600 kompletów nowoczesnej generacji rozłączników napowietrznych SN sterowanych drogą radiową trafi na obszar działania Energa Operator S.A. Projekt wspiera naszą pozycję, jako partnera w tworzeniu przyjaznych i inteligentnych. Inwestycja wpłynie na podniesie efektywności i niezawodności pracy sieci średniego napięcia na terenie Energa Operator S.A.

Stanisław Toborek, dyrektor Departamentu Sprzedaży Krajowej ZPUE S.A. podkreśla, że produkty ZPUE S.A. doskonale wpisują się w aktualnie trwający proces automatyzacji sieci Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) w Polsce i na świecie, zarówno linii kablowych, jak i napowietrznych.

- Czujemy, że wspieramy proces automatyzacji sieci OSD i mamy wpływ na jakość energii elektrycznej, która trafia do milionów odbiorców w naszym kraju. Nasze rozłączniki to element procesu automatyzacji sieci realizowany przez wszystkie spółki dystrybucyjne w Polsce. Cieszymy się, że nasze rozwiązania otwierają kolejny etap długofalowej współpracy z Energa Operator S.A. - mówi Stanisław Toborek.

Inteligentny system

Projekt zakłada realizację inteligentnych funkcjonalności, m.in. automatyczną identyfikację uszkodzonych odcinków sieci i przywrócenie zasilania jak największej ilości odbiorców w czasie poniżej 3 minut od wystąpieniu awarii (system FDIR).
Dostarczane przez ZPUE S.A. zespoły rozłącznikowe wyposażone będą w sterowniki automatyki sieciowej SO-54SR-301 firmy MIKRONIKA realizujące funkcje telesterowania oraz wykrywania i sygnalizacji przepływu prądów zwarciowych. Łączność z systemami SCADA realizowana będzie dwu kanałowo poprzez GSM/GPRS/APN oraz system TETRA.

Kontrakt jest kolejnym etapem dostaw tego typu urządzeń do sieci Energa Operator S.A., gdzie do tej pory pracuje już ponad 1400 punktów rozłącznikowych z aparatami typu THO produkcji ZPUE S.A. Dostawy realizowane będą sukcesywnie przez okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

02 22 dostawca rozlacznikow sn 1

02 22 dostawca rozlacznikow sn 2


Dodatkowe informacje