Inteligentna Stacja Transformatorowa SPS z podziemnym magazynem energii zaprojektowana i wybudowana przez ZPUE S.A. została po raz pierwszy zaprezentowana podczas 31. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB. Urządzenie jest połączone z turbiną wiatrową i panelami fotowoltaicznymi. Posiada także ładowarkę do pojazdów elektrycznych.

Premiera SPS została zorganiz owana na stoisku ZPUE w Bielsku-Białej, mimo, że sama stacja, fizycznie, znajduje się w odległej o ok. 160 km Włoszczowie (Świętokrzyskie). Dzięki łączom telekomunikacyjnym uczestnicy wydarzenia mogli obejrzeć transmisję na żywo nie tylko obrazu z kilku kamer, ale także
przepływy prądów w SPS.

Stacja znajduje się na placu przed główną siedzibą ZPUE. Oprócz niewielkiego budynku, w którym znajduje się nowoczesna aparatura oraz podziemne magazyny energi, zainstalowano także panele fotowoltaiczne (na dachu stacji) oraz turbinę wiatrową oddaloną o kilkadziesiąt metrów. Na zakładowym
parkingu znajduje się także ładowarka do pojazdów elektrycznych zasilana w energię z SPS.

Idea budowy stacji po raz pierwszy została przedstawiona przez spółkę z Włoszczowy podczas ubiegłorocznej edycji Targów ENERGETAB. – Pokazaliśmy wówczas wizualizacje naszego SPS-a. W tym roku, zgodnie z naszym hasłem „Urzeczywistniamy obietnice”, prezentujemy gotowy i działający produkt – mówi Prezes ZPUE Wojciech Kosiński. Dodaje, że firma odważnie chce brać udział w wyzwaniach współczesnej energetyki takich jak elektromobilność czy wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

- Do naszego krajobrazu, na stałe weszły elektrownie wiatrowe i ogniwa fotowoltaiczne, a na ulicach pojawia się coraz więcej elektrycznych samochodów. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na infrastrukturę niezbędną do ich ładowania, a także magazynowania zielonej energii – mówi Założyciel, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZPUE S.A. oraz Prezes Grupy Koronea Bogusław Wypychewicz. Jak zaznaczył, w wielu miejscach dotychczasowa infrastruktura będzie musiała być wspierana takimi magazynami, w przeciwnym razie, może być niewystarczająca w obliczu wielkich zmian jakie obserwujemy w energetyce.

SPS umożliwia magazynowanie energii zarówno poprzez pobieranie jej z sieci dystrybucyjnej w tańszej taryfie nocnej, a także z odnawialnych źródeł energii. Z zapasów można korzystać poza czasem generacji lub w przypadku braku zasilania spowodowanego np. awarią sieci. – Podziemny magazyn energii, zapewnia nie tylko bezpieczeństwo dostaw, ale również obniża ryzyko związane ze szczytowym przekroczeniem zamówionej mocy, która dla wszystkich podmiotów
gospodarczych mieści się w ustalonych ramach. Ich przekroczenie wiąże się z karami. Dzięki magazynowi energii pokryjemy potencjalne „peaki” poboru mocy przez klienta – wyjaśnia Dyrektor Centrum Badań Rozwoju i Unifikacji w ZPUE S.A. Maciej Naparty.

ZPUE S.A. należy do Grupy KORONEA. Jest jedną z największych firm w Polsce zajmującą się produkcją urządzeń dla elektroenergetyki. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Produkuje m.in. rozdzielnice średniego i niskiego napięcia. Jest krajowym liderem w segmencie produkcji kontenerowych stacji transformatorowych.


Dodatkowe informacje