szynoprzewody header

logo dkc
 

Wprowadzenie

W nieustannie rozwijającym się świecie wykorzystanie zaawansowanych technologii i innowacyjnych rozwiązań jest ważne, gdy chce się oferować najlepsze produkty. Z tych powodów DKC opracowało i wdrożyło nowy rodzaj szynoprzewodów POWERTECH™ uwzględniający nowe wytyczne narzucone przez międzynarodową normę IEC 61439-6. Szynoprzewody POWERTECH™ powstały dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu rynku na dobry produkt - uniwersalną, ale jednocześnie prostą i bezpieczną technologię dla transportu oraz dystrybucji energii elektrycznej. Instalacje szynoprzewodów są w szczególności wykorzystywane jako połączenia transformator-rozdzielnia, rozdzielnia-rozdzielnia lub główna instalacja zasilania w sektorach przemysłowych, komercyjnych oraz usługowych.

System szynoprzewodów POWERTECH™ został zaprojektowany tak, aby mógł być stosowany praktycznie w każdym miejscu instalacji. To unikalne rozwiązanie pozwala na przygotowanie specjalnych prefabrykowanych elementów stanowiących standardowe moduły, pozwalające się łączyć w żądanej długości szynoprzewody, zmniejszając dzięki temu ilość błędów i skracając terminy dostaw oraz czas montażu instalacji. Produkt jest oferowany przez wykwalifikowanego i wiarygodnego partnera, nastawionego na długoterminową współpracę.

Od projektu do realizacji, z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów i zaawansowanych technologii, wszystko tylko w jednym celu – umieścić system przewodów szynowych POWERTECH™ w ścisłej czołówce producentów szynoprzewodów.

Szynoprzewody dkc

Opis ogólny

System szynoprzewodów POWERTECH™ zapewnia zgodność z wymaganiami normy IEC 61439-6 i jest oferowany w wykonaniu z przewodów aluminiowych w zakresie prądów znamionowych od 630 A do 5000 A, oraz w wykonaniu z przewodów miedzianych w zakresie prądów znamionowych od 800 A do 6400 A. Standardowo przewody aluminiowe są ocynowane galwanicznie na całej swojej długości w celu uniknięcia problemów związanych z utlenianiem przewodników. Przewody miedziane nie są standardowo poddawane takiej obróbce, gdyż stosowana jest elektrolityczna miedź wysokiej czystości o ETP 99,9 %. Na życzenie przewody miedziane mogą być również wykonane w wersji ocynowanej. Dla obu rozwiązań materiałowych (miedź i aluminium) można dodatkowo zastosować posrebrzanie galwanicznie.

Standardowy produkt oferowany jest w konfiguracji 3P+N+PE (4 przewody) z przewodem neutralnym i fazowymi o takimm samym przekroju oraz obudową jako przewodem ochronnym, o przekroju równym lub większym od przekroju przewodu fazowego. Aby zaspokoić zróżnicowane potrzeby rynku produkowane są także wersje w konfiguracji pięcioprzewodowej: trzy przewody fazowe i przewód neutralny mają zawsze ten sam przekrój poprzeczny podczas gdy piąty przewód może być wykonany z przekrojem stanowiącym 50% przekroju przewodu fazowego i być wykorzystany jako CE (Clean Earth) lub o przekroju takim samym jak przewód fazowy i być wykorzystany jako przewód neutralny o podwojonym przekroju lub specjalny przewód uziemiający.

szyno 2


W zależności od prądu znamionowego przewody fazowe i przewód neutralny są prowadzone w jednej lub w dwóch szynach: w wersji z dwoma szynami są one prowadzone równolegle i odpowiednio łączone w miejscu łączenia się dwóch elementów szynoprzewodów. Obudowa jest wykonana z profilu wytłaczanego ze stopu aluminium, zapewniając wysoką wytrzymałość mechaniczną oraz znaczne redukując ciężar w porównaniu do obudowy wykonanej z blachy stalowej ocynkowanej. Elektryczne i mechaniczne połączenia pomiędzy elementami szynoprzewodów uzyskuje się za pomocą złącza typu monoblok, wyposażonego w jedną lub więcej śrub (w zależności od prądu znamionowego szyn) oraz w samozrywalne nakrętki, zapewniając szybki i łatwy montaż, bez potrzeby korzystania ze specjalistycznych narzędzi (klucza dynamometrycznego). W wersji standardowej szynoprzewody POWERTECH™ są malowane na kolor RAL 7035 (na życzenie mogą być stosowane inne kolory) o stopniu ochrony IP55 (na życzenie także IP65). W przypadku instalacji na zewnątrz pomieszczeń zaleca się zwiększenie stopnia ochrony.

Szynoprzewody POWERTECH™ są wykonane w technologii kanapkowej; szyny przewodzące są upakowane w obudowie bez wolnych przestrzeni i są całkowicie odizolowane dzięki izolacji DyTerm® otrzymanej jako kombinacja folii polyesterowej z Nomex® (Dupont®). Spełnione są wymagania Dyrektywy 2011/65/UE RoHS (obowiazującej od 03/01/2013) dla klasy odporności izolacji “F” – do 155°C (w specjalnych rozwiązaniach również klasa “H” do 180°C może być zastosowana) Wszystkie opisane powyżej właściwości systemu POWERTECH™ zapewniają mu wysokie parametry elektryczne, dzięki zmniejszeniu oddziaływań magnetycznych i wartości spadków napięcia nawet dla dużych prądów i długich dystansów. Produkt posiada doskonałe parametry techniczne - wysoką wytrzymałość mechaniczną i wysoką odporność na warunki atmosferyczne, w szczególności w agresywnych środowiskach oraz cechuje go łatwy i szybki montaż.

szyno 3
szyno 4

Konfiguracje

3P + N + PE
(4 przewodniki / 4 conductors)

konfig 1

Przewód ochronny PE jest wykonany jako aluminiowa obudowa o przekroju równym lub większym od przekroju przewodu fazowego.

3P + N + FE + PE
(5 przewodów / 5 conductors)

konfig 3

Przewód ochronny jest wykonany jako dedykowana szyna w szynoprzewodzie o takim samym przekroju i materiale jak przewód fazowy.

3P + N + 50%FE + PE
(5 przewodów / 5 conductors)

konfig 4

Przewód ochronny PE jest wykonany jako dedykowana szyna w szynoprzewodzie o przekroju równym 50% przekroju przewodu fazowego.

3P + 2N + PE
(5 przewodów / 5 conductors)

konfig 2

Przewód neutralny ma podwojony przekrój w stosunku do przewodu fazowego.


4 PRZEWODY

4 przewody

5 PRZEWODÓW

5 przewodow

  Aluminium Miedź
  Prąd znamionowy Wymiary
(mm)
Prąd znamionowy Wymiary
(mm)
Pojedyncze 800 A 98 1000 A 98
1000 A 118 1250 A 118
1250 A 138 1600 A 138
1600 A 198 2000 A 198
2000 A 238 2500 A 238
2500 A 278 3200 A 278
Podwójne 3200 A 363,5 4000 A 232,5
4000 A 443,5 5000 A 443,5
5000 A 523,5 6000 A 523,5

Oznakowania

oznakowania

Elementy przewodzące

Element prosty

Element prosty

elementy przewodzace

Element dystrybucyjny prosty. Dostępny w długościach od 500 mm do 3000 mm.

 • SEF1 = Standardowy element prosty 3000 mm
 • SEF2 = Element prosty w wykonaniu specjalnym < 3000 mm

element prosty 1

element prosty 2

Element prosty z odpływami

Element prosty z odpływami

elementy przewodzace

Elementy proste wyposażone w gniazda odpływowe na kasety do 630A.

 • SP11 = Standardowy element prosty z odpływami 2950mm - 3 gniazda odpływowe po jednej stronie – odstępy 725/750/750/725
 • SP12 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950mm - 3 gniazda odpływowe po jednej stronie – odstępy niestandardowe
 • SP13 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950 - 2 gniazda odpływowe po jednej stronie – odstępy niestandardowe
 • SP14 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950 - 1 gniazdo odpływowe po jednej stronie – odstępy niestandardowe
 • SP15 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950 - 4 gniazda odpływowe po jednej stronie – odstępy niestandardowe
 • SP16 = Standardowy el. prosty z odpływami w inst. pionowych 2400mm - 2 gniazda odpł. po jednej stronie – odstępy 1000/1000/400
 • SP21 = Specjalny element prosty z odpływami 2950 - 3+3 gniazda odpływowe po obu stronach – odstępy 725/750/750/725
 • SP22 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950 - 3+3 gniazda odpływowe po obu stronach – odstępy niestandardowe
 • SP23 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950mm - 2+2 niazda odpływowe po jednej stronie – odstępy niestandardowe
 • SP24 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950 - 1+1 gniazda odpływowe po obu stronach – odstępy niestandardowe
 • SP25 = Specjalny element prosty z odpływami ≤ 2950 - 4+4 gniazda odpływowe po obu stronach – odstępy niestandardowe

element prosty z odplywami 1

element prosty z odplywami 2

Element kątowy poziomy

Element kątowy poziomy

elementy przewodzace

Element pozwalajacy na zmianę kierunku w poziomie. • HEL1 = Element kątowy poziomy typu 1 – standardowy
 • HEL2 = Element kątowy poziomy typu 2 – standardowy
 • HEL3 = Element kątowy poziomy typu 1 – specjalny
 • HEL4 = Element kątowy poziomy typu 2 – specjalny
element katowy poziomy 1
Typ 1
element katowy poziomy 2
Typ 2
element katowy poziomy 3
Wymiary standardowe
  A B
B60 250 250
B80 250 250
B100 250 250
B160 250 250
B200 250 250
B240 250 250
2B160 250 250
2B200 250 250
2B240 250 250
Wymiary maksymalne
  A B
B60 749 749
B80 749 749
B100 749 749
B160 749 749
B200 749 749
B240 749 749
2B160 749 749
2B200 749 749
2B240 749 749

Element kątowy pionowy

Element kątowy pionowy

elementy przewodzace

Element pozwalajacy na zmianę kierunku w pionie.

 • VEL1 = Standardowy pionowy łącznik kątowy
 • VEL2 = Specjalny pionowy łącznik kątowy
element katowy pionowy 1
element katowy pionowy 2
Wymiary standardowe
  A B
B60 230 230
B80 240 240
B100 250 250
B160 280 280
B200 300 300
B240 320 320
2B160 370 370
2B200 410 410
2B240 450 450
Wymiary maksymalne
  A B
B60 729 729
B80 739 739
B100 749 749
B160 779 779
B200 799 799
B240 719 819
2B160 869 869
2B200 909 909
2B240 949 949

Element podwójny kątowy poziomy

Element podwójny kątowy poziomy

elementy przewodzace

Element pozwalajacy na podwójną zmianę kierunku w poziomie.
Do wykorzystania w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca do użycia 2 el. kątowych.

 • DHE1 = Element podwójny kątowy poziomy typ 1
 • DHE2 = Element podwójny kątowy poziomy typ 1
element podwojny katowy poziomy 1
element podwojny katowy poziomy 2
Wymiary standardowe
  A B C
B60 250 70 250
B80 250 70 250
B100 250 70 250
B160 250 70 250
B200 250 70 250
B240 250 70 250
2B160 250 70 250
2B200 250 70 250
2B240 250 70 250
Wymiary maksymalne
  A B C
B60 749 449 749
B80 749 449 749
B100 749 449 749
B160 749 449 749
B200 749 449 749
B240 749 449 749
2B160 749 449 749
2B200 749 449 749
2B240 749 449 749

Element podwójny kątowy pionowy

Element podwójny kątowy pionowy

elementy przewodzace

Element pozwalajacy na podwójną zmianę kierunku w pionie.
Do wykorzystania w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca do użycia 2 el. kątowych.

 • DVE1 = Element podwójny kątowy pionowy typ 1
 • DVE2 = Element podwójny kątowy pionowy typ 1
element podwojny katowy pionowy 1
element podwojny katowy pionowy 2
Wymiary standardowe
  A B C
B60 230 80 230
B80 240 80 240
B100 250 80 250
B160 280 80 280
B200 300 80 300
B240 320 80 320
2B160 370 80 370
2B200 410 80 410
2B240 450 80 450
Wymiary maksymalne
  A B C
B60 729 459 729
B80 739 479 739
B100 749 499 749
B160 779 559 779
B200 799 599 799
B240 819 639 819
2B160 869 739 869
2B200 909 819 909
2B240 949 899 949

Element podwójnie kątowy poziomy + pionowy

Element podwójnie kątowy poziomy + pionowy

elementy przewodzace

Element umożliwiający zmianę kierunku w orientacji poziomej a następnie pionowej.
Do wykorzystania w przypadku, gdy nie ma wystarczającej ilości miejsca do użycia el. kątowego poziomego oraz pionowego.
 • HVE1 = Element podwójnie kątowy poziomy + pionowy typ 1
 • HVE2 = Element podwójnie kątowy poziomy + pionowy typ 2
 • HVE3 = Element podwójnie kątowy poziomy + pionowy typ 3
 • HVE4 = Element podwójnie kątowy poziomy + pionowy typ 4
element podwojny katowy poziom pion 1
element podwojny katowy poziom pion 2
element podwojny katowy poziom pion 3
Wymiary standardowe
  A B C
B60 749 479 729
B80 749 489 739
B100 749 499 749
B160 749 429 779
B200 749 549 799
B240 749 569 819
2B160 749 619 869
2B200 749 659 909
2B240 749 699 949
Wymiary maksymalne
  A B C
B60 250 180 230
B80 250 190 240
B100 250 200 250
B160 250 230 280
B200 250 250 300
B240 250 270 320
2B160 250 315 370
2B200 250 355 410
2B240 250 395 450

Trójnik poziomy

Trójnik poziomy

elementy przewodzace

Trójnik umożliwia poziomy rozdział instalacji na dwie linie o tych samych wymiarach i prądach znamionowych.

 • HTE1 = Trójnik poziomy typ 1
 • HTE2 = Trójnik poziomy typ 2
 • HTE5 = Trójnik poziomy typ 1 w wykonaniu specjalnym
 • HTE6 = Trójnik poziomy typ 2 w wykonaniu specjalnym
trojnik poziomy 1
trojnik poziomy 2
Wymiary standardowe
  A B C
B60 500 500 500
B80 500 500 500
B100 500 500 500
B160 500 500 500
B200 600 600 600
B240 600 600 600
2B160 600 600 600
2B200 600 600 600
2B240 600 600 600
Wymiary maksymalne
  A B C
B60 999 999 999
B80 999 999 999
B100 999 999 999
B160 999 999 999
B200 999 999 999
B240 999 999 999
2B160 999 999 999
2B200 999 999 999
2B240 999 999 999

Trójnik pionowy

Trójnik pionowy

elementy przewodzace

Trójnik umożliwia poziomy rozdział instalacji na dwie linie o tych samych wymiarach i prądach znamionowych.

 • VTE1 = Trójnik pionowy
 • VTE2 = Trójnik pionowy w wykonaniu specjalnym
trojnik pionowy 1
trojnik pionowy 2
Wymiary standardowe
  A B C
B60 230 230 230
B80 240 240 240
B100 250 250 250
B160 280 280 280
B200 300 300 300
B240 320 320 320
2B160 370 370 370
2B200 410 410 410
2B240 450 450 450
Wymiary maksymalne
  A B C
B60 729 729 729
B80 739 739 739
B100 749 749 749
B160 779 779 779
B200 799 799 799
B240 819 819 819
2B160 869 869 869
2B200 909 909 909
2B240 949 949 949

Głowica prosta

Głowica prosta

elementy przewodzace

Głowica służąca do połączenia rozdzielnicy bądź transformatora.

 • TST1 = Głowica w wykonaniu standardowym
 • TST2 = Głowica w wykonaniu specjalnym
glowica prosta 1
glowica prosta 2
Wymiary standardowe
  A H
B60 200 200
B80 200 200
B100 200 200
B160 200 200
B200 200 200
B240 200 200
2B160 200 200
2B200 200 200
2B240 200 200
Wymiary maksymalne
  A H
B60 699 200
B80 699 200
B100 699 200
B160 699 200
B200 699 200
B240 699 200
2B160 699 200
2B200 699 200
2B240 699 200
glowica prosta 3

Głowica + element kątowy poziomy

Głowica + element kątowy poziomy

elementy przewodzace

Głowica zintegrowana z elementem kątowym poziomym.

 • HET1 = Głowica + el. kątowy poziomy typ 1
 • HET2 = Głowica + el. kątowy poziomy typ 2
glowica element katowy poziomy 1
glowica element katowy poziomy 2
Wymiary standardowe
  A B H
B60 250 180 200
B80 250 180 200
B100 250 180 200
B160 250 180 200
B200 250 180 200
B240 250 180 200
2B160 250 180 200
2B200 250 180 200
2B240 250 180 200
Wymiary maksymalne
  A B H
B60 749 449 200
B80 749 449 200
B100 749 449 200
B160 749 449 200
B200 749 449 200
B240 749 449 200
2B160 749 449 200
2B200 749 449 200
2B240 749 449 200

Głowica + element kątowy pionowy

Głowica + element kątowy pionowy

elementy przewodzace

Głowica zintegrowana z elementem kątowym pionowym.

 • VET1 = Głowica + el. kątowy pionowy typ 1
 • VET2 = Głowica + el. kątowy pionowy typ 2
glowica element katowy pionowy 1
glowica element katowy pionowy 2
Wymiary standardowe
  A B H
B60 230 100 200
B80 240 110 200
B100 250 120 200
B160 280 150 200
B200 300 170 200
B240 320 190 200
2B160 370 235 200
2B200 410 275 200
2B240 450 315 200
Wymiary maksymalne
  A B H
B60 729 429 200
B80 739 439 200
B100 749 449 200
B160 779 479 200
B200 799 499 200
B240 819 519 200
2B160 869 569 200
2B200 909 609 200
2B240 949 649 200

Głowica + element podwójny kątowy poziomy

Głowica + element podwójny kątowy poziomy

elementy przewodzace

Głowica zintegrowana z elementem podwójnym kątowym poziomym.

 • DHT1 = Głowica + el. podwójny kątowy poziomy typ 1
 • DHT2 = Głowica + el. podwójny kątowy poziomy typ 2
glowica element podwojny katowy poziomy 1
glowica element podwojny katowy poziomy 2
Wymiary standardowe
  A B C H
B60 250 70 180 200
B80 250 70 180 200
B100 250 70 180 200
B160 250 70 180 200
B200 250 70 180 200
B240 250 70 180 200
2B160 250 70 180 200
2B200 250 70 180 200
2B240 250 70 180 200
Wymiary maksymalne
  A B C H
B60 749 499 429 200
B80 749 499 429 200
B100 749 499 429 200
B160 749 499 429 200
B200 749 499 429 200
B240 749 499 429 200
2B160 749 499 429 200
2B200 749 499 429 200
2B240 749 499 429 200

Głowica + element podwójny kątowy pionowy

Głowica + element podwójny kątowy pionowy

elementy przewodzace

Głowica zintegrowana z elementem podwójnym kątowym pionowym.

 • VET1 = Głowica + el. podwójny kątowy pionowy typ 1
 • VET2 = Głowica + el. podwójny kątowy pionowy typ 2
glowica element podwojny katowy pionowy 1
glowica element podwojny katowy pionowy 2
Wymiary standardowe
  A B C H
B60 230 80 100 200
B80 240 80 110 200
B100 250 80 120 200
B160 280 80 150 200
B200 300 80 170 200
B240 320 80 190 200
2B160 370 80 235 200
2B200 410 80 275 200
2B240 450 80 315 200
Wymiary maksymalne
  A B C H
B60 729 459 429 200
B80 739 479 439 200
B100 749 499 449 200
B160 779 559 479 200
B200 799 599 499 200
B240 819 639 519 200
2B160 869 739 569 200
2B200 909 819 609 200
2B240 949 899 649 200

Głowica + element podwójny kątowy pionowy + poziomy

Głowica + element podwójny kątowy pionowy + poziomy

elementy przewodzace

Głowica zintegrowana z elementem podwójnym kątowym pionowym + poziomym.
 • HVT1 = Głowica + el. podwójny kątowy pionowy + poziomy typ 1
 • HVT2 = Głowica + el. podwójny kątowy pionowy + poziomy typ 2
 • HVT3 = Głowica + el. podwójny kątowy pionowy + poziomy typ 3
 • HVT4 = Głowica + el. podwójny kątowy pionowy + poziomy typ 4
glowica element podwojny katowy pion poziom 1
glowica element podwojny katowy pion poziom 2
glowica element podwojny katowy pion poziom 3
Wymiary standardowe
  A B C H
B60 250 180 100 200
B80 250 190 110 200
B100 250 200 120 200
B160 250 230 150 200
B200 250 250 170 200
B240 250 270 190 200
2B160 250 315 235 200
2B200 250 355 275 200
2B240 250 395 315 200
Wymiary maksymalne
  A B C H
B60 749 479 429 200
B80 749 489 439 200
B100 749 499 449 200
B160 749 429 479 200
B200 749 549 499 200
B240 749 569 519 200
2B160 749 619 569 200
2B200 749 659 609 200
2B240 749 699 649 200

Głowica + element podwójny kątowy poziomy + pionowy

Głowica + element podwójny kątowy poziomy + pionowy

elementy przewodzace

Głowica zintegrowana z elementem podwójnym kątowym poziomym + pionowym.
 • VHT1 = Głowica + el. podwójny kątowy poziomy + pionowy typ 1
 • VHT2 = Głowica + el. podwójny kątowy poziomy + pionowy typ 2
 • VHT3 = Głowica + el. podwójny kątowy poziomy + pionowy typ 3
 • VHT4 = Głowica + el. podwójny kątowy poziomy + pionowy typ 4
glowica element podwojny katowy poziom pion 1
glowica element podwojny katowy poziom pion 2
glowica element podwojny katowy poziom pion 3
Wymiary standardowe
  A B C H
B60 230 180 180 200
B80 240 190 180 200
B100 250 200 180 200
B160 280 230 180 200
B200 300 250 180 200
B240 320 270 180 200
2B160 370 315 180 200
2B200 410 355 180 200
2B240 450 395 180 200
Wymiary maksymalne
  A B C H
B60 729 479 449 200
B80 739 489 449 200
B100 749 499 449 200
B160 779 429 449 200
B200 799 549 449 200
B240 819 569 449 200
2B160 869 619 449 200
2B200 909 659 449 200
2B240 949 699 449 200

Głowica zasilająca kablowa

Głowica zasilająca kablowa

elementy przewodzace

Głowica umożliwiająca zasilenie szynoprzewodu poprzez kable.

 • FED1 = Standardowa głowica zasilająca kablowa
 • FED2 = Głowica zasilająca kablowa w wykonaniu specjalnym
 • FVR1 = Głowica zasilająca kablowa do inst. pionowej typ 1
 • FVR2 = Głowica zasilająca kablowa do inst. pionowej typ 2
Głowica zasilająca kablowa do instalacji pionowej
glowica zasilajaca kablowa do instalacji pionowej
Głowica zasilająca kablowa
glowica zasilajaca kablowa
Głowica zasilająca kablowa o wymiarach B60 / B80 / B100
glowica wymiary b60 80 100
Głowica zasilająca kablowa o wymiarach B160 / B200 / B240
glowica wymiary b160 200 240
Głowica zasilająca kablowa o wymiarach 2B160 / 2B200 / 2B240
glowica wymiary 2b160 200 240

Głowica prosta do transformatora z równoległym połączeniem faz

Głowica prosta do transformatora z równoległym połączeniem faz

elementy przewodzace

Głowica jest wykorzystywana do połączenia szynoprzewodu z transformatorem suchym-żywicznym.

 • TPP1 = Głowica prosta do transformatora typ 1
 • TPP2 = Głowica prosta do transformatora typ 2
glowica prosta transformatora z rownoleglym polaczeniem faz

Element ten zostanie zaprojektowany przez nasz dział techniczny w zależności od specyfikacji danej instalacji.

Monoblok, zestaw łączeniowy, pokrywa końcowa, uchwyty mocujące

elementy przewodzace

Monoblok
monoblok
 • MON1 = Monoblok
Zestaw łączeniowy

zestaw laczeniowy

 • JCO1 = Zestaw łączeniowy

Proszę przewidzieć 1 zestaw łączeniowy i 1 monoblok na każdy element szynoprzewodu.


Pokrywa końcowa
pokrywa koncowy
 • ECO1 = Pokrywa końcowa

Uchwyty mocujące • FIUS = Uniwersalna obejma mocująca
 • FVS1 = Uchwyt do instalacji pionowej sprężynowy
 • FVA1 = Uchwyt do instalacji pionowej
uchwyty 1
uchwyty 2
uchwyty 3

Połączenia do rozdzielnicy /Transformatora/

elementy przewodzace

TRRC = zestaw połączeń sztywnych do transformatora suchego-żywicznego
polaczenia do rozdzielnicy TRRC
TROC = zestaw połączeń sztywnych do transformatora olejowego
polaczenia do rozdzielnicy TROC
EXTI = oszynowanie transformatora typu l
polaczenia do rozdzielnicy EXTI
EXTL = oszynowanie transformatora typu L
polaczenia do rozdzielnicy EXTL
FLXJ = połączenia elastyczne
polaczenia do rozdzielnicy FLXJ

Obudowy ochronne

PRB1 = obudowa ochronna typu 1
PRB2 = obudowa ochronna typu 2
obudowa 1
AVIB = obudowa ochronna antywibracyjna

obudowa 2

Kasety odpływowe

Kasety odpływowe systemu POWERTECH mogą być instalowane na elementy szynoprzewodu w sposób całkowicie bezpieczny nawet podczas normalnej pracy (pod napięciem). Specjalny system sprzęglający umożliwia łatwe i szybkie zamontowanie kasety bez konieczności używania dodatkowych narzędzi oraz żmudnych czynności, dzięki czemu montaż jest możliwy także w ciasnych przestrzeniach, w których operator ma ograniczoną swobodę ruchu.

 • TCE = Kaseta odpływowa pusta 32A-315A
 • TCF = Kaseta odpływowa z podstawą bezpiecznikową 32A-315A
 • TCD = Kaseta odpływowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym 32A-630A
 • TCE = kaseta odpływowa przystosowana do zamontowania wyłącznika kompaktowego ABB
 • TCN = kaseta odpływowa przystosowana do zamontowania wyłącznika kompaktowego Schneider
 • TCP = kaseta odpływowa przystosowana do zamontowania wyłącznika kompaktowego Legrand
 • TCL = kaseta odpływowa przystosowana do zamontowania wyłącznika kompaktowego Siemens
 • TCM = kaseta odpływowa przystosowana do zamontowania wyłączników modułowych
kaseta 1
kaseta 2

TCE = Kaseta odpływowa pusta 32A-315A

kaseta 3
TCX = kaseta odpływowa przystosowana do zamontowania wyłącznika
kaseta 4
TCD = Kaseta odpływowa z rozłącznikiem bezpiecznikowym 32A-630A
kaseta 5

Wymiary kasety odpływowej
wymiary kaset 1
wymiary kaset 2
wymiary kaset 3
wymiary kaset 4

Dane techniczne

Szynoprzewody miedziane - dane techniczne
dane techniczne 1 m


Szynoprzewody aluminiowe - dane techniczne
dane techniczne 2 m

Instrukcja montażu

Etap 1

Wszystkie dostarczane elementy szynoprzewodów nie posiadają zamontowanych monobloków, są one dostarczane osobno w kartonowych pudełkach w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami podczas transportu oraz zmiejszeniu ryzyka kradzieży podczas przechowywania na placu budowy.

montaz etap1

Etap 2

Zainstaluj monoblok na pierwszym elemencie. Prawidłowy montaż zapewniają trzy czynniki:

 1. Zółto-zielone oznaczenia występujące tylko po jednej stronie elementu szynoprzewodu i monobloku. Oznaczenia powinny znajdować się w bezpośredniej bliskości i po tej samej stronie.
 2. Obecność widocznych końcówek przewodzących między monoblokiem i elementem, które łączą się w pary. W przypadku nieprawidłowego zainstalowania monobloku nie będzie dokładnego dopasowania oraz równoległości między płytkami monobloku i przewodnikami.
 3. Obecność dwóch płytek o różnej długości, które muszą całkowicie pokrywać się z zaciskami uziemiającymi elementu. Te dwie płytki są również stosowane, aby przeciwdziałać odwróceniu faz między dwoma elementami, które są łączone.
montaz etap2
montaz etap2 2

Etap 3

Umieść drugi element stosując się do takich samych zaleceń jak opisano w poprzednim etapie.

montaz etap3
montaz etap3 2

Etap 4

Sprawdź czy odległość pomiędzy dwoma elementami wynosi 216 mm, jak pokazano na poniższym rysunku. Sprawdź również wyrównanie dwóch sąsiadujących elementów oraz poprawność połączenia płytek o różnej długości z zaciskami na przewodach uziemiających przyłączanego elementu.

montaz etap4
montaz etap4 2

Etap 5

Weryfikacja prawidłowego położenia i odległości pomiędzy dwoma elementami następuje także podczas instalacji pokrywy dla zastawu łączeniowego. Tej pokrywy nie da się zamontować jeżeli nie będą spełnione warunki montażu opisane w etapie 4.

montaz etap5

Etap 6

Po sprawdzeniu prawidłowego położenia elementów można zamknąć monoblok za pomocą specjalnych śrub zrywalnych przy wartości momentu ok. 75 Nm.

montaz etap6

Etap 7

Zakończ instalację montując drugą pokrywę zestawu łączeniowego.

montaz etap7

Certyfikaty

certyfikaty

Szynoprzewody POWERTECH™ zostały przebadane zgodnie z następującymi normami:

 • 10.2.2 Odporność na korozję
 • 10.2.3.2 Odporność na ciepło i ogień na podstawie wewnętrznych oddziaływań elektrycznych/
 • 10.2.5 Podnioszenie/
 • 10.2.6 Próba udarowa/
 • 10.2.7 Znakowanie/
 • 10.2.101 Zdolność do przenoszenia obciążeń mechanicznych/
 • 10.3 Stopień ochrony obudowy/
 • 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe/
 • 10.5 Ochrona przeciwporażeniowa i drożność obwodu przewodu ochronnego/
 • 10.9 Właściwości dielektryczne/
 • 10.10.2.3.5 Weryikacja granicznych przyrostów temperatury/
 • 10.11 Wytrzymałość zwarciowa/
 • 10.101 Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia/

PN-EN 1366-3/IEC 1366-3

PN-EN 1363-1/IEC 1363-1

Dodatkowe informacje