sivacon s8

Zalety

 • Maksymalne bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z weryfikacją konstrukcji.
 • Maksymalne bezpieczeństwo personelu dzięki systemowi zamków odpornemu na łuk elektryczny.
 • Wysokiej jakości wzornictwo przemysłowe doskonale pasujące do nowoczesnej stylistyki pomieszczeń.
 • Powierzchnie posadowcze oszczędzające przestrzeń, od 400 x 500 mm.
 • Zmienne, górne lub tylne, położenie szyn głównych.
 • Kombinacje różnych systemów instalacji w jednej celce.
 • Elastyczne dostosowywanie formy wewnętrznej separacji do różnych wymagań.
 • Proste późniejsze zmiany kierunku otwarcia drzwi dzięki uniwersalnym zawiasom.
 • System wentylacyjny cechujący się wysokim stopniem wydajności i zaletami w konserwacji.
 • Podłączenia kabli/szynoprzewodów od góry, dołu lub z tyłu.

Cechy

  Technika wyłącznikowa Technika zabudowy uniwersalnej Technika montażu
stacjonarnego
Technika listew
wtykowych 3NJ6
Technika listew
bezpiecznikowych 3NJ4
Kompensacja mocy biernej
Systemy montażu Technika stacjonarna
Technika wysuwna
Technika stacjonarna (przedziałowa)
Technika listew wtykowych 3NJ6
Technika wysuwna i wtykowa
Technika montowana na stałe
z maskownicami
Technika listew wtykowych
3NJ6
Technika montowana na stałe Technika montowana na stałe
Funkcje Zasilanie
Odpływ
Sprzęgło
Odpływy kablowe
Odpływy silnikowe
Odpływy kablowe Odpływy kablowe Odpływy kablowe Centralna kompensacja mocy
biernej
Prąd znamionowy In Do 6300 A Do 630 A
Do 250 kW
Do 630 A Do 630 A Do 630 A Bezdławikowe do 600 kvar
Dławikowe do 500 kvar
Umiejscowienie podłączeń Przód i tył Przód i tył Przód Przód Przód Przód
Szerokość celki (mm) 400/600/800/1000/1400 600*/1000/1200 1000/1200 1000/1200 600/800/1000 800
Wewnętrzna separacja Forma 1, 2b, 3a, 4b, 4 typ 7 (BS) Forma 2b, 3b, 4a, 4b, 4 typ 7 (BS) Forma 1, 2b, 3b, 4a, 4b Forma 1, 3b, 4b Forma 1, 2b Forma 1, 2b
Pozycja szyn głownych Tył/góra Tył/góra
* brak dla 3NJ6
Tył/góra Tył/góra Tył Tył/góra/bez
Położenie głównych szyn na górze do 6300 A1. Położenie głównych szyn na górze do 6300 A.
Zmienne położenie głównych szyn zbiorczych z tyłu do 7000 A (u góry i/lub u dołu)2. Zmienne położenie głównych szyn zbiorczych z tyłu do 7000 A (u góry i/lub u dołu).
System szyn wtykowych z ochroną przed dotykiem, osłona (IP 20B) do szybkiej i łatwej wymiany rozłączników bezpiecznikowych3. System szyn wtykowych z ochroną przed dotykiem, osłona (IP 20B) do szybkiej i łatwej wymiany rozłączników bezpiecznikowych.
Optymalne warunki podłączenia w przedziale przyłączy szynoprzewodowych4. Optymalne warunki podłączenia w przedziale przyłączy szynoprzewodowych.
Wieloprofilowe szyny pozwalają na prosty montaż aparatury modułowej5. Wieloprofilowe szyny pozwalają na prosty montaż aparatury modułowej.
Celki z kompensacją mocy biernej z weryfikacją konstrukcji wg PN-EN 61439 zmniejszają straty przesyłu6. Celki z kompensacją mocy biernej z weryfikacją konstrukcji wg PN-EN 61439 zmniejszają straty przesyłu.
Przegląd rozdziału mocy dzięki ustandaryzowanemu systemowi opisów pól i odpływów7. Przegląd rozdziału mocy dzięki ustandaryzowanemu systemowi opisów pól i odpływów.
Nowoczesny wygląd z elementami nadającymi styl, takimi jak boczny panel i opcjonalnie cokół8. Nowoczesny wygląd z elementami nadającymi styl, takimi jak boczny panel i opcjonalnie cokół.

Technika wyłącznikowa

Technika wyłącznikowa - Wyjątkowo przyjazne użytkowanie

Celki zasilające, odpływowe, a także sprzęgające wyposażone są w wyłączniki powietrzne SENTRON® 3WL w technice stacjonarnej i wysuwnej, lub zamiennie, w wyłączniki kompaktowe SENTRON 3VL. Ponieważ wiele odbiorników jest generalnie instalowanych na linii za tymi wyłącznikami, są one wyjątkowo ważne przy zapewnianiu długookresowego bezpieczeństwa pracy rozdzielni i bezpieczeństwa personelu. SIVACON w sposób kompaktowy i bezpieczny spełnia powyższe wymagania, poprzez komponenty systemu wyłączników.

Technika zabudowy uniwersalnej

Technika zabudowy uniwersalnej - Indywidualne opcje konfiguracji (technika wysuwna, wtykowa)

Ponieważ wiele zastosowań wymaga przestrzennie zoptymalizowanego montażu rozdzielnic mocy, różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i różnorodność dzięki połączeniu odpływów w technikach wysuwnej, wtykowej, stacjonarnej i odpływom w technice listew wtykowych 3NJ6. Co więcej, technika wysuwna zapewnia istotną elastyczność przy często zmiennych wymaganiach takich jak zmienne parametry silników czy podłączanie nowych odbiorników. Dodatkowo, technika ta spełnia także wymogi ergonomiczne i ułatwia prostą i bezpieczną obsługę, jak również krótkie czasy przezbrajania w celu maksymalnej dostępności systemu.

Szyny

System szyn wtykowych w tylnej części przedziałuSystem szyn wtykowych w tylnej części przedziału
System szyn wtykowych w tylnej części przedziału z żaluzjamiOpcjonalnie z żaluzjami

System szyn wtykowych

System szyn wtykowych znajduje się w tylnej części celki. Zapewnia on ochronę przed dotykiem bez żadnych dodatkowych osłon części aktywnych.

 • Zabudowa odporna na łuk elektryczny.
 • Separacja faz.
 • Technika 3- i 4-biegunowa.
 • Ochrona przed dotykiem (IP20B).
 • Otwory przyłączeniowe w modułowym rastrze 50 mm do mocowania standardowych jednostek wysuwnych i adapterów kaset miniaturowych

Opcjonalnie

 • Żaluzje podwójnego działania dla standardowych jednostek wysuwnych.

Elementy wysuwne SIVACON

Elementy wysuwne SIVACON zapewniają bezpieczeństwo w zakresie działania i obsługi

Elementy wysuwne SIVACON zapewniają bezpieczeństwo w zakresie działania i obsługi
 • Maksymalne bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Identyczna obsługa wszystkich rozmiarów jednostek wysuwnych.
 • Rozmiary jednostek wysuwnych dobrane do parametrów mocy.
 • Wszystkie części są zainstalowane wewnątrz kasety wysuwnej – ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem.
 • Zintegrowana ochrona przed błędami łączeniowymi dla wszystkich jednostek wysuwnych.
 • Czytelne wskazanie pozycji jednostek wysuwnych.
 • Oddzielna obsługa łącznika głównego i pozycji jednostki wysuwnej.
 • Pozycja „testowa” i „rozłączona” przy zamkniętych drzwiach bez obniżenia stopnia ochrony rozdzielnicy.
 • Możliwość zablokowania w pozycji „wysunięta”.
 • Opatentowany wolno zużywający się system stykowy elementów wysuwnych zapewniający długi okres żywotności.
 • Opcjonalne mechaniczne kodowanie jednostek wysuwnych w celu uniknięcia pomyłki z jednostkami wysuwnymi tego samego rozmiaru.
 • Uchylny panel do zabudowy aparatury sterująco-sygnalizacyjnej.
 • Standardowe jednostki wysuwne odpływów kablowych i silnikowych do 630 A.
 • Technologia bezpiecznikowa i wyłącznikowa.
Uchylny panel do zabudowy aparatury sterująco-sygnalizacyjnej w celu wykonywania prac serwisowych podczas pracyUchylny panel do zabudowy aparatury sterująco-sygnalizacyjnej w celu wykonywania prac serwisowych podczas pracy.

Standardowe jednostki wysuwne

 • Wysokość 100 mm do 700 mm (do 18 jednostek wysuwnych w jednej celce).

Opcjonalnie w technice wtykowej (konstrukcja zbliżona do standardowych jednostek wysuwnych)

 • Systemy stykowe zasilająco-odpływowe zamocowane na stałe do członu wtykowego.
 • Pozycja „wsunięta” i „wysunięta” (brak pozycji „testowej”).
 • Zintegrowana ochrona przed błędami łączeniowymi.

Więcej szczegółów znajdziesz w karcie katalogowej poniżej w zakładce "Pobierz"

Uniwersalny system montażowy

Indywidualne opcje konfiguracji (technika stacjonarna, technika listew wtykowych 3NJ6)

Indywidualne opcje konfiguracji (technika stacjonarna, technika listew wtykowych 3NJ6)

Wiele aplikacji wymaga zróżnicowanych rozwiązań odpowiednich dla różnych systemów zabezpieczeń, dlatego też różne systemy instalacji muszą być integrowane w jednej celce. W przypadku takich zastosowań, uniwersalny system montażowy SIVACON zapewnia wysoką wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność dzięki połączeniu odpływów w technice stacjonarnej i listew wtykowych 3NJ6.

Więcej szczegółów znajdziesz w karcie katalogowej poniżej w zakładce "Pobierz"

Technika stacjonarna

Szerokie opcje integracji

Szerokie opcje integracji
 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Modularnie łączone grupy funkcyjne.
 • Innowacyjny system szybkiego mocowania pozwala na proste zamontowanie pokrywy.
 • Uchylna rama z maskownicami dla zapewnienia prostszego nadzoru i komfortu konserwacji.
 • Moduły rozszerzające w przypadku, gdy wymagane jest rozdzielenie funkcjonalne przedziałów (do formy 4b).
 • Przedni panel obsługi z maskownicami, opcjonalnie z drzwiami o pełnej wysokości celki.
 • Drzwi z oknem inspekcyjnym umożliwiające integrację z nowocześnie zaaranżowanymi wnętrzami.
 • Przedział przyłączy kablowych o szerokości 400 mm lub 600 mm.

Niektóre aplikacje nie wymagają wymiany elementów w warunkach pracy lub dopuszczalne są krótkie czasy postoju. W tych przypadkach system SIVACON w technice stacjonarnej z maskownicami zapewnia maksymalną wydajność, bezpieczeństwo i elastyczność.

Więcej szczegółów znajdziesz w karcie katalogowej poniżej w zakładce "Pobierz"

Technika listew bezpiecznikowych 3NJ4

Wydajny montaż

Technika listew bezpiecznikowych 3NJ4
 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Odpływy kablowe do 630 A z pomiarem i bez pomiaru prądu.
 • Możliwość instalacji do 14 odpływów w jednej celce.
 • Wymiana bezpiecznika przy wyłączonym odbiorniku.
 • Drzwi opcjonalnie z wycięciem lub bez wycięcia.
 • Opcjonalna instalacja zestawów szybkiego montażu.
 • lub płyt montażowych do indywidualnego wyposażenia.
 • Szerokości celek : 600 mm i 800 mm.

Celki przeznaczone do odpływów kablowych w technice stacjonarnej wyposażone są w listwowe rozłączniki bezpiecznikowe, których kompaktowa i modułowa konstrukcja zapewnia optymalną wydajność szczególnie w przypadku aplikacji w infrastrukturze.

Technika listew wtykowych 3NJ6

Szybka modernizacja

Technika listew wtykowych 3NJ6
 • Wysokie bezpieczeństwo systemu dzięki standardowym modułom z badaniem typu.
 • Rozłącznik z podwójną przerwą dla odpływów kablowych do 630 A.
 • Zintegrowany wymienialny przekładnik prądowy.
 • Napęd ręczny lub silnikowy z zasobnikiem.
 • Możliwość modernizacji akcesoriów przez użytkownika.
 • Wysoka gęstość upakowania - do 35 odpływów w jednej celce.
 • Przedział przyłączy kablowych: o szerokości 400 mm lub 600 mm.
 • Stopień ochrony do IP41.
 • Wymiana odpływów możliwa przy zasilonych szynach rozdzielnicy.

Rozłączniki listwowe z wtykowym złączem zasilającym stanowią ekonomiczną alternatywę dla systemu wysuwnego i zapewniają prostą i szybką modernizację, a także - dzięki swej modularności - czynności pomiarowe w warunkach pracy. W przypadku takich aplikacji, SIVACON gwarantuje wysoką sprawność, bezpieczeństwo i elastyczność.

Rama i obudowa

Wbudowana ochrona

Rama i obudowa
 • Rzędy otworów w postaci rastra umieszczone na całej wysokości i szerokości ramy w rozstawie 25 mm, które umożliwiają indywidualną konfigurację.
 • Opatentowany system zamków i zawiasów zapewniający bezpieczeństwo personelu.
 • Drzwi z indywidualnym lub centralnym zamknięciem.
 • Uniwersalny system zawiasów, który umożliwia prostą zamianę kierunku otwarcia drzwi.
 • Kąt otwarcia drzwi do 125° (180° przy montażu wolnostojącym).
 • Drzwi z zamkiem dwupołożeniowym lub z zamkiem w postaci dźwigni obrotowej.
 • Płyty górne z systemem odprowadzania ciśnienia.
 • Wysokości ram: opcjonalnie 2000 mm lub 2200 mm.
 • Dodatkowy cokół 100 mm lub 200 mm.
 • Standardowe przegrody separacyjne pomiędzy celkami.

Obrówka powierzchniowa

 • Elementy konstrukcyjne, podstawy, panele tylne i płyty dolne cynkowane metodą Sendzimira.
 • Łatwy i bezpieczny dostęp do szyn dystrybucyjnych.
 • Drzwi, obudowy i pokrywy malowane/lakierowane proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035; elementy konstrukcji w kolorze niebiesko-zielonym.

Materiał

Rama i obudowa wykonane z blachy o następujących grubościach:

 • Rama, cokół: 2,5 mm.
 • Pokrywy: 2,0 mm.
 • Drzwi: 2,0 mm.

Dane techniczne

Dane techniczne
Normy i standardy Rozdzielnice i sterownice
niskonapięciowe
PN-EN 61439-2
DIN EN 61439-2 (VDE 0660 Część 600-2)
Badanie reakcji na wewnętrzne
zwarcia łukowe
IEC 61641, VDE 0660 Część 500, Suplement 2
Ochrona przed porażeniem
elektrycznym
DIN EN 50274, VDE 0660 Część 514
Napięcie znamionowe izolacji (Ui) Obwód główny 1000 V
Napięcie znamionowe pracy (Ue) Obwód główny do 690 V
Odległości bezpośrednie
i pośrednie pomiędzy elementami
czynnymi
Znamionowe napięcie impulsowe Uimp 8 kV
Kategoria przepięciowa III
Stopień zabrudzenia 3
Mosty szynowe (3-biegunowe
i 4-biegunowe)
Główne mosty szynowe Prąd znamionowy do 7000 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 330 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 150 kA
Pionowe mosty szynowe
w technice wyłącznikowej
Prąd znamionowy do 6300 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 220 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 100 kA
Pionowe mosty szynowe
w technice montażu uniwersalnego
i w technice stacjonarnej
Prąd znamionowy do 1600 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 143 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 65 kA*
Pionowe mosty szynowe w technice
listew bezpiecznikowych 3NJ4
Prąd znamionowy do 1600 A
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 50 kA
Pionowe mosty szynowe w technice
listew wtykowych 3NJ6
Prąd znamionowy do 2100 A
Prąd szczytowy (Ipk) do 110 kA
Prąd szczytowy krótkotrwały (Icw) do 50 kA*
Prądy znamionowe urządzeń 3WL/3VL wyłączniki 3WL/3VL wyłączniki do 6300 A
Odpływy kablowe Odpływy kablowe do 630 A
Odpływy silnikowe Odpływy silnikowe do 250 kW
Wewnętrzna separacja Forma 1 do 4b IEC 61439-2, Sekcja 8.101,
VDE 0660 Part 600-2, 8.101
Do formy 4 typ 7 BS EN 61439-2
Obróbka powierzchniowa (Pokrycie zgodnie z DIN 43656)  
Ramy i cokoły Cynkowane metodą Sendzimira
Drzwi Pokrywane proszkowo
Panele boczne Pokrywane proszkowo
Panele tylne, płyty górne Cynkowane metodą Sendzimira
Dach wentylowany Pokrywane proszkowo
Standardowy kolor elementów pokrywanych
proszkowo (grubość pokrycia 100 ± 25 um)
RAL 7035, jasno szary
Elementy wzornicze: niebiesko zielony
Stopień ochrony IP Zgodnie z IEC 60529, EN 60529 IP30, IP31, IP40, IP41, IP42, IP54
Wymiary Preferowane wymiary zgodne z DIN
41488
Wysokość (bez cokołu) 2000, 2200 mm
Szerokość 200, 350, 400, 600,
800, 850, 1000, 1200 mm
Głębokość (przyścienna, wolnostojąca) 500, 600, 800 mm
Głębokość (double-front) 1000, 1200 mm
* Icc = 100 kA

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje