Stacja typu Mzb2”b” 20/630
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2650 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2"b” 20/630-5"a”
Mzb2”b” 20/630-5”a”
Mzb2"b” 20/630-5"b”
Mzb2”b” 20/630-5”b”
1 Ściany, grubość 90 mm - standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Stacja typu Mzb2”b” 20/630

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa / Powierzchnia
bryła główna: 8000 kg
dach betonowy: 2 450 kg
dach metalowy: 300 - 500 kg
powierzchnia użytkowa: 5,49 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 980 x 1550 x 1850 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy 10
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 12 (18 jeśli Smart Grid współnie z AMI)
SN (6) TPM 5 (TLLLL lub WLLLL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.