Stacja typu Mzb2 (3x1,65) 20/630
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2400 mm
Opcja 2250 mm / 2850 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2 (3x1,65) 20/630-3"a”
Mzb2 (3x1,65) 20/630-3”a”
Mzb2 (3x1,65) 20/630-4"b”
Mzb2 (3x1,65) 20/630-4”b”
1 Grubość ścian 120 mm - standard
Grubość ścian 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb2 (3x1,65) 20/630

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa / Powierzchnia 3x1,65 (3,06x1,71)
bryła główna: 7 000 (8 500) kg
dach betonowy: 2 000 kg
powierzchnia użytkowa: 4,06 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 980 x 1550 x 1750 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 12
SN (6) TPM 3 (np. WLL lub LLT)
TPM Kompakt (tylko dla h=2850) 4 (LLTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje