Listy, zdjęcia, drobne przedmioty – to wszystko mieszkańcy Włoszczowy mogą schować do specjalnie przygotowywanej kapsuły czasu. Pojemnik z pamiątkami zostanie niebawem zakopany na terenie firmy ZPUE SA w miejscu, gdzie stanie prototyp SPS - inteligentnej i nowoczesnej stacji transformatorowej z magazynami energii. Wszystko z okazji jubileuszu 30 lat istnienia firmy.

Jak informuje ZPUE S.A., drobne pamiątki i listy można będzie oddać na firmowym stoisku podczas tegorocznych Dni Włoszczowy w dniach 23-24 czerwca (sobota, niedziela), które odbędą się na stadionie OSiR przy ul. Wiśniowej.

- Chcemy zaakcentować nasz jubileusz oraz pozostawić ślad dla kolejnych pokoleń w 30. rocznicę powstania naszej firmy. W ten sposób już teraz staniemy się częścią przyszłości i zrobimy niespodziankę tym, którzy kapsułę odnajdą – powiedziała dyrektor marketingu w ZPUE S.A. Agnieszka Całko.
Przygotowana przez Zarząd firmy, pracowników oraz przez wszystkich chętnych włoszczowian kapsuła, zostanie zakopana z adnotacją, że można ją otworzyć dopiero w 2048 roku, czyli za kolejne 30 lat.

Kapsuła zostanie umieszczona w miejscu, w którym jeszcze w tym roku pojawi się prototyp nowoczesnej i inteligentnej stacji transformatorowej SPS (Smart Power Station) wyposażonej w magazyny energii, ładowarkę pojazdów elektrycznych oraz przyłącza do źródeł energii – w tym OZE.

– Projekt SPS jest odpowiedzią na wyzwania i zagrożenia związane z rozwojem elektromobilności. Obserwujemy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, a co się z tym wiąże większe obciążenie sieci. Ten trend będzie narastał, a wraz z nim, zwiększy się problem ze stabilnością całego systemu. Magazynowanie energii i nowoczesna dystrybucja jest najlepszym wyjściem, dlatego powstał SPS czyli Smart Power Station – wyjaśniła dyrektor Agnieszka Całko. – Dziś jestem ciekawa, jak te rozwiązania będą ewoluowały przez kolejne dekady. Ci, którzy odnajdą naszą kapsułę, będą już to wiedzieli – dodała.

 

SPS - Smart Power Station

(ZPUE)


Dodatkowe informacje