Rozłączniki RPN z komorami próżniowymi dla Smart Grid

Rozłączniki typu RPN III 24/400 i RPN III 24/400-W występują w dwóch wariantach (ramowy w oznaczeniu RPN III 24/400 oraz w wersji modułowej w oznaczeniu RPN III 24/400-W,  składają się z trzech niezależnych biegunów osadzonych na wspólnym wale napędowym. Odpowiednio wytrzymała konstrukcja zapewnia dużą niezawodność i trwałość. Budowa umożliwia bezpośrednio połączenie przewodów liniowych z rozłącznikiem. Każdy biegun wyposażony jest w izolatory kompozytowe z rdzeniem poliwęglanowym w osłonie z gumy HTV lub z żywic cykloalifatycznych. Odległość między poszczególnymi biegunami może być regulowana w zakresie 445-650mm. ale tylko w przypadku rozłącznika o budowie modułowej, w wersji ramowej ma stałą odległość pomiędzy biegunami która wynosi 435mm.  Modułowa budowa aparatu umożliwia jego zabudowę na żerdziach E, EM, ŻN, BSW, lub kratowych bez dodatkowych konstrukcji wsporczych. Jeden izolator jest zamocowany na stałe na biegunie, natomiast drugi izolator zamontowany jest na wsporniku ruchomym. Zamontowane zaciski prądowe  standardowo pozwalają  na zamocowanie przewodów elektroenergetycznych aluminiowych z izolacją lub gołych o przekroju 16 ÷ 95 mm2. Styki główne posiadają konstrukcję szczękową. Styki wykonane są z profilowanych płaskowników miedzianych połączonych w sposób nierozłączny przez nitowanie oraz z zamontowanej w miseczkach stabilizacyjnych sprężyny co powoduje stałą siłę docisku i bardzo dobre połączenie powierzchni stykowej. Elementy styków są zabezpieczone powierzchniowo poprzez srebrzenie co umożliwia długą prace i zabezpiecza przed korozyjnym oddziaływaniem środowiska. Styki pomocnicze pracujące równolegle ze stykami głównymi otwierają się po otwarciu styków głównych i osiągnięciu bezpiecznej między nimi odległości. Konstrukcja styków pomocniczych i komór gaszeniowych umożliwia załączanie i rozłączanie prądów roboczych do 400A. Rozłączniki przystosowane są do sterowania zdalnego z napędami serii NSP-7/SO-2 i NSP-8/SO2 jak również ręcznego przy użyciu korby, która znajduje się w napędzie lub tylko napędem ręcznym (bez silnika).

Rozłączniki serii RPN mają dopuszczenie do stosowania we wszystkich Spółkach Dystrybucyjnych (ZE), rozłączniki mogą być wyposażone w przekładniki prądowe typu AGCE-24 lub CSO, które służą do wykrywania prądów zwarciowych w sieciach SN.

Charakterystyka

 • Widoczna bezpieczna przerwa izolacyjna
 • Bezawaryjna praca w ekstremalnych warunkach atmosferycznych
 • Niskie zużycie i zredukowanie starzenia się wszystkich aktywnych komponentów spowodowane zastosowaniem najwyższej jakości elementów łączeniowych, posiadają najwyższe właściwości elektryczne i mechaniczne wg. normy 62271-103
 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe podzespoły np. przekładniki prądowe, ograniczniki przepięć.
 • Dzięki wariantowej budowie aparatów można konfigurować węzły sieciowe, istnieje możliwość zabudowy trzech rozłączników na jednym stanowisku słupowym.

Parametry rozłącznika RPN

Zgodność z normami:

 • PN-EN 62271-103:2011 - Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza - Część 103 : Rozłączniki o  napięciu znamionowym wyższym niż  1kV  do  52 kV włącznie.”   
 • PN-EN 62271-1:2009+A1:2011 - Wysokonapięciowa aparaturę rozdzielczą i sterowniczą - Część 1: Postanowienia wspólne.
 • PN-EN 62271-102:2005; PN-EN 62271-102 :2005/A1:2011 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza.  Część 102: „Odłączniki i uziemniki wysokiego napięcia prądu przemiennego”
 • PN-EN ISO 1461:2011 - Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową
 • PN-EN 61140:2005/A1 - Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń
Parametry rozłącznika RPN
Napięcie znamionowe Ur 24(25)kV
Częstotliwość znamionowa - liczba faz fr 50 Hz-3
Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej - na sucho i pod deszczem -1min. Ud
     - do ziemi i międzyfazowo
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

65kV
75kV
Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe 1,2/50ms Up
     - do ziemi i między fazowo
     - bezpiecznej przerwy izolacyjnej

125kV
145kV
Prąd znamionowy ciągły Ir 400A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany Ik 16kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany Ip 40kA
Prąd znamionowy załączeniowy zwarciowy Ima 16kA
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie o małej indukcyjności Iload 400A
Prąd znamionowy wyłączeniowy w obwodzie sieci pierścieniowej Iloop 400A
Prąd znamionowy wyłączeniowy ładowania kabli Icc 30A
Trwałość mechaniczna (cykl rozumiany jako otwarcie i zamknięcie) 5000
Temperatura pracy - 40°C + 60°C
Klasa elektryczna E3

Rozłącznik posiada Certyfikat Zgodności jednostki akredytowanej: Instytutu Elektrotechniki w Warszawie.

Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W

Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W
Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W
Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400-W

Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400

Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400
Widok, wymiary i budowa RPN III 24/400
 1.  rama rozłącznika (belka)
 2.  izolator wsporczy
 3.  styki główne rozłącznika
 4.  styki ruchome pomocnicze
 5.  wspornik ruchomy
 6.  styki równoległe napędzające komorę
 7.  biegun z komorą próżniową
 8.  prowadnica talerzowa
 9.  dźwignia napędu rozłącznika
 10.  zacisk przyłączeniowy
 11.  element wahliwy z zaciskiem przyłączeniowym 

Wyposażenie dodatkowe, sygnalizacja i pomiar prądu

Każdy rozłącznik RPN można doposażyć w przekładniki prądowe typu AGCE, stanowi to nowe rozwiązanie w zakresie pomiarów prądu dla ochrony i nadzoru sieci elektroenergetycznych średniego napięcia. Przekładnik prądowy typu AGCE-24 jest przeznaczony do sieci napowietrznych o napięciu 15, 20kV. Może być on wykorzystywany do zabezpieczeń lub sygnalizacji o przepływie prądu zwarciowego, może również służyć do pomiaru prądu w linii SN. Droga upływu odpowiada napięciu izolacji 24kV dla największego poziomu zanieczyszczeń i wynosi 31mm/1kV. Przekładnik wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami:

Parametry przekładników AGCE-24
Najwyższe napięcie dopuszczalne 24kV
Znamionowe napięcie probiercze izolacji 50kV
Znamionowe napięcie probiercze udarowe 125kV
Znamionowy prąd pierwotny Ipr  (Zakres) 200A - 400A
Znamionowy prąd wtórny Isr 1A
Wytrzymałość termiczna i dynamiczna Ith/Idyn 16/40kA
Moc 2VA
Klasa dokładności 2%
Długość przewodu 10mb.

Gabaryty przekładników AGCE-24

Gabaryty przekładników AGCE-24
Gabaryty przekładników AGCE-24
Gabaryty przekładników AGCE-24
Dodatkowe informacje