Diament Forbes'a dla ZPUE S.A.

18 lutego 2014 w kieleckiej Willi Hueta odbyło się spotkanie świętokrzyskich Diamentów, podczas którego Kazimierz Krupa, redaktor naczelny magazynu „Forbes”, wręczył nagrody świętokrzyskim firmom, które wykazały się największym przeciętnym wzrostem wartości.

Zostaliśmy uhonorowani DIAMENTEM 2014 w kategorii „DUŻA FIRMA” Przychody powyżej 250 mln PLN (382,5) zapewniły nam pierwsze miejsce na regionalnej liście Forbesa i 65 na liście ogólnopolskiej. Przeciętny wzrost wartości spółki, w latach 2010-2012 został oszacowany na 23,79 %.

Diamenty Forbesa – przychody powyżej 250 mln PLN
miejsce na liście regionalnej miejsce na liście ogólnopolskiej nazwa miasto przychody ze sprzedaży w 2012 r. (mln PLN) zysk netto w 2012 r. (mln PLN) przec. wzrost wartości 2010-2012 (proc.)
1 65 ZPUE S.A. Włoszczowa 382,5 19,8 23,79

diament


Dodatkowe informacje