Pierwszy Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ZPUE potwierdza, że prowadzimy konkretne i systemowe działania CSR-owe – edukacyjne, kulturalne, społeczne i ekologiczne.

Raport tworzyliśmy w oparciu o analizę strategicznych obszarów naszej działalności pod kątem ich wpływu na otoczenie – środowisko, gospodarkę, klientów, interesariuszy, pracowników i społeczności. Ogłoszenie dokumentu jest kolejnym krokiem w konsekwentnie realizowanej przez nas Strategii Rozwoju ZPUE na lata 2016-2020.

- CSR (Corporate Social Responsibility – ang.) to przede wszystkim transparentne i etyczne praktyki stosowane w prowadzonej przez nas działalności gospodarczej uwzgledniające potrzeby naszych interesariuszy. Celem, który przyświecał nam podczas tworzenia raportu był jasny i rzetelny przekaz skierowany w stronę naszych partnerów, który brzmi - w ZPUE jesteśmy odpowiedzialni, mamy swoje zasady, wysokie standardy postępowania, zdefiniowaliśmy wartości, które determinują naszą pracę i dalszy rozwój.

W ubiegłym roku wdrożyliśmy w ZPUE dwa bardzo ważne dokumenty: Kodeks Postępowania dla Dostawców i Kodeks Etyki. Zobowiązujemy siebie, ale także naszych dostawców do przestrzegania prawa, ochrony konkurencji, praw własności, praw człowieka. Jednocześnie dzięki przyjętemu Kodeksowi Etyki gwarantujemy zarówno naszym pracownikom, jak i zewnętrznym podmiotom, z którymi współpracujemy uczciwość, spójność w działaniach, bezpieczeństwo, poufność.

Raport został stworzony zgodnie z międzynarodowymi standardami do raportowania danych z obszaru zrównoważonego rozwoju – Global Reporting Initiative w wersji G4.
Zapraszamy do lektury:

 

Pobierz: Raport CSR.pdf

05 14 raport csr


Dodatkowe informacje