slupowe

Prefabrykowane stanowiska słupów funkcyjnych z żerdzi wirowanych lub drewnianych dostarczane są z zamontowanymi wszystkimi konstrukcjami, elementami napędów łączników napowietrznych, elementami do montażu ograniczników przepięć, konstrukcji pod głowice kablowe, wymaganymi uziemieniami, tabliczkami ostrzegawczymi, itp.

Ze względu na ryzyko uszkodzenia w trakcie prac przeładunkowych i w czasie transportu przewidziano samodzielny montaż łączników na słupach w miejscu budowy. Konstrukcje stalowe zabezpieczone są przed korozją przez cynkowanie ogniowe zgodnie z normą PN-EN ISO 1461. Wszystkie elementy złączne - śruby, nakrętki, używane do montażu konstrukcji są zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie ogniowe. Ze względu na zbyt niską trwałość wyeliminowano stosowanie cynkowania galwanicznego jako zabezpieczenia antykorozyjnego. Prefabrykowane stanowiska słupowe wykonywane są zgodnie z przyjętymi do powszechnego stosowania przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej albumami linii napowietrznych oraz wg. indywidualnych opracowań do projektów przez ZPUE S.A.

cert 01 m
cert 02 m

Wdrożenie systemu ZKP na zgodności z normą EN 1090

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011r. (Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych - CRP), ZPUE radością informujemy, że wdrożyliśmy System Zakładowej Kontroli Produkcji spełniając wymagania normy PN-EN 1090 w zakresie produkcji konstrukcji energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz stacji transformatorowych.
Jak również zostało skontrolowane i uznane jako zakład prowadzący prace spawalnicze w zakresie „nośnych konstrukcji stalowych”.
Na potwierdzenie wdrożenia ZPUE otrzymało certyfikaty notyfikowanej i akredytowanej jednostki TUV NORD.

Wykaz opracowań i albumów

Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 (35 - 70) na żerdziach wirowanych E. Energoprojekt Poznań 1993 P-22505 tom 1-10 LSN/E


Linie napowietrzne 15-30 kV z przewodami AFL-6 (35 - 70) na żerdziach wirowanych EPV. Energoprojekt Poznań 1992 P-22529 tom 1-7 LSN/V


Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami AFL 35 -70 na żerdziach wirowanych PTPIREE, EL-projekt, Energolinia Poznań 1996 tom 1-8 LSN/P

Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70 (50) na żerdziach wirowanych. Płaski układ przewodów. PTPIREE, Energolinia Poznań 2000 tom 1-8 LSN 50/E
Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami AFL 95-240 na żerdziach wirowanych Energolinia Poznań 1998 EN-118 tom 1-2 LSN 240/E

Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami PAS 50-120 na żerdziach wirowanych. Płaski i pionowy układ przewodów. Energolinia Poznań 1998 EN-029 tom 1-6 LSN/PAS
Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami izolowanymi 35 (50), 70 (120) na żerdziach wirowanych. Pionowy i płaski układ przewodów Elprojekt Poznań 1996 tom 1-16 LSNi
Linie napowietrzne izolowane średniego i niskiego napięcia na żerdziach wirowanych i drewnianych- linie dwu napięciowe PTPIREE, Energolinia, Elprojekt Poznań 1996 tom 1-7 LSN/LNN
Linie napowietrzne średniego napięcia z przewodami gołymi AFL 35-70 na żerdziach drewnianych. Układ przewodów trójkątny. PTPIREE, Energolinia Poznań 2001 tom 1-3 LSNd


Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych PTPIRE, Elprojekt, Energolinia Poznań 2003 tom 1-8 LSNi 50- 120
Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami AFL 120(70) na żerdziach wirowanych El-projekt Poznań 1994 tom 1-4 LSN 120/E Aktualizacja PTPIREE, El-projekt Poznań 1998 tom 1-4 LSN 120/E

Linie napowietrzne średnich napięć na żerdziach wirowanych. Katalog punktów pomiarowych (rozliczeniowych) AFL 35-70 Energolinia Poznań 1997 EN-067 tom 1-2 LSN/PRLinie napowietrzne średniego napięcia 15 - 20 kV na żerdziach wirowanych. Album punktów pomiarowych. PTPIREE, Energolinia Poznań 2008 LSN/PR


Linie napowietrzne średniego napięcia 15 - 20 kV z przewodami gołymi 35(50) i 70 mm2 na żerdziach wirowanych z rozłącznikami sterowanymi radiowo. PTPIREE, Elprojekt, Energolinia Poznań 2000 tom 1-3 LSN-os
Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych PTPIREE, Energolinia Poznań 2002 tom 1-4 LSN 35(50)

Linie dwutorowe średniego napięcia z przewodami AFL 120 (70) na żerdziach wirowanych PTPIREE, Elprojekt Poznań 1995 tom 1-3 LSN 2 x 120/E


Linie napowietrzne dwutorowe średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanymi 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych PTPIREE, Elprojekt Poznań 2004 tom 1-3 LSNi 2x70÷120
Linie napowietrzne średniego napięcia 15-20 kV z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i EM Energolinia Poznań 2007 EN-340 tom 1-3 LSN 70(50)

Linie napowietrzne średnich napięć15- 30 kV na żerdziach wirowanych E, EPV, ŻN, BSW. Katalog słupów z rozłącznikami THO (AFL 35 70) Energolinia Poznań 1997 EN-097 tom 1 LSN/R

Linie napowietrzne średniego napięcia 15-30 kV na żerdziach ŻN, BSW, wirowanych E i EPV, z przewodami gołymi i izolowanymi.Linie napowietrzne średniego napięcia 15÷30 kV z przewodami AFL-6 120, 240 mm2 w układzie płaskim i trójkątnym na żerdziach wirowanych Energolinia Poznań EN-316 2010 tom 1-2 LSN 120, 240

Przykłady rozwiązań stanowisk słupowych z łącznikami sterowanymi radiowo

Słup ROKe LSN 70(50) z rozłącznikiem THO
slup 01
Słup ROPp-23(3r) LSN 70(50) z rozłącznikiem THO
slup 02
Słup Or LSN 70(50) z reklozerem THO-RC27
slup 03
Słup Oro LSN 70(50) z reklozerem THO-RC27 i odłącznikiem ON III 24/4 P
slup 04
Słup Op-12g(2r) LSN 70(50) z rozłącznikiem THO i RN
slup 05
Słup RPKr LSN 70(50) z rozłącznikiem RN-100A
slup 06
Słup O-6gr LSN 35(50) z rozłącznikiem RPN
slup 07
Słup ROKp-22(3r) LSN 70(50) z rozłącznikiem 3xRPN
slup 08

Przykłady rozwiązań stanowisk słupowych z łącznikami sterowanymi ręcznie

Słup Kp-21(2go) LSN 70(50)
slup 09
Słup Og(2o) LSN 70(35)
slup 10
Słup Op-21(2go) LSN 70(50)
slup 11
Słup OMtg2r LSN 120-240
slup 12
Słup Kb(2g0) LSNi 2x70(120)
slup 13
Słup Ko(2g) LSN 70(50)
slup 14
Słup ROKg(2o) LSN 25(50)
slup 15
Słup ROKp-12go LSN 70(50)
slup 16
Dodatkowe informacje