W systemie elektroenergetycznym przesył mocy bierniej wpływa na pogorszenie jakosci parametrów sieci energetycznych, powoduje spadki napięć oraz straty mocy czynnej układów elektrycznych. W celu zapobiegania niekorzystnym zjawiskom związanym z przesyłem mocy biernej w sieciach energetycznych stosowane są układy do kompensacji mocy biernej w pobliżu miejsc jej wytworzenia.

Firma ZPUE S.A. w swojej ofercie posiada rozwiązania do kompensacji mocy biernej. Jednym z nich jest kontenerowa stacja betonowa wyposażona w zespół zabezpieczeń oraz baterię kondensatorów SN z dławikami ochronnymi.

MRw-b (7,16x3,06) 20-3
MRw-b (7,16x3,06) 20-3
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Grubość ścian 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN
6a Bateria kondensatorów z dławikami SN
7 Pokrywa włazu kanału kablowego

Schemat elektryczny

MRw-b (7,16x3,06) 20-3 (Instalacja PV o mocy do 1MWp)

UWAGA!

W ofercie prezentowane są przykładowe konfiguracje stacji.

Szczegółowy dobór rozdzielnic SN i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

Dodatkowe informacje