02 20 najlepsze praktyki csr

Ponad 120 gości z ponad 80 firm przyjechało do naszej siedziby we Włoszczowie na pierwsze w 30-letniej historii ZPUE S.A spotkanie z dostawcami. Wysokie standardy związane z naszą strategią odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wskazują na dialog z interesariuszami jako kluczową komunikację CSR.

Spotkanie otworzył Janusz Petrykowski, prezes zarządu ZPUE S.A. prezentując nasze osiągnięcia w zakresie rozwoju i transformacji firmy. Vice-prezes, zarazem dyrektor finansowy Tomasz Gajos naświetlił zadania nowego systemu SAP, który wdrażamy i który będzie miał pozytywny wpływ na naszą współpracę z dostawcami. Podkreślił wspólnotę celów, jakie stoją przed firmą i jej partnerami. Dyrektor departamentu sprzedaży krajowej Stanisław Toborek mówił o rynkowej pozycji ZPUE S.A. i oczekiwaniach naszych klientów. Paweł Mijas, koordynator ds. CSR określił rynkowe oczekiwania co do obszaru transparentnego, odpowiedzialnego i etycznego biznesu. Wojciech Milewski, dyrektor departamentu SCM oraz Dariusz Śmiech, dyrektor ds. zakupów przedstawili swój zespół, kluczowe projekty jakie realizują oraz politykę zakupową. Podsumowaniem spotkania była wycieczka po wydziałach produkcyjnych fabryki ZPUE S.A. we Włoszczowie.


Dodatkowe informacje