Stacja typu Mzb1 20/630
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2850 mm (dla 3060 x 1710)
2400 mm (dla 3000 x 1500)

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb1 20/630-4"a”
Mzb1 20/630-4”a”
Mzb1 20/630-3"b”
Mzb1 20/630-3”b”
Mzb1 20/630-1"b”
Mzb1 20/630-1”b”
Mzb1 20/630-3"b”
Mzb1 20/630-3
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Ściany bez otworów - klasa odporności ogniowej REI 120
Grubość ścian 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
W żaluzjach wentylacyjnych montowanych w ścianach z odpornością
ogniową instalowane są klapy p.poż. np. EI 60 lub EIS 120 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi bez odporności
p.poż. IP 23D - standard, IP 43 - opcja
Drzwi z odpornością ogniową np. EI 60 lub EI 120 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb1 20/630

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb1
Masa / Powierzchnia 3,06x1,71 (3x1,65)
bryła główna: 9 000 (8 000) kg
dach betonowy: 2 000 kg
powierzchnia użytkowa: 4,06 m2
Masa / Powierzchnia 3,00x1,5
bryła główna: 7 000 kg
dach betonowy: 1 600 kg
powierzchnia użytkowa: 3,72 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 920 x 1450 x 1650 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 12 (zależne od konfiguracji stacji)
SN (6) Rotoblok (1000 mm) 1 (tylko w wariancie 3x1,65 lub 3,06x1,71 „b”)
TPM 3 (TLL lub WLL)
TPM Kompakt 4 (LLTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

Dodatkowe informacje