Rozdzielnica średniego napięcia Relf 2S

Poniżej przedstawiona została rozdzielnica średniego napięcia typu RELF 2S:

 • w izolacji powietrznej,
 • w obudowie metalowej,
 • przedziałowa,
 • dwuczłonowa,
 • z podwójnym układem szyn zbiorczych,
 • na napięcie 12 kV,
 • przystosowana do użytkowania w instalacjach wnętrzowych

RELF 2S jest modułową, dwuczłonową i przedziałową rozdzielnicą w izolacji powietrznej do pierwotnej dystrybucji energii. Została ona wyposażona w dwa systemy szyn zbiorczych umożliwiające tworzenie najbardziej zaawansowanych i skomplikowanych układów zasilania stacji rozdzielczych przedsiębiorstw przemysłowych oraz energetyki wytwórczej i dystrybucyjnej. Zastosowanie szeregu blokad i konstrukcji łukochronnej zapewnia najwyższy stopień bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji rozdzielnicy. Przeznaczona do pracy w warunkach normalnych określonych normą (IEC) PN-EN 62271-1.

Typy pól

Rozdzielnicę można zestawiać z pól o różnych funkcjach:

 • pole liniowe z wyłącznikiem z opcją pomiaru napięcia,
 • pole sprzęgłowe poprzeczne,
 • pole sprzęgłowe podłużne dwuszafowe z wyłącznikiem i ze zwiernikiem,
 • pole pomiarowe,
 • pole liniowe z rozłącznikiem.

Człon wysuwny rozdzielnicy może być wyposażony w wyłącznik, stycznik, zwieracz, zespół przekładników napięciowych z bezpiecznikami, blok z bezpiecznikami. Może on zajmować położenia: pracy, próby/odłączenia i rozdzielenia.

Charakterystyka i zalety

Główne zalety

 • wzrokowa kontrola stanu łączników - odłączniki, wyłącznik i uziemnik,
 • drzwi z tyłu rozdzielnicy - doskonały dostęp do kabli i przekładników,
 • demontowalne płyty rewizyjne - łatwy dostęp do odłączników,
 • zaawansowany system wydmuchu gazów - specjalnie zaprojektowany kanał dekompresyjny rozładowuje ciśnienie wewnątrz pola,
 • opcjonalny kanał wydmuchowy - wyprowadza gazy poza pomieszczenie rozdzielni,
 • zdalne sterowanie - opcjonalne napędy elektryczne wszystkich łączników,
 • możliwość wyposażenia w sensory prądowe i napięciowe,
 • pole z rozłącznikiem bezpiecznikowym - zasilanie transformatora potrzeb własnych.

Cechy charakterystyczne

 • izolacja powietrzna,
 • konstrukcja bezszkieletowa, samonośna, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej łączonej przez nitowanie,
 • dwa systemy szyn zbiorczych,
 • klasyfikacja łuku wewnętrznego IAC AFLR,
 • blokady i zabezpieczenia przed wykonaniem nieprawidłowych czynności łączeniowych,
 • wykonania wolnostojące z dostępem do przyłączy od tyłu szafy,
 • łatwa obsługa,
 • dostępne są wersje wykonań z napędami ręcznymi lub z napędami elektrycznymi łączników głównych oraz napędów członów wysuwnych w zależności od wymagań i konfiguracji pól rozdzielnicy,
 • wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi.

Rozdzielnica jest zaprojektowana tak, aby normalna praca, inspekcje i operacje obsługowe mogły być przeprowadzone bezpiecznie.

Wysoki poziom bezpieczeństwa obsługi uzyskany jest przez:

 • odporność obudowy rozdzielnicy na działanie łuku wewnętrznego,
 • blokady czynności łączeniowych oraz otwarcia drzwi,
 • manewrowanie członem wysuwnym przy zamkniętych drzwiach,
 • sterowanie łącznikami zdalnie z poziomu systemu lub lokalnie,
 • zastosowanie wewnętrznych przedziałów i przegród,
 • możliwość kontrolowania wzrokowego czynności łączeniowych przez wzierniki,
 • sygnalizację napięcia w polach.

Dane techniczne

Zgodność z normami

Rozdzielnica typu RELF 2S spełnia wymagania poniższych norm:

 • (IEC) PN-EN 62271-1 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Cześć1: Postanowienia wspólne”,
 • (IEC) PN-EN 62271-200 - „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV do 52 kV włącznie”.

Rozdzielnica jest certyfikowana przez stosowne akredytowane jednostki.

Dane techniczne
PARAMETRY   Typ
RELF 2S
Napięcie znamionowe [kV] 12
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych i pola zasilającego [A] 630 1250 1600 2000 2500
Napięcie znamionowe wytrzymywane o częstotliwości sieciowej 50 Hz [kV] 28
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe piorunowe [kV] 75
Częstotliwość znamionowa [Hz] 50
Prąd znamionowy krótkotrwał wytrzymywany [kA/3s] 31,5
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany [kA] 80
Odporność na działanie łuku wewnętrznego [kA/1s] 31,5
Stopień ochrony   do IP4X
Szerokość szafy [mm] 650 8001) 800 (650) 800 1100 1100
Wysokość szafy [mm] 27002)
Głębokość szafy [mm] 1800
Zgodność z normami PN-EN 62271-200; PN-EN 62271-1; PN-EN 60529
1) Szerokość pola z rozłącznikiem
2) Wysokość szafy bez kanału wydmuchowego „I” (kanał wydmuchowy jako wyposażenie opcjonalne)

Konstrukcja

Pole rozdzielnicy RELF 2S jest zbudowane jako szafa z wydzielonymi przedziałami funkcjonalnymi:

Konstrukcja rozdzielnicy Relf 2S

Przedziały funkcjonalne pola liniowego z wyłącznikiem:

 1. rzedział szynowy systemu I
 2. przedział szynowy systemu II
 3. przedział odłącznikowy systemu I
 4. przedział odłącznikowy systemu II
 5. kanał wewnętrzny dekompresyjno - wydmuchowy
 6. przedział obwodów pomocniczych
 7. przedział aparatowy
 8. przedział przyłączeniowy
 9. kanał wydmuchowy (opcjonalnie)

Pole liniowe z wyłącznikiem (opcja z pomiarem napięcia)

Pole liniowe z wyłącznikiem (opcja z pomiarem napięcia)

Pole sprzęgłowe podłużne z wyłącznikiem

Pole sprzęgłowe podłużne z wyłącznikiem

Pole sprzęgłowe poprzeczne

Pole sprzęgłowe poprzeczne

Pole sprzęgłowe podłużne ze zwiernikiem

Pole sprzęgłowe podłużne ze zwiernikiem

Pole pomiarowe – SYSTEM I i II

Pole pomiarowe – SYSTEM I i II

Pole pomiarowe – SYSTEM II

Pole pomiarowe – SYSTEM II

Pole pomiarowe – SYSTEM I

Pole pomiarowe – SYSTEM I

Pole z rozłącznikiem

Pole z rozłącznikiem
Oznaczenia aparatów zastosowanych w polach rozdzielnicy
Q1 wyłącznik
Q2 rozłącznik
Q3 uziemnik
Q4 zwiernik
Q5 odłącznik
F wkładka bezpiecznikowa
T1 przekładnik prądowy
T2 przekładnik napięciowy
H wskaźnik obecności napięcia

Inne rodzaje pól po uzgodnieniu z producentem.
Wyposażenie pól może być dostosowane do wymagań szczególnych po uzgodnieniu z producentem.

Rozdzielnice SN (średniego napięcia)

Skontaktuj się z nami

ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79 C,
29-100 Włoszczowa,
Polska

Centrala
T: +48 41 38 81 000
F: +48 41 38 81 001
@:

Sekretariat dyrektorów handlowych
T: +48 41 38 81 070
@:

Sekretariat zarządu
T: +48 41 38 81 221
@:

Dodatkowe informacje