300 stacji transformatorowych ZPUE typu Mzb1 z pełnym wyposażeniem trafi w ciągu najbliższych trzech lat na obszar działania słowackiego Zakładu Energetycznego VSD. Projekt wspiera pozycję ZPUE, jako partnera w dostawach bezawaryjnych rozwiązań do rozdziału energii. Wpłynie na podniesie efektywności i niezawodności pracy sieci po słowackiej stronie Tatr.

Współpraca ze słowackim Zakładem Energetycznym VSD zaowocowała już czwartym wygranym przetargiem. W 2016 zakończyły się dostawy stacji Mzb1, które realizowaliśmy na mocy pierwszej umowy. W sumie dostarczyliśmy i zamontowaliśmy 102 transformatorowe stacje typu Mzb1. Obecnie realizujemy dostawy złącz kablowych ZK-SN, następne będą obudowy betonowe transformatorów potrzeb własnych (TPW) przeznaczone do rozdzielni GPZ.

- Pierwsze dostawy na Słowację realizowaliśmy w 2014 roku. Nasza współpraca z VSD od początku układa się bardzo dobrze. Jesteśmy bardzo dobrze oceniani, głównie za terminowość i obsługę zamówień na wysokim poziomie. Co do jakości naszych urządzeń nasz klient też nie ma żadnych zastrzeżeń – doskonale sprawdzają się w trudnych, górskich warunkach – mówi Damian Copiak, export manager odpowiedzialny za projekt i kontakty ze słowackim zakładem energetycznym.

Rośnie zainteresowanie ofertą ZPUE na Słowacji

W zorganizowanej w lutym konferencji pod hasłem „Przed nami wspólna Misja Przyszłości” (23 lutego br.) wzięło udział ponad 25 firm – przedstawicieli zakładów energetycznych i projektantów.
- Podczas spotkania skupiliśmy się na dialogu z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami z rynku słowackiego opartym o zagadnienia techniczne – obowiązujące wymagania oraz normy i legislatywy prawne dla urządzeń w sieciach elektroenergetycznych na Słowacji. Tego typu konferencje będziemy prowadzić cyklicznie - mówi Łukasz Ciężarkiewicz, kierownik obszaru na rynki Czech i Słowacji w Dziale Eksportu

 

vsd 01

vsd 02

vsd 03


Dodatkowe informacje