Kolejne dwa DAF-y zasiliły flotę ZPUE

Rozwijamy transport własny - jesienią ubiegłego roku Firma zakupiła dwa własne ciągniki siodłowe do transportu marki DAF. Z początkiem września bieżącego roku zakupiono kolejne dwa samochody. Inwestycja we własny transport ma na celu obniżenie kosztów dostaw urządzeń ZPUE S.A. i podniesienie jakości obsługi klienta.

Jeden z DAF-ów to ciągnik o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) 40 ton, kolejny, czwarty to siedmioosiowy zestaw o dopuszczalnej masie całkowitej 70 ton. Oba ciągniki to modele najnowszej generacji, o emisji spalin Euro6 (norma dopuszczalnych emisji spalin w nowych pojazdach sprzedawanych na terenie Unii Europejskiej). Oklejone atrakcyjną grafiką są żywą reklamą naszej firmy.

daf


Dodatkowe informacje