Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty dwutransformatorowe
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2650 mm
Opcja 2400, 3000 mm
Stacje mogą być wykonane w wariantach:
Długość 3150 mm / 3800 mm / 4200 mm / 4700 mm
Szerokość 2600 mm / 3000 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2 (3,8x2,6) 20/2x630-6
Mzb2 (3,8x2,6) 20/2x630-6
Mzb2 (4,2x2,6) 20/2x630-5
Mzb2 (4,2x2,6) 20/2x630-5
Mzb2 (4,7x3) 20/2x1250-6
Mzb2 (4,7x3) 20/2x1250-6
1 Ściany, grubość 120 mm - standard
Ściany, grubość 90 mm - opcja
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Smart Grid / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Stacja typu Mzb2 (3,15x2,6 do 4,76x3,06) - warianty dwutransformatorowe

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa (bez transformatora) / Powierzchnia
bryła główna: 9 500 - 22 000 kg
dach betonowy: 3 200 - 5 200 kg
dach metalowy: 350 - 800 kg
powierzchnia użytkowa: 7,19 - 12,75 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 2 x do 1250 kVA
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy do 10 (w zależności od konfiguracji stacji)
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,8 kV
Prąd znamionowy 630 A do 2 000 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 35 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 77 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W do 2 x 12
SN (6) TPM 6 (np. TLL; TLL lub LLL+M+TT)
Rotoblok SF (500) 5

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu. Maksymalna moc i gabaryty zależne od konfiguracji stacji.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji.
Możliwość instalowania innych typów i konfiguracji rozdzielnic, każdorazowo należy konsultować z producentem stacji.