przetarg

 

Specyfikacja techniczna do przetargu

Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego stanowiącego drogę o utwardzonej nawierzchni zabezpieczonej krawężnikami, stanowiącej zjazd z ul. Partyzantów do ZPUE SA we Włoszczowie.

Zakres prac obejmuje wykonanie na przygotowanej podbudowie:

  • podsypki żwirowo-cementowej stabilizacyjnej - gr. po zawibrowaniu 15-20 cm,
  • krawężnika betonowego drogowego - 800 mb,
  • nawierzchni drogi wewnątrzzakładowej z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm - 2500 m2,

cena w ofercie powinna zawierać również cenę 1 m2 nawierzchni i 1 mb krawężnika.


Dodatkowe informacje