rs w m

Obszar zastosowania

Rozdzielnice słupowe RS-W mają zastosowanie jako podstawowe wyposażenie Słupowych Stacji Transformatorowych z transformatorami do 630kVA, z przeznaczeniem do zasilania odbiorców wiejskich, miejskich i przemysłowo-usługowych.
Rozdzielnica umożliwia rozprowadzenie energii do obiektów z wykorzystaniem sieci nN napowietrznej lub kablowej.
Rozdzielnice produkcji ZPUE S.A. są dopuszczone do stosowania oraz znajdują swoje miejsce we wszystkich spółkach dystrybucyjnych i przemysłowych.

Konstrukcja rozdzielnicy

Obudowa rozdzielnicy wykonana jest z blachy aluminiowej, malowanej proszkowo. W celu zwiększenia termoizolacyjności obudowy wykonanej z blachy aluminiowej istnieje możliwość umieszczenia warstwy materiału izolacyjnego na wewnętrznych ścianach rozdzielnicy. Rozdzielnica posiada drzwi z zawiasami wewnętrznymi, co uniemożliwia niepowołany demontaż. Zamki w systemie (Master Key) zapewniają jednoczesne ryglowanie drzwi z czterech stron (góra, dół oraz boki drzwi) z możliwością zamknięcia na kłódkę lub zamek standardowy dla danego Zakładu Energetycznego. Dzięki zastosowaniu uszczelnień labiryntowych obudowa jest szczelna bez potrzeby stosowania kłopotliwych uszczelek gumowych. W dnie obudowy znajdują się otwory umożliwiające spływ wody kondensacyjnej oraz otwór do wyprowadzenia kabli ziemnych. Dwuspadowy dach rozdzielnicy posiada kominki, przez które dokonuje się wprowadzenia pionu zasilającego z transformatora oraz wyprowadza się kable napowietrzne nN. Uszczelnienie pionu i kabli dokonuje się kształtkami uszczelniającymi. Obudowa ma estetyczny wygląd, a zastosowane materiały dają gwarancję długoletniej eksploatacji. Istnieje możliwość wydzielenia części pomiaru energii od członu oświetlenia terenu. Rozdzielnice wykonywane są w układach TN-S, TN-C, TN-C-S.

Główne zalety RS-W

 • Rozdzielnica została przebadana w pełnym zakresie według najnowszej normy PN-EN 61439-1 która szczególny nacisk kładzie na bezpieczeństwo użytkowania.
 • 30 lat doświadczeń w projektowaniu i ulepszaniu rozdzielnicy zaowocowało wprowadzeniem szeregu usprawnień i ulepszeń poprawiających bezpieczeństwo rozdzielnicy.
 • W zależności od wymagań możliwe jest wykonanie rozdzielnic w nietypowych układach zarówno w części zasilająco-odpływowej, jak również pomiarowej.
 • Rozdzielnice cechują bardzo dobre właściwości mechaniczne obudowy, dzięki zastosowaniu specjalnych wsporników wewnątrz obudowy.
 • Przemyślana konstrukcja składa się z powtarzalnych elementów, co umożliwia wytworzenie części składowych.

Certyfikacja

Rozdzielnice posiadają Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Oznaczenia rozdzielnic

oznaczenia rs w

Dodatkowe wyposażenie rozdzielnicy

 • półka pod laptop montowana na drzwiach od strony układu pomiarowego,
 • rozkładany daszek przy układzie pomiarowym,
 • gniazdo serwisowe 230 VAC,
 • ocieplenie obudowy,
 • możliwość wykonania opisu na drzwiach rozdzielnicy np. nr stacji,
 • kanał kablowy do wyprowadzenia obwodów kablowych nn.

Przykładowe oznaczenia rozdzielnicy

„RS-W 4/5, AL + I + I"

Rozdzielnica słupowa rozłącznik główny listwowy 630A, odpływy rozłączniki listwowe x 5szt. obudowa aluminiowa, oświetlenie terenu 1faz. z zab. topikowym, układ pomiarowy półpośredni pod 1 licznik (bez licznika).

Dane techniczne

Zgodność z normami:

 • PN-EN 61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia ogólne
 • PN-EN 61439-2 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej.
 • PN-EN 60439-5 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 5:Wymagania szczegółowe dotyczące zestawów do rozdziału energii w sieciach publicznych.
 • PN-EN 60529 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) i normy związane
 • PN-EN 62262 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK)   
 • PN-E 05163 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte - Wytyczne badania w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego
 • PN-EN 61140:2005/A1:2008 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.  
 • PN-EN ISO 12944-2 - Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 2: Klasyfikacja środowisk
 • PN-EN ISO 1461 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
 • Wymagania i metody badań.
Parametry rozdzielnicy:
Napięcie znamionowe łączeniowe Un 400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V
Częstotliwość znamionowa fn 50 Hz
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp 8 kV
Prąd znamionowy In
     - obwody zasilania do 1250 A
     - obwody odpływowe do 630 A
     - obwody oświetlenia ulicznego do 160 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Icw
     - szyn głównych 20 kA
     - obwodu ochronnego 14 kA
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ipk
     - szyn głównych 40 kA
     - obwodu ochronnego 28 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 16 kA
Stopień ochrony IP IP43, IP44, IP45
Odporność na uderzenia mechaniczne IK IK10
Standardowe wymiary obudów aluminiowych
wysokość [mm] szerokość [mm] głębokość [mm]
1280 655 525
1280 800 525
1280 800 600
1450 960 525
1450 1250 525

Uwaga:
W tabeli podano standardowe wymiary obudów, dostępne na zapytanie i specjalne wykonanie obudowy o innych wymiarach.


Zestawy kolorystyczne standard lub za dopłatą
standard za dopłatą
RAL 7035 ral 7035 x  
RAL 7032 ral 7032 x  
RAL 9016 ral 9016   x
RAL 3003 ral 3003   x
RAL 5010 ral 5010   x

Uwaga:
Kolory pokazane w tabeli mogą się różnić od tych w rzeczywistości! Przy doborze kolorów należy zawsze porównywać z oryginalnym wzornikiem kolorów.

Zestawienie produkowanych obudów do rozdzielnicy RS-W „AL"

Obudowy 1280x655x525 i 1280x800x525

Elewacja frontowa
obudowy 1280x655x525 01
Elewacja frontowa
obudowy 1280x655x525 02
Elewacja boczna
obudowy 1280x655x525 03
Elewacja boczna
obudowy 1280x655x525 04
Widok zewnętrzny
obudowy 1280x655x525 05

Obudowy 1450x960x525mm i 1450x1250x525

Elewacja frontowa
obudowy 1450x960x525 01
Elewacja frontowa
obudowy 1450x960x525 02
Elewacja boczna
obudowy 1450x960x525 03
Elewacja boczna
obudowy 1450x960x525 04
Widok zewnętrzny
obudowy 1450x960x525 05

Widoki dachów z wyprowadzeniem napowietrznym w zależności od szerokości obudowy

do obudowy szer. 800 mm.
dach 02
do obudowy szer. 960 mm.
dach 03
do obudowy szer. 1250 mm.
dach 04

Uwaga:
Na widokach przedstawiono standardowe wymiary obudów, na zapytanie dostępne są inne wymiary.

Akcesoria dodatkowe do rozdzielnic RS-W

Kanały kablowe do wyprowadzeń obwodów ziemnych

do szer. obudowy 655 i
800 mm.
akcesoria 01
do szer. obudowy 960 mm.

akcesoria 02
do szer. obudowy 1250 mm.

akcesoria 03
Widok zewnętrzny

akcesoria 04

Składane daszki nad półkę pod laptop

do szer. obudowy 655 i 800 mm.
(650x555)akcesoria 05
do szer. obudowy 960 mm.
(650x700)akcesoria 06
do szer. obudowy 1250 mm.
(650x860)akcesoria 07

Półka pod laptop montowana na drzwiach od wewętrznej strony

akcesoria 08
akcesoria 09

Rozmieszczenie aparatury i schematy w układach pomiarowych

Rozdzielnica RS-W „AL" - (obudowa 1280x655x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 1 01
Schemat elektryczny
schem 1 02

Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 2 01
Schemat układu pomiarowego (opcja A)
schem 2 02
Schemat układu pomiarowego (opcja B)
schem 2 03

Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 3 01
Schemat elektryczny (opcja A)
schem 3 02
Schemat elektryczny (opcja B)
schem 3 03

Rozdzielnica RS-W „AL" - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 4 01
Schemat elektryczny
schem 4 02

Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 5 01
Schemat układu pomiarowego (opcja C)
schem 5 02
Schemat układu pomiarowego (opcja D)
schem 5 03

Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 6 01
Rozmieszczenie aparatury schemat elektryczny (opcja C)
schem 6 02

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1450x960x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 7 01
Schemat elektryczny
schem 7 02

Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 8 01
Schemat układu pomiarowego (opcja E)
schem 8 02
Schemat układu pomiarowego (opcja F)
schem 8 03

Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 9 01
Schemat elektryczny (opcja D)
schem 9 02

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1450x1250x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 10 01
Schemat elektryczny
schem 10 02

Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 11 01
Schemat układu pomiarowego półpośredniego
schem 11 02

Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 12 01
Schemat elektryczny (opcja E)
schem 12 02

Człon oświetlenia terenu - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 9 01
Schemat elektryczny (opcja D)
schem 9 02

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x655x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) i skrzyniowymi oraz pomiarem bezpośrednim - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury (opcja z rozłącznikami listwowymi)
schem 13 01
Rozmieszczenie aparatury (opcja z rozłącznikami skrzynkowymi)
schem 13 02

Człon układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

Rozmieszczenie aparatury
schem 13 03
Rozmieszczenie aparatury
schem 13 04

Schemat układu pomiarowego bezpośredniego - (przykładowe rozwiązania)

Układ bezpośredni (opcja A)
schem 14 01
Układ bezpośredni (opcja B)
schem 14 02

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) oraz pomiarem pośrednim - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 15 01
Rozmieszczenie aparatury
schem 15 02
Schemat elektryczny z układem pośrednim - (przykładowe rozwiązania)
schem 15 03
Schemat układu pomiarowego pośredniego - (przykładowe rozwiązania)
schem 16 01

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x960x525) z rozłącznikiem izolacyjnym i rozłącznikami skrzynkowymi oraz pomiarem pośrednim - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 17 01
Rozmieszczenie aparatury
schem 17 02
Schemat elektryczny z układem pośrednim - (przykładowe rozwiązania)
schem 17 03
Schemat układu pomiarowego pośredniego - (przykładowe rozwiązania)
schem 18 01

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) oraz pomiarem półpośrednim, członem oświetlenia terenu, rozkładanym daszkiem - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 19 01
Człon pomiarowo-kontrolny
schem 19 02
Człon oświetlenia terenu
schem 19 03
Schemat elektryczny z układem pomiarowym i oświetleniem terenu - (przykładowe rozwiązania)
schem 19 04
Schemat układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)
schem 20 01

Rozdzielnica RS-W „AL." - (obudowa 1280x800x525) z rozłącznikami listwowymi - (NH) oraz pomiarem półpośrednim i rozkładanym daszkiem - maksymalne wyposażenie

Rozmieszczenie aparatury
schem 21 01
Człon pomiarowo-kontrolny
schem 21 02
Schemat elektryczny z układem pomiarowym - (przykładowe rozwiązania)
schem 21 03
Schemat układu pomiarowego półpośredniego - (przykładowe rozwiązania)
schem 22 01

Sposób zamocowania rozdzielnicy do stacji

mocowanie

Przykład prawidłowego uszczelniania podejść kablowych

 

uszczelnianie 02
Typ D (mm) d (mm)
max min max min
EC 75 80 55 34 22
90 98 70 40 25
110 118 85 54 31
125 133 95 66 42
140 148 110 85 49
160 168 120 95 54

Dobór EC z uwzględnieniem przekrojów kabli 4-żyłowych i średnicy zewnętrznej rur osłonowych.

Średnica zewn. rury
osłonowej Ø (mm)
Przekrój kabla w mm(uwzględniono typy kabli: YKY, YAKY, YKXS, YAKXS)
16-35 50 70 95 120 150 185 240 300
32 EC 75                
50 EC 75 EC 90 EC 90 EC 110 EC 110 EC 110 EC 125    
75 EC 75 EC 90 EC 90 EC 110 EC 110 EC 110 EC 125    
110       EC 110 EC 110 EC 110 EC 125 EC 125 EC 125
160               EC 160 EC 160

uszczelnianie 01

uszczelnianie 03

Typ L1
(mm)
L1*
(mm)
L2
(mm)
Ø wewn. D1 (mm) Ø wewn. D2 (mm) Grubość ścianki
po obkurczeniu
Zakres
przekrojów
kabla (mm2)
przed
obkurczeniem
po
obkurczeniu
przed
obkurczeniem
po
obkurczeniu
4-palczatka
SEH4 28-9 55 70 15 28 9 8 2 2 1,5-10
35-15 80 100 20 35 15 13 4 2,5 6-35
47-23 130 170 30 47 23 20 8 3,5 35-95
60-25 160 180 30 60 25 25 8 3,5 35-150
78-36 170 220 40 78 36 36 12 3,5 95-240
95-36 170 220 45 95 36 36 14 4 120-300
B110 170 210 51 125 44 40 14 4 240-300

* po obkurczeniu

Pobierz


Pliki AutoCad - RS-W

Standardy ENEA

Pliki AutoCAD - RS-W według standardów ENEA

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Standardy PGE

Pliki AutoCAD - RS-W według standardów PGE

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Standardy Tauron

Pliki AutoCAD - RS-W według standardów Tauronu

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!

Nietypowe

Pliki AutoCAD - RS-W nietypowe

Aby pobrać pliki wprowadź dane poniżej!
Proszę wpisać nazwę firmy!
Proszę wpisać adres e-mail!
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych!
Dodatkowe informacje