sivacon s8

Technika wyłącznikowa

Celki zasilające, odpływowe, a także sprzęgające wyposażone są w wyłączniki powietrzne SENTRON® 3WL w technice stacjonarnej i wysuwnej, lub zamiennie, w wyłączniki kompaktowe SENTRON 3VL.Ponieważ wiele odbiorników jest generalnie instalowanych na linii za tymi wyłącznikami, są one wyjątkowo ważne przy zapewnianiu długookresowego bezpieczeństwa pracy rozdzielni i bezpieczeństwa personelu. SIVACON w sposób kompaktowy i bezpieczny spełnia powyższe wymagania, poprzez komponenty systemu wyłączników.

Technika zabudowy uniwersalnej

Ponieważ wiele zastosowań wymaga przestrzennie zoptymalizowanego montażu rozdzielnic mocy, różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i różnorodność dzięki połączeniu odpływów w technikach wysuwnej, wtykowej, stacjonarnej i odpływom w technice listew wtykowych 3NJ6. Co więcej, technika wysuwna zapewnia istotną elastyczność przy często zmiennych wymaganiach takich jak zmienne parametry silników czy podłączanie nowych odbiorników. Dodatkowo, technikata spełnia także wymogi ergonomiczne i ułatwia prostą i bezpieczną obsługę, jak również krótkie czasy przezbrajania w celu maksymalnej dostępności systemu.

Uniwersalny system montażowy

Wiele aplikacji wymaga zróżnicowanych rozwiązań odpowiednich dla różnych systemów zabezpieczeń, dlatego też różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki połączeniu odpływów w technice stacjonarnej i listew wtykowych 3NJ6.

Technika listew 3NJ4

Celki przeznaczone do odpływów kablowych w technice stacjonarnej wyposażone są w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe, których kompaktowa i modułowa konstrukcja zapewnia optymalną wydajność szczególnie w przypadku aplikacji w infrastrukturze.

Technika listew 3NJ6

Rozłączniki listwowe z wtykowym złączem zasilającym stanowią ekonomiczną alternatywę dla systemu wysuwnego i zapewniają prostą i szybką modernizację, a także - dzięki swej modularności - czynności pomiarowe w warunkach pracy. W przypadku takich aplikacji, SIVACON gwarantuje wysoką sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność.

Kompensacja mocy biernej

Moc bierna powstaje w sieci zasilającej z powodu liniowych odbiorników indukcyjnych, np. silników, transformatorów, dławików; a także z powodu nieliniowych odbiorników indukcyjnych, np. przetwornic częstotliwości, spawarek, pieców łukowych, prostowników czy systemów UPS. Celki z centralną kompensacją mocy biernej odciążają transformatory i przewody, zmniejszając straty w przesyle i redukując koszty energii. W zależności od struktury odbiorników, kompensacja mocy biernej składa się z bezdławikowych lub dławikowych modułów kompensacyjnych.

Odporność na łuk

Test rozdzielnic niskiego napięcia na wystąpienie zwarć łukowych uważany jest za test specjalny zgodnie z IEC61641 i VDE 0660 Część 500, Dodatek 2. Test ten służy do oceny zagrożeń, na jakie może zostać wystawiony personel w przypadku powstania łuku. Dzięki tym testom, już standardowe wersje SIVACON posiadają certyfikat bezpieczeństwa personelu.
W celu ograniczenia skutków zwarć łukowych w rozdzielnicy dodatkowo można zastosować:

 • Bariery łukowe ograniczające występowanie zwarć łukowych do jednej celki
 • Izolowanie szyn głównych rozdzielnicy uniemożliwiające zainicjowanie zwarcia łukowego.

Dane techniczne

Dane techniczne
Normy i standardy Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe IEC 61439-2
DIN EN 61439-2 (VDE 0660 Część 600-2)
Badanie reakcji na wewnętrzne zwarcia łukowe IEC 61641, VDE 0660 Część 500, Suplement 2
Ochrona przed porażeniem elektrycznym DIN EN 50274, VDE 0660 Część 514
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) Obwód główny 1000 V
Napięcie znamionowe pracy (Ue) Obwód główny do 690 V
Odległości bezpośrednie i pośrednie pomiędzy elementami czynnymi Znamionowe napięcie impulsowe Uimp 8 kV
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3
Mosty szynowe (3-biegunowe i 4-biegunowe) Główne mosty szynowe Prąd znamionowy do 7000 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 330 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 150 kA
Pionowe mosty szynowe w technice wyłącznikowej Prąd znamionowy do 6300 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 220 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 100 kA
Pionowe mosty szynowe w technice montażu
uniwersalnego i technice stacjonarnej
Prąd znamionowy do 1600 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 143 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 65 kA*
Pionowe mosty szynowe w technice
listew bezpiecznikowych 3NJ4
Prąd znamionowy do 1600 A
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 50 kA
Pionowe mosty szynowe w technice
listew wtykowych 3NJ6
Prąd znamionowy do 2100 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 110 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 50 kA*
Prądy znamionowe urządzeń
  

  
3WL/3VL wyłączniki do 6300 A
Odpływy kablowe do 630 A
Odpływy silnikowe do 250 kW
Wewnętrzna separacja Forma 1 do 4b IEC 61439-2, Sekcja 8.101,
VDE 0660 Part 600-2, 8.101
Do formy 4 typ 7 BS EN 61439-2
Obróbka powierzchniowa (Pokrycie zgodnie z DIN 43656)  
Ramy i cokoły Cynkowane metodą Sendzimira
Drzwi Pokrywane proszkowo
Panele boczne Pokrywane proszkowo
Panele tylne, płyty górne Cynkowane metodą Sendzimira
Dach wentylowany Pokrywane proszkowo
Standardowy kolor elementów pokrywanych
proszkowo (grubość pokrycia 100 ± 25 um)
RAL 7035, jasno szary
Elementy wzornicze: niebiesko zielony
Stopień ochrony IP Zgodnie z IEC 60529, EN 60529 IP30, IP31, IP40, IP41, IP42, IP54
Wymiary Preferowane wymiary zgodne z DIN 41488 Szerokość (bez cokołu) 2000, 2200 mm
Szerokość 200, 350, 400, 600,
800, 850, 1000, 1200 mm
Głębokość (przyścienna, wolnostojąca) 500, 600, 800 mm
Głębokość (double-front) 1000, 1200 mm
Warunki eksploatacyjne
Temperatura otoczenia
    - dolna granica temperatury otoczenia
    - górna granica temperatury otoczenia
    - średnia temperatura otoczenia w okresie 24 godzin

-5°C (- 25°C)1)
+ 40°C
-5°C do 35°C
Wilgotność względna do 50% (przy temp. 40°C)
Wysokość miejsca zainstalowania do 1000 m n.p.m.
Atmosfera w miejscu zainstalowania wolna od chemicznie agresywnych,
przewodzących pyłów, par i gazów
1) W zależności od zastosowanej aparatury.
Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie rozdzielnicy dostosowanej do innych warunków.

Konstrukcja

sivacon obudowa

Rama zawierająca wszystkie elementy konstrukcji celki składa się ze stabilnych profili stalowych połączonych za pomocą śrub.

 • Rzędy otworów w postaci rastra umieszczone na całej wysokości i szerokości ramy w rozstawie 25 mm, które umożliwiają indywidualną konfigurację.
 • Opatentowany system zamków i zawiasów zapewniający bezpieczeństwo personelu.
 • Drzwi z indywidualnym lub centralnym zamknięciem.
 • Uniwersalny system zawiasów, który umożliwia prostą zamianę kierunku otwarcia drzwi.
 • Kąt otwarcia drzwi do 125° (180° przy montażu wolnostojącym).
 • Drzwi z zamkiem dwupołożeniowym lub z zamkiem w postaci dźwigni obrotowej.
 • Płyty górne z systemem odprowadzania ciśnienia.
 • Wysokości ram: opcjonalnie 2000 mm lub 2200 mm.
 • Dodatkowy cokół 100 mm lub 200 mm.
 • Standardowe przegrody separacyjne pomiędzy celkami.

Obróbka powierzchniowa

 • Elementy konstrukcyjne, podstawy, panele tylne i płyty dolne cynkowane metodą Sendzimira.
 • Drzwi, obudowy i pokrywy malowane/lakierowane proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035; elementy konstrukcji w kolorze niebiesko-zielonym.

Materiał

Rama i obudowa wykonane z blachy o następujących grubościach:

 • Rama, cokół: 2,5 mm.
 • Pokrywy : 2,0 mm.
 • Drzwi: 2,0 mm.

Stopnie ochrony zgodnie z IEC 60529

IP30, IP31, IP41 wentylowane, IP54 bez wentylacji

Gabaryty pól

 • Wysokość (bez cokołu) - 2000, 2200 mm
 • Szerokość - 400, 600, 800, 1000, 1200 mm
 • Głębokość (przyścienna, wolnostojąca) - 500, 600, 800 mm
 • Głębokość (double-front) - 1000, 1200 mm

Szyny

szyny

Różne zadania łączeniowe wymagają indywidualnych rozwiązań

Czy to „proste” systemy czy złożone sieci ze sprzęgłami poprzecznymi i wzdłużnymi: SIVACON łączy wydajną konstrukcję z najwyższą jakością.

 • Górne lub tylne położenie szyn głównych.
 • Systemy szyn głównych dla prądów znamionowych do 7000 A.
 • Znamionowy prąd szczytowy (lpk) do 330 kA.
 • Integralność dwóch systemów szyn głównych w jednej rozdzielnicy.
 • Miejsca łączenia jednostek transportowych łatwo dostępne od przodu i od góry.
 • Bezobsługowe połączenia szyn głównych.

Elementy dodatkowe

 • Bariery łukowe ograniczające występowanie zwarć łukowych do jednej celki.
 • Izolowanie szyn głównych rozdzielnicy uniemożliwiające zainicjowanie zwarcia łukowego.

Typy pól

Pole kasetowe / elementów wtykowych

Ponieważ wiele zastosowań wymaga przestrzennie zoptymalizowanego montażu rozdzielnic mocy, różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i różnorodność dzięki połączeniu odpływów w technikach wysuwnej, wtykowej, stacjonarnej i odpływom w technice listew wtykowych 3NJ6. Co więcej, technika wysuwna zapewnia istotną elastyczność przy często zmiennych wymaganiach takich jak zmienne parametry silników czy podłączanie nowych odbiorników. Dodatkowo, technika ta spełnia także wymogi ergonomiczne i ułatwia prostą i bezpieczną obsługę, jak również krótkie czasy przezbrajania w celu maksymalnej dostępności systemu.

System szyn wtykowych

System szyn wtykowych znajduje się w tylnej części celki. Zapewnia on ochronę przed dotykiem bez żadnych dodatkowych osłon części aktywnych.

 • Zabudowa odporna na łuk elektryczny.
 • Separacja faz.
 • Technika 3- i 4-biegunowa.
 • Ochrona przed dotykiem (IP20B).
 • Otwory przyłączeniowe w modułowym rastrze 50 mm do mocowania standardowych jednostek wysuwnych i adapterów kaset miniaturowych.

Opcjonalnie

 • Żaluzje podwójnego działania dla standardowych jednostek wysuwnych.
szyny wtykowe w tylnej czesci przedzialu

System szyn wtykowych w tylnej cześci przedziału

Opcjonalnie z zaluzjami

Opcjonalnie z żaluzjami

Adapter kaset miniaturowych

Adapter kaset miniaturowych jest podłączony do systemu szyn wtykowych i jest interfejsem dla systemu styków głównych zasilających/odpływowych i okablowania sterującego miniaturowych jednostek wysuwnych rozmiaru ¼ i ½.

 • Zabudowa odporna na łuk elektryczny.
 • Separacja faz.
 • Technika 3- i 4-biegunowa.
 • Ochrona przed dotykiem (IP20B).
 • Otwory montażowe dla maks. 4 jednostek. wysuwnych rozmiaru ¼ lub 2 jednostek rozmiaru ½.

Opcjonalnie

 • Żaluzje dla kaset miniaturowych.
adapter kaset miniaturowych w gornej czesci przedzialu

Adapter kaset miniaturowych w górnej części przedziału

adapter kaset miniaturowych z zaluzjami

Adapter kaset miniaturowych opcjonalnie z żaluzjami

Elementy wysuwne SIVACON zapewniają bezpieczeństwo w zakresie działania i obsługi

dzialanie i obsluga pozycje

 • Maksymalne bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Identyczna obsługa wszystkich rozmiarów jednostek wysuwnych.
 • Rozmiary jednostek wysuwnych dobrane do parametrów mocy (miniaturowe lub standardowe elementy wysuwne).
 • Wszystkie części są zainstalowane wewnątrz kasety wysuwnej – ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem.
 • Zintegrowana ochrona przed błędami łączeniowymi dla wszystkich jednostek wysuwnych.
 • Czytelne wskazanie pozycji jednostek wysuwnych.
 • Oddzielna obsługa łącznika głównego i pozycji jednostki wysuwnej.
 • Pozycja „testowa” i „rozłączona” przy zamkniętych drzwiach bez obniżenia stopnia ochrony rozdzielnicy.
 • Możliwość zablokowania w pozycji „wysunięta”.
 • Opatentowany wolno zużywający się system stykowy elementów wysuwnych zapewniający długi okres żywotności.
 • Opcjonalne mechaniczne kodowanie jednostek wysuwnych w celu uniknięcia pomyłki z jednostkami wysuwnymi tego samego rozmiaru.
 • Uchylny panel do zabudowy aparatury sterująco-sygnalizacyjnej.
 • Standardowe jednostki wysuwne odpływów kablowych i silnikowych do 630 A.
 • Miniaturowe jednostki wysuwne odpływów kablowych i silnikowych do 63 A.
 • Technologia bezpiecznikowa i wyłącznikowa.
ochrona przed bledami poz 0

Ochrona przed błędami w obsłudze wyłączona (łącznik główny w poz. „0“)

ochrona przed bledami poz 1

Ochrona przed błędami w obsłudze wyłączona (łącznik główny w poz. „0“)

Ochrona przed błędami w obsłudze zapobiega ruchowi styków roboczych, gdy łącznik główny jest w pozycji „ON”

miniaturowe jednostki

Miniaturowe jednostki wysuwne

 • Rozmiar ¼ i ½.
 • wysokość 150 mm i 200 mm (do 48 jednostek wysuwnych w jednej celce).

Standardowe jednostki wysuwne

 • Wysokość 100 mm do 700 mm (do 18 jednostek wysuwnych w jednej celce).

Opcjonalnie w technice wtykowej

(konstrukcja zbliżona do standardowych jednostek wysuwnych).
 • Systemy stykowe zasilającoodpływowe zamocowane na stałe do członu wtykowego.
 • Pozycja „wsunięta” i „wysunięta” (brak pozycji „testowej”).
 • Zintegrowana ochrona przed błędami łączeniowymi.


jednostka wysuwnaOperowanie jednostką wysuwną

Elastyczność i bezpieczeństwo przy wykonywaniu zmian w konfiguracji celki

 • Proste przekształcanie czy modernizacja przedziałów z jednostkami wysuwnymi bez odłączania celki spod napięcia.
 • Nie wymaga prac podłączeniowych w przedziale z jednostkami wysuwnymi.
 • Złącza kablowe obwodów głównych i sterowniczych w oddzielnych przedziałach podłączeniowych.
 • Przedział kablowy z obsługą od frontu o szerokości 400 mm lub 600 mm.
 • Przedział kablowy z obsługą od tyłu o szerokości 600 mm przy szerokości celki 600 mm.
 • Złącza sterownicze w technologii śrubowej lub sprężynowej.

Kodowanie jednostek wysuwnych mechanicznie zapobiega pomykom w montażu jednostek wysuwnych tego samego rozmiaru (do 9216 kombinacji).

Elementy kodujące

Element kodujący w przedziale kasetowym

Elementy kodujące

Element kodujący w jednostce wysuwnej

Komunikacja

Szybka konwersja przedziałów modułów wysuwnych ze standardowych wielkości na miniaturowe za pomocą adapterów do modułów miniaturowych

Adapter do miniaturowych modułów wysuwnych (widok wewnętrzny)

Adapter do miniaturowych modułów wysuwnych (widok wewnętrzny)

Komunikacja z SIMOCODE pro za pośrednictwem PROFIBUS DP

 • Zintegrowana pełna ochrona silnika.
 • Obszerne funkcje sterowania.
 • Wygodne opcje diagnostyki.
 • Autonomiczna obsługa każdego odpływu poprzez panel operatorski.
 • Obniżony koszt sprzętu i okablowania.

Pole do zabudowy elementów stacjonarnych / listew wtykowych

pole do zabudowy elementow stacjonarnych

Celka z uniwersalną przestrzenią montażową w technice stacjonarnej (indywidualne drzwi dla każdego przedziału) w połączeniu z techniką listew wtykowych 3NJ6.

Wiele aplikacji wymaga zróżnicowanych rozwiązań odpowiednich dla różnych systemów zabezpieczeń, dlatego też różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki połączeniu odpływów w technice stacjonarnej i listew wtykowych 3NJ6.

szyny
 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Kombinacja różnych technik instalacyjnych (stacjonarnej, podstaw wtykowych i listew wtykowych 3NJ6).
 • Moduły rozszerzające w przypadku, gdy wymagane jest rozdzielenie funkcjonalne przedziałów (do formy 4b).
 • Drzwi o wysokości całej celki lub indywidualne dla każdego przedziału funkcjonalnego.
 • Przedział przyłączy kablowych o szerokości 400 mm lub 600 mm.

Przedziałowość

 • Moduły rozszerzające służące zapewnieniu indywidualnego komfortu obsługi i spełnianiu wymogów bezpieczeństwa.

Opatentowane zaciski przyłączeniowe

 • Separacja wewnętrzna do formy 4b.

Pole z maskownicami

pole z maskownicami

Celka w technice stacjonarnej z maskownicami, instalowanymi w jednej płaszczyźnie dla zapewnienia jednolitej obsługi wszystkich elementów manewrowych.

Niektóre aplikacje nie wymagają wymiany elementów w warunkach pracy lub dopuszczalne są krótkie czasy postoju. W tych przypadkach system SIVACON w technice stacjonarnej z maskownicami zapewnia maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność.

 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Modularnie łączone grupy funkcyjne.
 • Innowacyjny system szybkiego mocowania pozwala na proste zamontowanie pokrywy.
 • Uchylna rama z maskownicami dla zapewnienia prostszego nadzoru i komfortu konserwacji.
 • Moduły rozszerzające w przypadku, gdy wymagane jest rozdzielenie funkcjonalne przedziałów (do formy 4b).
 • Przedni panel obsługi z maskownicami, opcjonalnie z drzwiami o pełnej wysokości celki.
 • Drzwi z oknem inspekcyjnym umożliwiające integrację z nowocześnie zaaranżowanymi wnętrzami.
 • Przedział przyłączy kablowych o szerokości 400 mm lub 600 mm.
pole

System szybkiego mocowania przedniej pokrywy

pole

Zestaw odpływowy z wyłącznikami SENTRON 3VL

pole

Uchylna rama z maskownicami

pole

Możliwość zabudowy aparatury instalacyjnej.

System szybkiego montażu lub uchylna rama z maskownicami

 • Innowacyjny system szybkiego montażu pozwala na proste i szybkie zamontowanie pokrywy.
 • Uchylna rama z maskownicami zapewniająca prostszy nadzór i komfort konserwacji.

Pojedyncze odpływy lub zestawy odpływowe

 • Płynnie regulowana głębokość zabudowy płyty montażowej w celu osiągnięcia jednorodnej przedniej płaszczyzny obsługi.
 • Obsługa urządzeń z poziomu elewacji.
 • Odpływy z lub bez podstawy wtykowej.

Rozwiązania dla aparatury instalacyjnej

 • Wytrzymała aluminiowa szyna montażowa gwarantująca prosty i trwały montaż aparatury instalacyjnej.

Pole z maskownicami 3NJ4

pole z listwami

Celki przeznaczone do odpływów kablowych w technice stacjonarnej wyposażone są w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe, których kompaktowa i modułowa konstrukcja zapewnia optymalną wydajność szczególnie w przypadku aplikacji w infrastrukturze.

 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Możliwość instalacji do 14 odpływów w jednej celce.
 • Wymiana bezpiecznika przy wyłączonym odbiorniku.
 • Drzwi opcjonalnie z wycięciem lub bez wycięcia.
 • Opcjonalna instalacja zestawów szybkiego montażu lub płyt montażowych do indywidualnego wyposażenia.
 • Szerokości celek : 600 mm i 800 mm.

Pole z listwami wtykowymi 3NJ6

pole z 3nj6

Rozłączniki listwowe z wtykowym złączem zasilającym stanowią ekonomiczną alternatywę dla systemu wysuwnego i zapewniają prostą i szybką modernizację, a także - dzięki swej modularności - czynności pomiarowe w warunkach pracy. W przypadku takich aplikacji, SIVACON gwarantuje wysoką sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność.

 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Rozłącznik z podwójną przerwą dla odpływów kablowych do 630 A.
 • Zintegrowany wymienialny przekładnik prądowy.
 • Napęd ręczny lub silnikowy z zasobnikiem.
 • Możliwość modernizacji akcesoriów przez użytkownika.
 • Wysoka gęstość upakowania - do 35 odpływów w jednej celce.
 • Przedział przyłączy kablowych: o szerokości 400 mm lub 600 mm
 • Stopień ochrony do IP41.
 • Wymiana odpływów możliwa przy zasilonych szynach rozdzielnicy.
rozlacznik

Rozłącznik 3NJ6 z bezpiecznikami

szyny dystrybucyjne

System szyn dystrybucyjnych, zabezpieczony przed przypadkowym dotknięciem (IP20B)

Kompensacja mocy biernej

kompensacja mocy biernej

Moc bierna powstaje w sieci zasilającej z powodu liniowych odbiorników indukcyjnych, np. silników, transformatorów, dławików, a także z powodu nieliniowych odbiorników indukcyjnych, np. przetwornic częstotliwości, spawarek, pieców łukowych, prostowników czy systemów UPS. Celki z centralną kompensacją mocy biernej odciążają transformatory i przewody, zmniejszając straty w przesyle i redukując koszty energii. W zależności od struktury odbiorników, kompensacja mocy biernej składa się z bezdławikowych lub dławikowych modułów kompensacyjnych.

Moduł sterowania z elektroniczną kontrolą mocy biernej instalowany na drzwiach

 • Wyświetlacz wielofunkcyjny.
 • Automatyczne ustawianie wartości C/k.
 • Ustawialny docelowy współczynniki mocy w zakresie od 0,8 ind. do 0,8 poj.
 • Obsługa ręczna/automatyczna.
 • Wyświelanie głównych parametrów U, I, f, współczynnika mocy, P, S, Q oraz harmonicznych.

Moduł kompensacyjny 200 kvar

 • Rozłączniki bezpiecznikowe.
 • Styczniki do załączania kondensatorów.
 • Kondensatory MKK.
 • Urządzenia rozładowcze.
 • Dławiki.

Rozłącznik główny

 • Opcjonalnie możliwość zastosowania rozłącznika głównego.

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje