Stacja typu Mzb2 20/630
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2850 mm (3x1,3 lub 3x 1,5)
2200 mm (3,2x1,5)

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"a”
Mzb2 (3x1,3) 20/400-4”a”
Mzb2 (3x1,3) 20/400-4"b”
Mzb2 (3x1,3) 20/400-4”b”
Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3"a”
Mzb2 (3,2x1,5) 20/630-3”a”
Mzb2 (3x1,5) 20/630-4"b”
Mzb2 (3x1,5) 20/630-4”b”
1 Grubość ścian 90 mm - standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb2 20/630

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa / Powierzchnia 3x1,3 (3,2x1,5)
bryła główna: 6 000 (7 000) kg
dach betonowy: 1 100 (1 400) kg
powierzchnia użytkowa: 3,16 (3,99) m2
Masa / Powierzchnia 3x1,5 (3,06x1,56)
bryła główna: 6 500 (8 500) kg
dach betonowy: 1 300 kg
powierzchnia użytkowa: 3,72 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 400 kVA / 900 x 1350 x 1700 [mm]
(dla szerokości stacji 1300)
630 kVA / 980 x 1400 x 1750 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 7 (3x1,3) / 10 (3x1,5 lub 3,2x1,5)
SN (6) TPM 3 (LLT lub LLW - dla 3x1,5 lub 3,2x1,5)
TPM Kompakt 4 (LLTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji.
Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.

*** Szafa Smart Grid montowana na zewnątrz stacji.

Dodatkowe informacje