Rozdzielnica nN (niskiego napięcia) typu szafy oświetlenia ulicznego

Obudowa szafy jest gięta z blachy aluminiowej odtłuszczonej, fosforyzowanej i malowanej farbą proszkową w dowolnym kolorze lub tworzywa (poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego włóknem szklanym). Szafa z blachy aluminiowej posiada podwójny dach zapobiegający skraplaniu się pary kondensacyjnej. Konstrukcja jest mocowana na fundamencie betonowym (widoki i gabaryty prefabrykowanych fundamentów betonowych przedstawiono w rozdziale “Złącza kablowe i kablowo-pomiarowe w obudowach aluminiowych”). Lekka budowa z blachy aluminiowej ułatwia transport i posadowienie. Technologia produkcji, oraz zalety szaf z tworzywa opisane są w rozdziale “Złącza kablowe, pomiarowe i kablowo-pomiarowe w obudowach z tworzywa”.

Przykłady szaf oświetlenia ulicznego SOu (w obudowie aluminiowej)

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem

RSOU 1. Nr kat. 32/10

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem
Wyposażenie

1. Obudowa SKRD 400/800/1
2. Tablica licznikowa 3f
3. Rozłączniki bezpiecznikowe 160A
4. Stycznik 63A
5. Zegar astronomiczny
6. Przełącznik rodzaju pracy
7. Wyłączniki nadmiarowo-prądowe
8. Szyna PEN

RSOU 2. Nr kat. 33/10

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem
Wyposażenie

1. Obudowa SKRF 400/800/1
2. Tablica licznikowa 3f
3. Rozłączniki bezpiecznikowe 160A
4. Stycznik 63A
5. Zegar astronomiczny
6. BPrzełącznik rodzaju pracy
7. Szyna PEN

RSOU 3. Nr kat. 34/10

Schemat elektryczny
schem
Widoki złącza
schem
Rozmieszczenie aparatury
schem
Wyposażenie

1. Obudowa SKRF 520/800/1
2. Tablica licznikowa 3f
3. Rozłączniki bezpiecznikowe 160A
4. Stycznik 63A
5. Zegar astronomiczny
6. Przełącznik rodzaju pracy
7. Szyna PEN

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje