Nowoczesna stacja ZPUE zasila strefę przemysłową w Zawierciu.

Zamówienie zostało zrealizowane na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A. w ramach prac zmierzających do budowy i modernizacji sieci niskiego oraz średniego napięcia oraz dostosowania ich do funkcjonalności sieci SMART. ZPUE zakłada kolejne równie duże realizacje w tej strefie.

stacja transformatorowa zpue w strefie innowacji tauron

Nowoczesna i zaawansowana technologicznie stacja ZPUE typu MRw-bSpp 20/2x630-12/16 zasila Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu. Dzięki tej inwestycji dostępna moc przyłączeniowa prądu dla inwestorów zwiększy się nawet do 15 MW. Najnowszej generacji stacja produkcji ZPUE została wyposażona w dwusekcyjną rozdzielnicę SN typu RELF 24 z polami wyłącznikowymi współpracującymi ze sobą w układzie SZR. Pola wyłącznikowe poprzez szafę telemechaniki i zespół instalacji światłowodowych będą zdalnie sterowane z Centrum Dyspozycji Tauron. Bryła główna stacji składa się z sześciu połączonych ze sobą obudów betonowych a łączna długość całego zestawu to 28m.

Nowa stacja transformatorowa powstała przy ulicy Technologicznej. Znajduje się w pobliżu placu budowy nowego zakładu produkcyjnego firmy Virtu oraz terenów pod budowę zakładu przemysłowego amerykańskiego inwestora.

Celem prac modernizacyjnych prowadzonych przez Tauron jest osiągnięcie funkcjonalności sieci inteligentnych, ograniczenie strat sieciowych, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawa pewności zasilania odbiorców, jak również zapewnienie warunków technicznych dla realizacji nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii.


Dodatkowe informacje