Stacja typu Mzb2 20/630 (1000)
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2300 mm
Opcja 2650 mm / 2850 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4"a”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4”a”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4"b”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/630-4”b”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4"a”
Mzb2 (2,9x2,1) 20/1000-4”a”
1 Grubość ścian 90 mm - standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb2 20/630 (1000)

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa / Powierzchnia 2,9x2,1x2,3 (2,9x2,1x2,85)
bryła główna: 7 500 (8 600) kg
dach betonowy: 2 200 kg
dach metalowy: 400 kg
powierzchnia użytkowa: 5,22 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 950 x 1400 x 1650 [mm]
1000 kVA / 1050 x 1800 x 1750 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-16 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 12 (dla h = 2300) / 15 (dla h = 2850)
SN (6) TPM 4 (WLLL lub LLLT)
TPM Kompakt (tylko dla h=2850) 4 (LLTL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasach podano wymiary pojedynczych pól rozdzielnic modułowych. W przypadku rozdzielnic pierścieniowych podano przykładowe, maksymalne konfiguracje.

Dodatkowe informacje