Stacja typu Mzb1 20/160
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2850 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3"a”
Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3”a”
Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3"b”
Mzb1 (2,4x1,16) 20/160-3”b”
1 Grubość ścian 90 mm - standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb1 20/160

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb1
Masa / Powierzchnia
bryła główna: 4 200 kg
dach betonowy: 1 000 kg
powierzchnia użytkowa: 2,18 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 160 kVA / 750 x 1100 x 1450 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 40 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 6
SN (6) TPM Kompakt 3 (LTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

Dodatkowe informacje