ZPUE S.A. zdobyło złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich EXPOPOWER 2014 za REKLOZERA RC 27, czyli automatyczny wyłącznik napowietrzny.

W tym roku laureaci o przyznanych wyróżnieniach dowiedzieli się jeszcze przed imprezą targową. Dzięki tej nowej formule konkursowej nadchodzące targowe spotkanie będzie okazją do szerszej prezentacji i promocji nagrodzonego produktu.

Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i prestiżowych nagród na polskim rynku. Jako laureaci Złotego Medalu otrzymaliśmy Pakiet medalisty, który obejmuje między innymi prezentację na ekskluzywnym stoisku zlokalizowanym w centrum ekspozycji targowej zwanym Strefą Mistrzów. Gwarantem jakości nagrodzonych produktów jest renomowane jury, w skład którego weszli wybitni specjaliści związani z branżą energetyczną: przewodnicząca Sądu Konkursowego: prof. dr hab. inz. Aleksandra Rakowska, Instytut Elektroenergetyki PP, skład Sądu: mgr inż. Andrzej Pazda, Dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Sławomir Krystek, Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska, mgr inż. Andrzej Boroń, Wiceprezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, mgr inż. Tomasz Kołakowski, Redaktor Naczelny Miesięcznika Energetyka, Piotr Wojtkowiak, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki

RECLOZER – co to takiego?
W energetyce reklozerem nazywa się automatyczny wyłącznik napowietrzny, który może współpracować z „dowolnym" zabezpieczeniem cyfrowym realizującym określone algorytmy zabezpieczeniowe bazujące na dostępnych układach pomiarowych (przekładniki prądowe, dzielniki napięcia itp.) Reklozer można zatem porównać do urządzeń zainstalowanych w polu liniowym na GPZ-cie, z tą różnicą, że wyniesione są one w głąb sieci SN (realizują podobne funkcje i współpracują ze sobą). W dużym uproszczeniu urządzenie chroni sieć energetyczną przed skutkami uszkodzeń i zwarć, wywołanych różnymi zdarzeniami (złe warunki atmosferyczne, uszkodzenia podczas prac budowlanych, linie zerwane przez konary drzew itp.) Reklozer automatycznie wyłącza uszkodzone fragmenty linii lub większego obszaru sieci chroniąc je przed poważniejszymi usterkami. Przeznaczony jest do stosowania w trójfazowych sieciach rozdzielczych o napięciu znamionowym do 27kV i częstotliwości 50 lub 60 Hz.

rc 27

Automatyczny wyłącznik napowietrzny RC 27


Dodatkowe informacje