH4-170, HSDI, ISWN

Oznaczenia


PBNV-24

podstawy schem 01
 1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
 2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN, OWBG
 3. Zacisk prądowy
 4. Zacisk uziemiający
 5. Element montażowy podstawy
 6. Styki główne podstawy.


PBNVo-24/D w I

podstawy schem 02
 1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
 2. Wkładka bezpiecznikowa WBGN, OWBG
 3. Zacisk prądowy
 4. Zacisk uziemiający
 5. Element montażowy podstawy
 6. Styki główne podstawy
 7. Ogranicznik przepięć.


PBNW-24

podstawy schem 03
 1. Izolator wsporczy porcelanowy lub kompozytowy
 2. Wkładka bezpiecznikowa HH, EPA/FPA
 3. Zacisk prądowy
 4. Zacisk uziemiający
 5. Element montażowy podstawy
 6. Styki główne podstawy.
Dodatkowe informacje