Stacja typu Mzb2 (2,54x1,98) 20/630
Wysokość bryły głównej stacji:
Standard 2400 mm
Opcja 2850 mm

Rozmieszczenie urządzeń

Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4"a” (dotychczas Minibox 20/630)
Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4”a” (dotychczas Minibox 20/630)
Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4"b” (dotychczas Minibox 20/630)
Mzb2 (2,54x1,98) 20/630-4”b” (dotychczas Minibox 20/630)
1 Ściany, grubość 90 mm - standard
2 Żaluzje wentylacyjne IP 23D - standard, IP 43 - opcja
3 Drzwi pełne lub z żaluzjami wentylacyjnymi IP 23D - standard, IP 43 - opcja
4 Transformator
5 Rozdzielnica nN
5a Szafa AMI / Telemechanika / potrzeby własne
6 Rozdzielnica SN

Schemat elektryczny

Schemat elektryczny stacji Mzb2 (2,54x1,98) 20/630 (dotychczas Minibox 20/630)

Kolorem czerwonym, na schemacie elektrycznym oznaczono wyposażenie opcjonalne.

Parametry techniczne / Mozliwości konfiguracyjne

Obudowy betonowe Mzb2
Masa / Powierzchnia
bryła główna: 4 800 kg
dach betonowy: 1 800 kg
dach metalowy: 300 kg
powierzchnia użytkowa: 4,15 m2
Parametry techniczne / Możliwości konfiguracyjne
Transformator* (4) Maksymalna moc / wymiar 630 kVA / 980 x 1550 x 1850 [mm]
Klasyfikacja odporności na łuk wenętrzny IAC-AB-20 kA-1s
Klasa obudowy 20
Parametry elektryczne rozdzielnic SN nN
Napięcie znamionowe do 25 kV do 0,69 kV
Prąd znamionowy 630 A do 1250 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 25 kA (1s) do 25 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany do 63 kA do 55 kA
Rozdzielnica** Typ Maksymalna ilość pól
nN (5) RN-W 15
SN (6) TPM 4 (TLLL lub WLLL)

* Transformator wstawiany od góry stacji, przed zamontowaniem dachu.

** Szczegółowy dobór rozdzielnic i ich wyposażenia znajduje się w rozdziałach poświęconych poszczególnym urządzeniom katalogu. W nawiasie podano maksymalne, przykładowe układy rozdzielnic oraz odpowiadające im konfiguracje stacji, jeśli występują.

Dodatkowe informacje