stspb

Słupowe Stacje Transformatorowe 20/0,4 kV z transformatorami o mocy do 400 kVA na żerdziach wirowanych o wytrzymałości do 12 kN wg opracowania Energolinia Poznań z roku 1997.
Opracowanie składa się z następujących tomów:

  1. EN-102 Katalog stacji STSpb, STSpbu - tom I.
  2. EN-102 Projekt elektryczno-montażowy stacji STSpb, STSpbu - tom II. Dokumentacja jest nowelizacją rozwiązań stacji STSpb, STSpbu wg. Dokumentacji U-4584 i U-4594 z 1994 roku.

 

Wymiary pokazane na wszystkich rysunkach dotyczą żerdzi o długości 12 m.

Oznaczenia stacji STSpb

osnaczenia stspb

Podstawowe dane techniczne

Dane techniczne
1. Znamionowe napięcie stacji 15/0,4 kV, 20/0,4 kV, (30/0,4 kV)
2. Znamionowe napięcie izolacji 24 kV, 36 kV
3. Rodzaj transformatora Napowietrzny typu np..TDO, TNOSCT, TNOSPH, TNOSP, TNOSN, TNOSNH
4.      Moc i masa transformatora STN STSp(b)
STN - 20/100 - do 100 kVA
STN - 20/250 - 160 - 250 kVA
STN - 20/400 - 400 kVA
STN - 20/630 - 630 kVA
- 750 kg
- 1250 kg
- 1650 kg
- 2150 kg
STS - 20/100 - do 100 kVA
STS - 20/250 - 160 - 250 kVA
STS - 20/400 - 400 kVA
STN - 20/630 - 630 kVA
- 750 kg
- 1250 kg
- 1650 kg
- 2150 kg
STSR STSpb-W
STSR-PO - 20/25 - 25 kVA
STSR - 20/400 - 250 - 400 kVA
STSRp - 20/400 - 400 kVA
STSR - 20/630 - 630 kVA
- 350 kg
- 1500 kg
- 2000 kg
- 2500 kg
630 (800; 1000) kVA - 3000 kg
STE STSd
STE - 20/250 - do 250 kVA
STE - 20/400 - 400 kVA
STE - 20/630 - 630 kVA
- 1250 kg
- 1650 kg
- 2150 kg
STSd - 20/40 - do 40 kVA
STSd - 20/100 - do 100 kVA
STSd - 20/250 - 160 - 250 kVA
- 420 kg
- 750 kg
- 1250 kg
5. Zasilanie stacji SN Linia napowietrzna o napięciu 15 lub 20 (30) kV: z przewodami:
AFL-6 35, 50 lub 70 mm2, PAS(SAX), BLL-T, BLX-T, AAsXSn, AALXS 35, 50 lub 70 mm2,
Z kablami uniwersalnymi samonośnymi SAXKA, Excel 3x10/10, Axces 3x70/25, AHXAMK-WM
Obliczeniowe napręzenia przewodów i żył nośnych kabli oraz rozpiętości przęseł wg albumów stacji
Linia kablowa o napięciu 15 lub 20 (30) kV z kablami o żyłach Al i Cu
6. Połączenia SN i nN na stacji Przewody i kable - dobór wg tablicy doboru
7. Rozdział obwodów nN W zależności od potrzeb z zastosowaniem:
- rozdzielnic nN,
- złączy kablowych nN,
- szaf oświetleniowych,
- rozłączników napowietrznych nN
8. Obwody linii nN Linie napowietrzne z przewodami gołymi AL.
Linie napowietrzne z przewodami izolowanymi AsXSn.
Linie kablowe z kablami YAKY, YKY, YAKXS, YKXS.
9. Obciążenia statyczne stacji Dobór wg schematów obciążeń zawartych w albumach
10. Typy żerdzi STN STSp(b)
Żerdzie wirowane typu E o dł. 8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35 kN Żerdzie wirowane typu E o dł.10,5; 12; 13,5 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 12 kN
STSR STSpb-W
Żerdzie wirowane typu E dł.8,2; 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 2,5 - 12 kN i < 15 kN Żerdzie wirowane typu EM o dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m. i siłach wierzchołkowych 6 - 35  kN
STSE STSpb-W
Żerdzie wirowane typu E i EM dł. 9; 10,5; 12; 13,5 m o siłach wierzchołkowych 12, 15, 20, 25 i 33 kN Żerdzie wirowane typu E dł. 10,5; 12; 13,5; 15 m o siłach wierzchołkowych 12 kN i < 15 kN
11. Izolacja SN Łańcuchy odciągowe - ŁO, ŁO 2, ŁOi z izolatorami LP-60/5u, LP-45/5u, LP 60/8u lub kompozytowymi HASDI 2545, HASDI 280/970, HASDI 280/970, CS70E24 E24, SDI 90.280, SGL.
Zawieszenia przelotowe - ZP-20, z izolatorami LWP8-24, LWP8/24R, LWP8-24S, R-125N, SDI37, Pi-7024, HASDI 145 111-002, SMT, SIW
12. Stopień obostrzeń 0°, 1°, 2°, 3°
13. Odłączniki i rozłączniki z uziemnikiem SN RUN III 24/4,  RUN III 24/4 W, RUN III 24/4-100A, RUN III 36/4 W,
RN III 24/4, RN III 24/4 W, RN III 24/4-100A, RN III 36/4 W,
RPN III 24/400, THO 24 (36), OUN III 24/4 , OUN III 24/4 W,
OUN III 36/4 W, ON III 24/4, ON III 24/4 W ,ON III 36/4 W
14. Podstawy bezpiecznikowe SN PBNV-20, PBNW-24, PBNW- 30, PBNpV-30
15. Głowice CHE-F, POLT D 1XO , 3M - QT II, QT II-Pb-N, HOTU3
16. Ograniczniki przepięć SN HE, HE-S, POLIM-D,  ASM, HDA, PROXAR-IN, 3EK, INZP, AZBD
17. Ograniczniki przepięć nN GXO, SE 30, BOP, BOP-R, ASA
18. Kondensator nN MKP, MKPg, Modulo, KNK
19. Rodzaj gruntu Średni i słaby
20. Posadowienie stacji Ustoje betonowe UB, ustoje płytowe UP, U, FP, ustoje prefabrykowane SFP, fundamenty blokowe, ustoje studniowe w kręgach FS, ustoje betonowe FB
STSpb-W 20/630 ustoje studniowe w kręgach dobór wg albumów.
21. Strefy klimatyczne WI, WII obciążenie wiatrem,
SI, SII, SIa, SIIa  oraz tereny ze zwiększoną sadzią  
Wg PN-EN 50341-1
22. Uziemienia stacji Uziemienie ochronne i robocze wspólne - wykonanie 1
Uziemienie ochronne i robocze oddzielne - wykonanie 2
23. Konstrukcje stalowe Cynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461

Dobór zabezpieczeń SN i połączeń nN stacji

Lp. Wyszczególnienie Moc transformatora [kVA]
25 40 63 100 160 250 400 630
1. Znamionowy prąd [A]
transformatora po stronie SN
15kV 0,96 1,54 2,43 3,85 6,16 9,62 15,4 24,3
20kV 0,72 1,16 1,82 2,89 4,62 7,22 11,55 18,2
2. Znamionowy prąd [A]
wkładki bezpiecznikowej
15kV 6 10 10 16 16 20 25 40
20kV 6 10 10 10 16 20 20 31,5
3. Znamionowy prąd [A]
transformatora po stronie nN
0,42kV 36 58 91 144 231 361 578 910
4. Przekrój [mm2] kabli
i przewodów nN połączenie
transformator rozdzielnica
YAKY
ALYD
4(3)x35 4(3)x95 2[4(3)x120] ---- ----
YAKXS 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95]
YKY 4(3)x25 4(3)x70 2[4(3)x95] 8(6)x(1x150)
YKXS 2[4(3)x70] 8(6)x(1x120) 8(6)x(1x240)
5. Przekrój [mm2] przewodu
Ochronno-neutralnego
połączenie transformator-obwody
napowietrzne linii nN
 YAKY
ALYD
1 x 35 1 x 50 1 x 120 ---- ----
YAKXS  1 x 25 1 x 35 1 x 95
YKY 1 x 25 1 x 35 1 x 95 1 x 120
YKXS 1 x 25 1 x 70 1 x 120 2x(1x120)

Uwagi:
1. Wkładki bezpiecznikowe SN dobrane zostały do znamionowych mocy transformatorów wg. wytycznych producentów wkładek
2. Podane przekroje kabli traktować jako minimalne dla odnośnych mocy transformatorów.
3. Wkładki bezpiecznikowe nN dobrać wg warunków obciążenia i wymagań ochrony przepięciowej
4. Przy doborze przekrojów kabli zwracać uwagę na różnice obciążalności kabli Y(A)KY, Y(A)KXS.

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny
schemat elek 1
Schemat elektryczny z dodatkowy zabezpieczeniem przekładników napięciowych SN
schemat elek 2

Pomiar energii po stronie SN

Dla trójsystemowego pomiaru energii (P3)
trojsystemowy pomiar energii 01
trojsystemowy pomiar energii 02

Alternatywne podłączenie przekładników napięciowych

alternatywne podlaczenie przewodow

Sylwetki stacji STSpb - stacje transformatorowe z pełnym wyposażeniem strony SN

Rys. 1. - STSpb/I
schem stspb 01
Rys. 2. - STSpb/II
schem stspb 02
Rys. 3. - STSpbo/I
schem stspb 03
Rys. 4. - STSpb/II
schem stspb 01
Rys. 5. - STSKpb
schem stspb 05
Rys. 6. - STSKpbo
schem stspb 06
Rys. 7. - STSpbu/I
schem stspb 07
Rys. 8. - STSpbu/II
schem stspb 08
Rys. 9. - STSpbuo/I
schem stspb 09
Rys. 10. - STSpbuo/II
schem stspb 10
Rys. 11. - STSKpbu
schem stspb 11
Rys. 12. - STSKpbuo
schem stspb 12
Dodatkowe informacje