Co to są rozdzielnice?

Rozdzielnice stanowią grupę urządzeń elektroenergetycznych pełniącą funkcję zespołu urządzeń rozdzielczych, zabezpieczeniowych, pomiarowych, sterowniczych i innych elementów umieszczonych w specjalnej obudowie. Oprócz tych urządzeń wewnątrz obudowy znajdują się np. szyny zbiorcze, połączenia elektryczne, elementy izolacyjne oraz osłony. Głównym zadaniem takiej konstrukcji jest rozdział energii elektrycznej, a także łączenie i zabezpieczenie linii obwodów elektrycznych. Jednym z rodzajów rozdzielnic są rozdzielnice niskiego napięcia.

Do czego służą rozdzielnice nN?

Rozdzielnice nN, czyli rozdzielnice niskiego napięcia przeznaczone są do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej oraz zasilania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Swoje zastosowanie znajdują w stacjach transformatorowych miejskich, budowlanych oraz w zakładach przemysłowych, domach towarowych i innych obiektach użyteczności publicznej.

W zależności od miejsca zainstalowania, rozdzielnice niskiego napięcia dzielimy na rozdzielnice wewnętrzne i zewnętrzne. Wszystkie rozdzielnice nN mogą być wyposażone w następujące elementy:

 • aparaturę łączeniową: rozłączniki, rozłączniki bezpiecznikowe, wyłączniki z napędami ręcznymi lub napędami silnikowymi,
 • aparaturę pomiarową: przekładniki prądowe i napięciowe, liczniki energii elektrycznej, analizatory parametrów sieci,
 • układy kompensacji mocy biernej,
 • układy sterujące np. oświetleniem,
 • układy samoczynnego załączenia rezerwy (SZR).

Parametry techniczne rozdzielnic

Rozdzielnice nN w zależności od przeznaczenia i pełnionych funkcji mogą różnić się między sobą, głównie pod kątem parametrów, aspektów technicznych i wynikającej z tego ich konstrukcji.

Podstawowe parametry rozdzielnicy nN:

 • Un [V] – napięcie znamionowe,
 • In [A] – prąd znamionowy,
 • Icw [kA] – prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany,
 • stopień ochrony IP / IK:
  • IP – ochrona przed ciałami stałymi i wnikaniem wody,
  • IK – ochrona przed uderzeniami mechanicznymi.

Cechy wyróżniające rozdzielnice ZPUE

Cechy wspólne wszystkich naszych rozdzielnic nN:

 • wysokie bezpieczeństwo obsługi,
 • wysokie parametry techniczne,
 • możliwość pracy we wszystkich układach sieci nN,
 • elastyczność, możliwość wyposażenia w szeroką gamę aparatury,
 • modułowa konstrukcja pozwalająca w prosty sposób rozbudowywać istniejące zestawy i projektować nowe,
 • długi okres eksploatacji,
 • zgodność z normami IEC.

W trosce o bezpieczeństwo obsługi i możliwość długoletniej, bezawaryjnej pracy, rozdzielnice nN wyposażone są standardowo w system blokad oraz w środki ochrony przeciwporażeniowej. Trwałość naszych rozdzielnic zapewnia solidna obudowa metalowa wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN EN 61439-1, których przewidywany czas eksploatacji w normalnych warunkach pracy, wewnątrz pomieszczeń wynosi co najmniej 30 lat. Bezpieczeństwo naszych produktów potwierdzają wykonane badania typu, przeprowadzone w niezależnych akredytowanych jednostkach badawczych.

Warto podkreślić, że firma ZPUE S.A dostarcza kompleksowe rozwiązania, od zaprojektowania rozdzielnicy po wykonanie. Każda dostarczona rozdzielnica jest odpowiednio dopasowana do potrzeb klienta. Oczywiście, tym się wyróżniamy na rynku. Wszystkie rozdzielnice produkcji ZPUE S.A. dzięki przemyślanym rozwiązaniom przystosowane są do współpracy ze wszystkimi dostępnymi systemami SCADA.

Przykładowe rozdzielnice nN ZPUE

Oferujemy kompletny zestaw rozwiązań nN produkowanych dla obiektów przemysłowych, centrów handlowych, obszarów miejskich, a także do innych zastosowań. Kompaktowa rozdzielnica niskiego napięcia RN-W ma budowę modułową, co ułatwia jej rozbudowę i dostosowanie do specyficznych wymagań. Jednocześnie, dzięki specjalnemu systemowi blokad, wymiana bezpieczników i inne prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane szybko i bezpiecznie.

Rozdzielnica ZPUE ZR-W przeznaczona jest do rozdziału energii w różnych obiektach przemysłowych: farmaceutycznych, chemicznych, hutach i innych. Znajduje również zastosowanie na lotniskach, w szpitalach, centrach handlowych itp. Sposób konstrukcji jest ukierunkowany na prosty montaż, łatwą wymianę modułów oraz bezproblemową rozbudowę całego systemu.

Nasza oferta rozdzielnic niskiego napięcia obejmuje również skrzynki kablowe, pomiarowe i aluminiowe, termoutwardzalne boksy oraz inne rozwiązania dla sektora energetycznego.

Dodatkowe informacje