Stacja typu Mzb1 20/160
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2850 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3"a”
Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3”a”
Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3"b”
Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3”b”
Mzb1 (1,8x1,1) 20/250 wariant bez rozdzielnicy SN
Mzb1 (1,8x1,1) 20/250 wariant bez rozdzielnicy SN
Mzb2 (2,4x1,16) 20/400-3”a”
Mzb2 (2,4x1,16) 20/400-3”a”
1 Grubość ścian
90 mm - standard dla stacji 2,4x2,16
60mm - standard dla stacji 1,8x1,1
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb1 20/160

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb1
Masa / Powierzchnia 2,4x1,16 1,8x1,1
bryła główna: 4 200 kg 3 800 kg
dach betonowy: 1 000 kg 600 kg
powierzchnia użytkowa: 2,18 m2 1,65 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar do 160 kVA / 800 x 1050 x 1500 [mm]
do 400 kVA / 900 x 1150 x 1600 [mm]
(w zależności od wariantu stacji)
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 20 kA (1s) do 20 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 50 kA do 40 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 6
SN (6) TPM Kompakt / Brak 3 (LTL) / bez rozdzielnicy SN

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje