Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty jednotransformatorowe
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2650 mm
Opcja 2400, 3000 mm
Stacje mogą być wykonane w wariantach:
Długość 3150 mm / 3800 mm / 4200 mm / 4700 mm
Szerokość 2600 mm / 3000 mm
(powyższe wymiary - obowiązują dla ścian grubości 90 mm dla ścian grubości 120 mm, do każdego wymiaru należy dołożyć 60mm)

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2 (3,15x2,6) 20/1600-4
Mzb2 (3,15x2,6) 20/1600-4
Mzb2 (3,8x3) 20/2500-4
Mzb2 (3,8x3) 20/2500-4
Mzb2 (4,2x3) 20/4000-3
Mzb2 (4,2x3) 20/4000-3
1 Ściany, grubość 120 mm - standard
Ściany, grubość 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty jednotransformatorowe

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa / Powierzchnia
bryła główna: 9 500 - 22 000 kg
dach betonowy: 3 200 - 5 200 kg
dach metalowy: 350 - 800 kg
powierzchnia użytkowa: 7,19 - 12,75 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 4000 kVA (nN 0,8 kV)
2500 kVA (nN 0,4 kV)
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,8 kV
Prąd znamionowy 630 A do 4000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 85 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 187 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 20 (szer. 2600) / 24 (szer. 3000)
ZR-W 16 (szer. 2600) / 20 (szer. 3000)
SN (6) TPM 6 (np. LLLLLW dla szer. 2600)
7 (np. TLLLLLL dla szer. 3000)
Rotoblok SF (500) 4 (szer. 2600) / 5 (szer. 3000)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu. Maksymalna moc i gabaryty zależne od konfiguracji stacji.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji.
Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.